کنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

کنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

لینک به منبع

کنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

روز سه شنبه نهم ماه می گروه اتحاد مترقی سوسیالیتها و دمکراهای پارلمان اروپا کنفرانس یمن را برگزار نمود.

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپاَ

پنل کنفرانس یمن ۲۰۱۷

پنل کنفرانس عبارت بودند از

خانم النا والنسیانو: معاون گروه S&D پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا

آقای ویکتور بوشتینارو: معاون گروه S&D پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا

آقای آنتونیو خال وئو پورتا: سرپرست هیئت اعزمامی اتحادیه اروپا برای یمن

آقای نیکولا پدد: مدیر موسسه مطالعات جهانی از ایتالیا

آقای رافال ال اخالی: وزیر سابق امور جوانان یمن

خانم فارِا الموصیلی: رئیس مرکز مطالعات استراتژیک صنعا و فعال حقوق بشر از یمن

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپاَ

آقای ارشد در کنفرانس یمن پارلمان اروپا

آقای ارشد در جریان این کنفرانس عنوان کردند.

تا آنجا که به جنگ فراموش شده یمن برمیگردد:

 از زمان شروع آن در ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۰۰تن کتشه و نزدیک به ۵۰۰۰۰نفر زخمی که ناشی از ۹۲۰۰۰بمباران عربستان میباشد بجا مانده است.

بلوکه کردن یمن که توسط عربستان اعمال میگردد یکی از بزرگترین فجایع انسانی قحطی را برای بیش از ۷۰% مردم این کشور فقیر به ارمغان آورده است.

روزنامه ایندیپدندت ۹ ژانویه ۲۰۱۶ گزارش کرده است که:

بی ان دی  (سازمان ضد جاسوسی آلمان) یک گزارش یک ونیم صفحه ای منتشر کرده است که در آن آمده است که:

»»عربستان یک سیاست مداخله جویانه بی حساب و کتاب و خطرناک را بکارگرفته است. این گزارش که با عکس وزیر صعودی و معاونش ولیعهد محمد بن سلمان که از بیماری دیمنشیا (بیماری زوال عقل) رنج میبرد، بعنوان یک قمارباز سیاسی که با بکارگیری جنگ های نیابتی (با بکارگیری گروههای شبهه نظامی) که در یمن و سوریه براه انداخته  دنیای عرب را بی ثبات میکند. معمولا آژانسهای جاسوسی هیچگاه چنین گزارشاتی انفجاری را آنهم در مورد یکی از قویترین و نزدیکترین متحدین خودشان همچون عربستان صعودی از طریق رسانه های عمومی منتشر نمیکنند. این باید نشانه و شاخص میزان نگرانی بی ان دی آلمان بوده باشد که چنین یادداشتی را بطور عمومی و گسترده منتشر کرده است. هرچند سازمان مربوطه بدنبال اعتراضات رسمی عربستان صعودی توسط وزارت خارجه آلمان مورد نفی قرارگرفت ولی اخطار بی ان دی آلمان علامت ترس فزاینده آلمان نسبت به از ضامن خارج شدن و غیر قابل پیشبینی بودن عربستان صعودی میباشد.««

بنابر گزارش بی بی سی   ۱۸آوریل ۲۰۱۷ :

جنگ یمن از زمان شروع در ۲۰۱۵ تابحال بیش از ۷۶۰۰تن کشته و بیش از ۴۲۰۰۰تن مجروح بجاگذاشته است که عمدتا ناشی از بمبارانهای عربستان صعودی بوده است.

محاصره یمن توسط عربستان یک فاجعه انسانی آفریده که ۷۰درصد مردم یمن را دچار قحطی نموده است. سازمان ملل گزارش کرده است که ۶۰درصد کشته های غیر نظامی حاصل بمبارانهای عربستان بوده است.

عربستان صعودی یکی از بزرگترین منابع تامین مالی و مروج سلفیگری و جهادیستها در جهان است، که مبانی و ایدئولژی گروههای تروریستی همچون القاعده، طالبان، داعش و دیگر گروههای تروریستی که بتدریج ظاهر میشود میباشد.

ویکیلیکس افشا کرده است که:

منابع عربستانی بالاترین و موثرترین منابع تامین مالی تروریسم روبه رشد جهانی است. براساس گزارش محرمانه دسامبر ۲۰۰۹ که توسط وزیر خارجه آمریکا مهر و امضاء شده است، “عربستان صعودی تنها تامین کننده مالی برای القاعده، و طالبان و لشگر طب و دیگر گروههای تروریستی است.

خرید فرقه رجوی توسط عربستان صعودی سال ۱۹۸۶

مسعود رجوی مزدور عربستان سعودی

سفر مخفیانه مسعودرجوی به عربستان (سال ۱۹۸۶)

براساس تجارب و اطلاع دقیق بنده، بعنوان یکی از اعضای عالیرتبه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با ۳۰سال سابقه، عربستان نه تنها بطور فعالی در نابودی یمن شرکت دارد بلکه بطور مخفیانه گروه تروریستی سازمان مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی را تامین مالی میکرده است.

