ادعای صاحب زمانی مسعود رجوی به گل نشست

لینک به منبع

ادعای صاحب زمانی مسعود رجوی به گل نشست

مقاله ای از ز. ش. جداشده در آلبانی

بله، واقعیت دارد، ادعای صاحب زمانی. دین اسلام از دو مذهب سنی و شیعه تشکیل شده است. سوء استفاده از مذهب سنی به تشکیل فرقه های تروریستی مانند القاعده و داعش انجامید. در مقابل سوء استفاده از مذهب شیعه منجر به شکل گیری فرقه تروریستی رجوی شد. رهبری این فرقه را که نام “سازمان مجاهدین خلق” را یدک می کشد مسعود رجوی به عهده دارد. فرقه های مسیحی هم در دنیا زیاد هستند که رهبر خود را مسیح موعود می پندارند.

رجوی که از عواطف و اعتقادات مذهبی افراد بیگناه و ناآگاه حداکثر سوء استفاده را میکند با سوء استفاده از اعتقاد شیعیان به امام زمان (عج) و استفاده ابزاری از آن برای تحمیق نفراتش استفاده می نماید. حالا این موضوع از کجا شروع شد؟

قبل از انقلاب ایدئولوژیک درونی، یک هیئت سیاسی و یک کمیته مرکزی در تشکیلات سازمان وجود داشت که بر کار مسعود رجوی نظارت می کرد و او را مورد سؤال قرار می داد. مسعود با آوردن مریم قجر عضدانلو و با انقلاب ایدئولوژیک به نوعی یک کودتای درونی انجام داد و زنهای سازمان را به سرکار آورد و به این بهانه مسئولین با تجربه و با سابقه سازمان را کنار زد.

دادن مقام ظاهری به زنها باعث میشد که زنان زیر دست مسعود و مریم رفته و تا آخر مدیون او شوند. مریم به دستور مسعود مردانیکه قبلا در کنار او بودند را چند مدار پایین تر از قبل قرار داد و مسعود را رهبر انقلاب نوین معرفی کرد. مسعود رجوی شهوت قدرت داشت و انقلاب درونی هم با مخالفتهای گسترده ای روبرو بود. مسعود رجوی علاوه بر عوامفریبی دست به سرکوب و تصفیه درونی هم زد و سپس به فکر قرار دادن خود در مقام امام زمان (عج) افتاد.

مسعود رجوی و فرقه اش استقلالی نداشتند و بخشی از ارتش عراق بودند و در داخل ایران هم هیچ طرفداری نداشتند و در دنیای سیاست شکست خورده و عقب مانده بودند. رجوی احتیاج به راهی برای پیش بردن خط خود داشت، چون اگر استقلال داشت احتیاج به این موضوعات نداشت و یا اگر طرفداری در داخل داشت مشکلی نداشت.

در درون خودش این خط به خوبی پیش برده میشد و از طریق بلندگوهای خودش یعنی زنان فرمانده کارش را دنبال می کرد. نمونه و مثالش در نشستها بود که حتی مسعود را هم ردیف و در کنار انبیا قرار می دادند. من خودم هزاران بار این را شنیدم. در نشستهای خودش تفسیرهای غلط که همه آیات ختم میشد به مسعود و کارهای بزرگی که او دارد میکند و یا فتواهای خودش و یا اینکه الان او در عصر حاضر در غیبت است.

این حتی در ذهن ما هم بود که آمریکا که ایران را شکست دهد مجبور به روی کار آوردن مسعود خواهد شد و مثالهایی که میشود ساعتها نوشت یا اینکه میگفتند که همه در مناسبات پرورش یافته او هستند. مسعود بود که همه را از بدبختی نجات داد و او نجات دهنده خود ما است و باید تا آخر مطیع او بود. یعنی باید جانتان را تک تک برای مسعود بدهید. کم نیست از این فاکتها که در روز روزش افشاگری خواهم کرد.

اما چه وقت این خط امام زمانی در داخل و در بیرون تشکیلات شکسته شد؟ بله در داخل مناسبات زمانی که تحلیلهای آبدوخیاری مسعود رجوی در طی این بیست و اندی سال یک مورد هم درست از آب در نیامد وهمه معکوس درآمد نمونه اش سر مباحثات اتمی ایران که او فکر میکرد که تفاهم اتمی به شکست بیانجامد و آمریکا حمله کند و ایران شکست بخورد و آمریکا نفری قابل اطمینان پیدا نکند و به مسعود بگوید بفرما این سلطنت تو. باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه.

در داخل مناسبات هم بعد ازکشتاد ۱۰شهریوردر اشرف که همه مقصر را خود مسعود میدانستند و شب نامه هایی که در داخل مناسبات پخش میکردند که چه شد تمام تحلیلهایت؟ اگر واقعا امام زمانی پس چه نیازی به ما داری؟ ظهور کن. که خیال همه ما هم راحت شود.

این را هم بگویم که غیبت صغرای مسعود در زمان جنگ آمریکا و عراق شروع شده بود. در ادامه غیبت کبرای مسعود زجوی از چه زمانی شروع شد؟ از زمانی که ترکی فیصل ارباب مسعود در ویلپنت حاضر شد و مرگ او را علنی کرد و به حضار و مخصوصا به مریم گفت مرحوم مسعود رجوی. خواست علنی به او بگوید که این دستگاه را که مسعود رهبر آن است را باید جمع کنی که از این به بعد رهبر تو من هستم و باید خط ارباب جدیدت را پیش ببری.

در دیدار اخیر مریم با قاتل مردم ویتنام و قاتل هزاران زن و کودک و مرد بیگناه و دوست صمیمی ابوبکر البغدادی رهبر داعش مک کین و فیس وافاده مریم و چسباندن خود به او و حمایتهای مک کین نشان دهنده اوج استیصال این فرقه است که دست به دامان چه قاتلانی شده است و دادن عکس شهدای مجاهدین خلق به این قاتل و گفتن این که این شهدا هم تقدیم به تو ما را به این نتیجه وا داشت که این فرقه برای رسیدن به قدرت دست به چه اقدامهایی زده و خواهد زد. اما همه این اقدامات مانند مهمترین آن یعنی ادعای صاحب زمانی به شکست خواهد انجامید.

بله انشاالله که روزی سران این فرقه به دست مردم ایران افتاده و قصاص این همه بدبختیهای مردم ایران را بپردازند به امید آن روز

عضو جدا شده از فرقه رجوی در آلبانی ز. ش.