دستاوردهای سفر ترامپ و مواضع فرقه رجوی

دستاوردهای سفر ترامپ و مواضع فرقه رجوی

دستآوردهاى سفر ترامپ و مواضع فرقه رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 31.05.2017

سفر نه روزه آقاى دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا به عربستان سعودی و سرزمينهاى اشغالى و همچنين بلژيك و ايتاليا، به پايان رسيد و به كشور خود بازگشت.

وی دستآوردیی كه در اين سفر داشت، فقط به كشور عربستان بر ميگردد كه نزديك پانصد ميليارد دلار از اين كشور عربى با فروش تسليحات و قراردادهاى تجارى نصيب كشورش كرد.

دونالد ترامپ خوب ميدانست كه با چه حربه اى ميتواند سران عربستان اين گاوهاى شيرده را بدوشد و علاوه بر پولهای  بادآورده كه رونق اقتصاد آمريكا را در بر ميگيرد، هدف دوم دونالد ترامپ پايبندى به حفظ و امنيت اسرائيل است كه در اين سفر و در كشور عربستان آنرا به اجرا گذاشت.

آقاى ترامپ بعد از قراردادهاى نجومى و اخذ میلياردها دلار از اين كشور  طرح ايجاد يك نيروى نظامى همانند نيروى نظامى پيمان  ناتو كه به ناتوى عربى شناخته  شود  و هدف آن به اصطلاح مبارزه با تروريسم و جلوگيرى از گسترش آن است، يك شيره اى سر آنها بمالد. جالب اينجاست كه هدفهاى مشخص شده تروريستى كه در اجلاس  و نشست رياض مطرح شد، دقيقا همان كسانى هستند كه در خط مبارزه مستقيم با داعش و آل سعود كه خود بوجود آورنده گروه داعش است، هستند و ميخواهند با اين هدف مردم ايران را در منطقه منزوى كنند تا با اين شيوه خواسته سران فاسد عربستان سعودی و برخى از كشورهاى شيخ نشين منطقه را راضى نگهدارد كه بيشتر شيره آنها را بمكند.

اما واقعيت اين است كه نه تسليحات و نه ناتوى مد نظر عربستانى ها، ميتواند آنها را بر اريكه قدرت نگهدارد. عربستان سعودی جرأت رويارويى نظامى با مردم ايران ندارد و اينرا در جنك سلفش ديكتاتور بعث صدام حسین، با مردم ايران كه دنيا پشتش بود و همين عربستان نزديك به صد ميليارد دلار براى خريد سلاح به صدام حسین كمك كرد اما عاقبتش به كجا انجاميد.

 سران شيوخ عربستان نميدانند كه با پول  نميشود ثبات و امنيت و تداوم حكومت خود را تضمين كرد، چرا كه بويى از دمكراسى و آزاديخواهى نبرده اند و در فرهنگ و تفكر هزار و چهارصد سال گذشته سير ميكنند.

سران دنيا پرست عربستان نميدانند كه كشتار زنان و كودكان بيگناه يمن، خود جنايت تروريستى دولتى است كه حتى داعش توان انجام آنرا ندارد و سران عربستان به خاطر همين شهوت پرستى و حفظ قدرت حكومت موروثى شان چنين جنايتهايى را مرتكب ميشوند و با پول باد آورده نفت بر جنايات خود سرپوش  ميگذارند.

آيا سران و شيوخ برخى از كشورهاى عربى صلاحيت و لياقت اينرا دارند كه در باره ملت بزرگ و متمدن ايران إظهار نظر كنند، چه برسد كه چنين ادعاهاى واهى داشته باشند.

سران عربستان سعودی اول يكبار انتخابات را در كشورشان تجربه كرده اند و فقط يكبار بعد بيايند دم از دمكراسى و مبارزه با تروريسم بزنند.

اما هدف آمريكا از ايجاد اين طرح منافع بادآورده اقتصاد براى ايالات متحده و همچنين حفظ و بقاء موجوديت اسرائيل است كه با به آشوب كشيدن و اختلاف در كشورهاى منطقه و گل آلود كردن فضاى جدى مبارزه با تروريسم رقم ميخورد و تروريسم پرورى را دامن ميزند و به ضرب المثلى كه گفته ميشود آب را گل آلود كن و ماهى بگير، آقاى ترامپ هم با اين نيت وارد معركه شده است و هدفى آمپرياليستى بنيان گذاشته است كه اين طرح همانند توطئه هاى گذشته آمريكا مانند خاورميانه بزرگ مورد نظر آنها به شكست خواهد انجاميد و در اين شكى نخواهد بود.

اما بشنويم از عجوزه جهل و جنايت و تروريسم و تروريست پرور، خانم مريم رجوى كه پيام ميدهد و از اين اجلاس و طرح مبارزه و انزواى ايران به شدت استقبال كرده و مانند شوهر غيب زده اش ميخواهد ملت ايران در انزوا و تحقير يك مشت مرتجع و وحوش بيابان و باديه نشين، قرار گيرد شايد كه از اين كاسه آش ته بشقابى به فرقه اش برسد و خيانت و پلشتى و ضد ايرانى و ضد مردمى خود را يكبار ديگر در انظار قرار داد.

بايد به اين رجوى گفت كه پابوسى ديگران بر ضد مردم كشور خود جز نفرت و انزجار مردمى برايت هيچ دستآوردى نخواهد داشت. دل خوش كردن به چنين طرحهايى بر ضد مردم ايران، آب در هاون كوبيدن است كه ساليان است شما زوج تروريست آنرا مزمزه كرده و به اميد آن دست به جنايت و شيطان سازى و تروريسم بر ضد مردم ايران زده ايد و هر بار بور و سرافكنده شده ايد. زيرا كه ملت شجاع و دلير و ميهن پرست ايران حاضر نيستند به بهاى زير سلطه بردن كشور خودشان چنين كاسه گدايى دست گيرند و خائنانه به مردم خود پشت نمايند.

بايد به رجوى اين ديو دوران گفت“هرى“ ائتلاف پا نگرفته بر ضد مردم ايران در ابتداى راه به شكست انجاميد و كشورى مانند قطر كه مدتهاى زيادى حامى خود مي پنداشتيد در برابر اين خط قد علم كرده و دو دستگى در آن ايجاد نموده است، بگذريم كه حتى در صورت تحقق امر و خواسته اربابتان آمريكا اين ائتلاف شكننده در برابر اراده ملت ايران ببر كاغذى است و اين را ملت ايران به ثبوت رسانده كه براى حفظ منافع ملى خود باج به شغال نخواهد داد و بار ديگر شما و فرقه تان بور و سرافكنده خواهيد شد.

„پایان“