نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماكرون ريیس جمهور فرانسه

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماكرون ريیس جمهور فرانسه

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماكرون ريیس جمهور فرانسه

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 25.05.2017

عالیجناب مانوئل ماکرون رییس جمهور محترم و منتخب مردم فرانسه

انتخاب شايسته حضرت عالى را به رياست جمهورى فرانسه تبريك ميگويم. انتخاب  شما بر مسند رياست جمهورى كشورى كه مهد تمدن و آزادى است، آنهم به شيوه دمكراتيك آن، بار مسئوليتى را بر دوش شما گذاشته است كه رؤساى جمهور گذشته فرانسه نتوانستند بخوبى از عهده آن بر آيند و آن هم چالش و برخورد با تروريسم افسار گسيخته است كه نه تنها خاورميانه را جولانگاه قساوت و كشتار خود كرده است، بلكه كشورهاى اروپايى از جمله كشور شما را هم مورد تهدید قرار داده است.

 عاليجناب مانوئل ماکرون

تفكيك تروريسم به خوب و بد و يقه سياه و سفيد، خود يك اشتباه مهلك ميباشد كه آنها را جريح تر كرده و وسعت تاخت تازشان را گسترش مي دهد. لذا تروريسم منطق اش كشتار و به راه انداختن حمام خون از انسانهاى بيگناه، چه زن و مرد و يا كودك و پير است. لذا شايسته نيست كشور شما نسبت به مسئوليتى كه در قبال مبارزه علیه تروريسم دارد، پاسيو برخورد كند و تروريسم با سؤء استفاده از آزادى در فرانسه آن كشور دمكراتيك را جولانگاه اعمال خود قرار دهد و در سايه آزادى موجود و سوء استفاده از قانون دمكراتيك آن كشور خشونت را در آنجا گسترش داده و تغذيه تروريسم در كشور شما به سهولت انجام شود.

يكى از اين گروه هايى كه از ابتداى تأسيس با  ايدئولوژى بر مبناى جنگ و كشتار و مبارزه قهرآميز، بنا شده سازمان مجاهدين خلق ميباشد كه از همان ابتداى تأسيس با شروع كردن ترور افراد از جمله مستشاران آمريكايى در ايران قبل از انقلاب  و نيز ترورها و كشتارهاى خيابانى مردم عادى در ايران بعد از روى كار آمدن حكومت روحانیون و ترور شخصيتهاى مملكتى ايران وقتى كه با عدم اقبال مردمى در رسيدن به قدرت مواجه شدند، كشتار و  ترور بى رحمانه را در ايران به راه انداختند و چون نميتوانستند در ایران جايى داشته باشند به خاطر عملكرد تروريستى كه داشتند، به عراق کوچ کرده و در آنجا هم به كشتار مردم عادى و سربازان مرزى ايران مبادرت كرده و همچنين عصاى دست ديكتاتور عراق در سركوب مردم آن كشور شدند.

آقای رییس جمهور

 اين سازمان بسيار فرقه اى عمل ميكند و دستش به خون مردم ايران و عراق و همچنين اعضاى خود آغشته است. از تروريسم در خاورميانه به شدت حمايت ميكند و منبع تبليغ تروريسم در كشور شما شده است. اين سازمان يك تشكيلات فرقه اى درست كرده است كه اعضاى آن هيچگونه دسترسى به دنياى آزاد را ندارند. زن و شوهر و حتى عاطفه از آنها گرفته شده است و هر چه كه افراد دارند، در تمجيد مقدس مأبانه مسعود و مريم رجوى خلاصه ميشود، به دنياى ارتباطات دسترسى ندارند و فقط با خوراك نشستهاى ايدئولوژيكى افراد را مسخ وهويت فردى آنها گرفته شده است و به افراد گفته ميشود كه شما هويت تان را از رهبرى ميگيريد، كسى حق مخالفت و اعتراض يا انتقاد را ندارد و هر چه تشكيلات و رهبرى سازمان براى افراد مشخص نمايد، همان در اولويتشان است از جمله نمونه بارز و شاخص آن كه در كشور شما اتفاق افتاد و بعلت پرونده هاى حقوقى و تروريسم، مريم رجوى به زندان انداخته شد با دستور تشكيلاتى اعضاى آن در كشور شما و ديگر كشورهاى اروپايى دست به خود سوزى زدند و با شارلاتانيزم و فريبكارى و مظلوم نمايى،  باج خواهی از دولت شما گرفتند تا آزاد شوند.

آقای رییس جمهور

 مريم رجوى  رهبر اين سازمان در حومه پاريس يك پايگاه و قلعه مخوف داير كرده است كه آئين ايدئولوژى فرقه گرايى و ترور در آنجا به عناصر و نیروها منتقل ميشود و همچنين با لابيگرى دلارى ميخواهد جاى پاى خود را در كشور شما محكم کند، لذا از حضرتعالى درخواست ميشود طبق مرام انتخاباتى تان و مبارزه علیه تروريسم،  اين لانه ترور و جنايت را در كشورتان برچينيد و پروندهاى قضائى و تروريستى آنها را به جريان بيندازيد و نگذاريد كه بعداً تاوان نكرده هاى دولت مردان كشور شما را مردم بيگناه بپردازند. با آرزوی امنیت و آزادی برای مردم فرانسه و جهان.

آلمان، عبدالکریم ابراهیمی، 24.05.2017