مسعود رجوی رهبر مذهبی فرقه رجوی در سال ۱۹۸۶ به عربستان برده شد و در آنجا با پرنس ترکی الفیصل رئیس سیستم اطلاعات وقت عربستان ملاقات نمود. این سفر و عقد قرارداد با عربستان تنها ۱۵ سال بعد در سال ۲۰۰۱برای اعضای فرقه رجوی علنی شد. آنهم بعد و در حمایت از واقعه تروریستی فاجعه ۱۱ سپتامبر. جائیکه آقای رجوی در حضور نزدیک به ۴۰۰۰ نفر به اعضای فرقه اش اعلام کرد:

“خواهران و برادران تازه اینها مسلمانان غیر انقلابی هستند نگاه کنید که چه بلایی بر سر امپریالیزم آمریکا دارند میآورند، آنوقت ببینید ما مسلمانهای انقلاب کرده چه بلایی برسر امپریالیزم خواهیم آورد.”

از آن زمان (۱۹۸۶) فرقه رجوی جهت انجام دستورهای تروریستی صعودیها که در ایران اجرا میکرده است تامین مالی شده است. عملیات تروریستی داخل ایران توسط سیستم اطلاعاتی عراق و عربستان هماهنگ میشد و تیمهای عملیاتی از پایگاههای فرقه رجوی در عراق مستقر در نزدیکی بصره پایگاه حبیب و العماره به داخل ایران اعزام شده و با خمپاره باران شهرها باعث گشته و زخمی شدن مردم عادی میشدند.

اعلام علنی تحت تکلف عربستان صعودی بودن فرقه رجوی در ژوئن ۲۰۱۶

مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق فاشیسم

جلسه اعلان تحت تکلف عربستان بودن فرقه رجوی توسط ترکی الفیصل

پرنس ترکی الفیصل در ژوئن ۲۰۱۶ در یک اقدام بی سابقه در گردهمایی مریم رجوی در پاریس شرکت نمود. آنچه بسیار مشکوک و عجیبتر مینمود اعلام مرگ مسعود رجوی رهبر مذهبی فرقه رجوی توسط ترکی الفیصل آنهم بدون اینکه هیچ یک از اعضای فرقه رجوی بعد از ۱۳ سال از غیبت فیزیکی مسعود رجوی میگذشت از آن خبر داشته باشند بود.

این اعلان عمومی مرگ مسعود رجوی توسط ترکی الفیصل یک شاهزاده صعودی بطور آشکاری نشان از قرارداشتن فرقه رجوی تحت تکلف عربستان صعودی بود که با هدف اعلان آن به رژیم ایران که عربستان صعودی با در اختیار داشتن فرقه رجوی قدرت آنرا دارد که با اقدامات تروریستی فرقه رجوی روی ایران فشار بگذارد. در همین راستا نیز بود که شاهزاده صعودی در همین جلسه خواستار سرنگونی رژیم ایران شد.

این اولین بار بود که عربستان بدنبال گزارشات سیستمهای جاسوسی غربی مبنی بر از ضامن خارج شدن  بدنبال نا امن کردن جهان و منطقه توسط عربستان، این کشور بطور علنی حمایتش را از فرقه رجوی اعلام نمود. این اولین بار بود که عربستان حمایت مالی، لجستیکی، و سیاسی خود را از یک گروه تروریستی ایرانی علنی کرد.

آیا معلوم است جهان به کدام سو میرود؟ برسر دنیای متمدن ما، برسر جامعه مدنی و دمکراسی و حقوق بشر چه آمده است؟

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپا

زنان عربستان

همین هفته گذشته در اقدام شرم آور و فاجعه بار عربستان صعودی بعنوان اعضای کمیته حقوق زنان سازمان ملل انتخاب میشود. اقدامی مضحک و مزخرف، کشوری که زنان از کوچکترین حقوقی برخوردارنیستند و تنها حقشان مطیع شوهرانشان بودن است بعنوان کمیته جدید حقوق برابری زن و مرد سازمان ملل انتخاب میشود. بنظر میرسد که حقوق بشر در معرض فروش قرارداده شده است. تاسفبارتر اینکه کشورهای رای دهنده همگی اروپایی بودند.

هفته گذشته صدراعظم آلمان خانم آنگلامرکل در هنگام بازدید از عربستان از آنها خواست که بمباران یمن را متوقف کنند.

ما باید هم صدا با صدر اعظم آلمان اضافه کنیم، حمایت از گروههای تروریستی مانند فرقه رجوی و داعش و القاعده و لشگر طیب را متوقف کنید! کشتار مردم یمن از کودک و زن و مرد را متوقف کنید، کشتار مردم را در پاریس و لندن و برلین و بروکسل و و در جهان متوقف کنید.

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپا

نقشه یمن و جدا شدن کشور به دو بخش

اتحادیه اروپا امروزه تنها سنگر دفاع از دمکراسی و حقوق بشر است که از همه جوانب، چه توسط تروریسم، چه وههابیسم، چه حکومتهای دیکتاتوری و چه راستهای افراطی همانند ترامپ و لوپن و … مورد تهاجم است. بنابراین باید دوش بدوش هم از این سنگر دفاع کرد. و در این راستا باید از اتحادیه اروپا بخواهیم که از سیاست پاسیو خود در قبال نسل کشی که عربستان در یمن براه انداخته فاصله بگیرد وخواستار قطع بمباران یمن توسط عربستان شود. باید سیاست مماشات و دلجوی از عربستان را بکناری گذاشته و جلو حضور و فعالیت فرقه رجوی بعنوان یکی از ابزارهای تروریستی عربستان صعودی در منطقه در پارلمان اروپا گرفته شود.

(پایان