چرا فرقه رجوی نمیتواند موضعی شفاف در برابر جنایتکاران داعش داشته باشد؟

http://iran-interlink.org

چرا فرقه رجوی نمیتواند موضعی صریح شفاف و روشن در برابر جنایتکاران داعش داشته باشد؟

روز گذشته جانوران وحشی وجنایتکاران  داعش میهن ما را به خون کشیدند و تعدادی از هم میهنان ما را کشتند و تعدادی را مجروح کردند جنایتکاران داعشی که مشخص است از کجا تغذیه مادی و معنوی میشوند همان شیوخ مرتجعی که پیشترگفته بودند به سراغ مردم ایران هم خواهند امد و دیروز به سراغ هم میهنان ما امدند و دست به جنایتی دیگر زدند تروریستهائی که هیچ مرز جغرافیائی برای اعمال تروریستی شان ندارند روزی در پاریس خون مردم را میریزند روز دگر لندن .

براستی این حرامزادگان متوحش چه میخواهند و چه فکر میکنند که اینگونه دست به هر جنایتی میزنند اعمالی که این تروریستهای جنایتکار انجام داده اند در تاریخ بشر بیسابقه است منشع تمام این جنایتکاران نیز مشخص است و دیگر کسی در ابهام نیست که منشع این جنایتکاران کجاست و طرز فکرشان چیست اما در این میان بد نیست نگاهی  به واکنش های فرقه رجوی در رابطه با اعمال داعش داشته باشیم واکنش هائی که نشان میدهد بلحاظ عقیدتی هر دو از یک منبع ایدئولوژیک تغذیه میشوند فقط تفاوتشان در این است یکی کراوات میزند یکی ریش میگذارد اما هر دو جنس شا ن یکیست هر دو یک نوع تفکر دارند هر دو میخواهند با کشتن مردم به قدرت برسند هر دو خونریزی  را دوست دارند ناگفته نماند که اعمالی که جنایتکاران داعش امروز انجام میدهند فرقه رجوی بنا به فرمان رجوی سی شش سال پیش انجام میداده اولین گروههای انتحاری را مسعود رجوی هدایت میکرد و نام انرا عملیات مقدس انتحاری میگذاشت اعمالی که جنایتکاران داعش امروز مرتکب میشوند طرز فکر و بنیاد ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین خلق بنا شده است بر خشونت و خونریزی و تلاش برای رسیدن به قدرت از طریق خشونت و خونریزی بی جهت نیست که روزی هم پیمان صدام حسین جنایتکار میشود و امروز هم ههمپیمان سعودی ها همان کسانی که بالاترین مقامات کشورشان کشتن ایرانی ها را افتخار میدانند .

جامعه متمدن امروز از خشونت و ادمکشی بیزار است جامعه متمدن امروز در سرتاسر کل کره خاکی زمین از این جنایتکاران متوحش بیزاری میجوید اما فرقه رجوی اساسا بدلیل ماهیت ارتجاعی و ایدئولوژیکی که نشات گرفته از مخ پوسیده رجوی بوده همچنان در پی خشونت است ما نمی گوئیم خودش میگوید حتی در واکنش به جنایت داعش در ایران و کشتن شدن بسیاری از هم میهنانمان میگوید کشتن بیگناهان محکوم است حتی تسلیت هم نمی گویند فرقه رجوی همانهائی هستند که وقتی جنایکاران داعش شهر موصل عراق را گرفتند انها را انقلابیون و عشایر انقلابی نام نهاده بودند واقعیت این است که فرقه رجوی پس از انکه تنور جنگ رجوی در عراق گل گرفته شد بصورت اتوماتیک به اغوش ارباب جدید شتافت اربابانی که  سرمنشع ایدئولوژیکی داعش هستند .

با تسلیت به تمام کسانی که عزیزانشان را در تهاجم جنایتکاران  داعش از دست دادند ما همدرد همه قربانیان این حوادث هستیم  مهم نیست در کدام کشور لندن پاریس تهران و هر گوشه جهان لعن و نفرین بر تمام این تفاله های قرون وسطی که اینگونه خون میریزند .

بارها جهان یکصدا هر گونه خشونت را محکوم کرده است فرقه رجوی که ذاتا با خشونت عجین شده و خشونت جزئی از ذات ایدئولوژیک ان است هرگز و هرگز نمیتواند به صراحت خشونت را نفی کند برعکس بنا به ذات خودش شبانه روز در پی راههائی برای پی ریزی خشونت بوده وهستند تا از این نمد کلاهی برای خود بدوزند بی جهت نیست که فرقه رجوی برای سعودها دم تکان میدهد تا شاید این بار  با کارت شدن برای  عرب های سعود شانسش را امتحان کند و از طرف دیگر این همان دلیلی است که فرقه رجوی هرگز نمیتواند مواضع شفاف و صریح در مقابل جنایتکاران داعش داشته باشد چرا که ذات ایدئولوژیکی داعش هیچ تفاوتی با فرقه رجوی ندارد و در محتوا یکی هستند اگر فرقه رجوی میگوید نیست پس این سی شش سال پیش و این گذشته نکبت بار را چه کسی رقم زده فرقه رجوی شارلاطانهائی هستند که فقط بدنبال کسب قدرت هستند وبس برایشان نه جان مردم مهم است نه اب و خاک میهن که اگر بود این سی شش سال گذشته را اینگونه طی نمی کردند .

به امید روزی که جهان بی خشونت محل زندگی انسان باشد و به امید روزی که ریشه ایدئولوژیکی و فیزیکی این جنایتکاران خشک شود تا مردم جهان د رصلح و ارامش زندگی کنند به امید انروز.