شرکت و ملاقات انجمن های آوا و زنان در پارلمان اروپا

لینک به منبع

شرکت و ملاقات انجمن های آوا و زنان در پارلمان اروپا 

روز گذشته نمایندگان کانون آوا و انجمن زنان خانم بتول سلطانی و آقای رضا صادقی در برنامه روز اروپا در بروکسل بلژیک پارلمان اروپا شرکت کردند. این فعالین حقوق بشر در ملاقات با برخی از نمایندگان و شخصیتها از حقوق پایمال شده اعضای فرقه رجوی و سرکوبی اعضا توسط رهبران فاسدی همچون مسعود رجوی و مریم رجوی سخن گفتند. ستمی که همچنان ابعاد دیگری به خود گرفته است.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا

 اخیرا فرقه رجوی با عملی کردن طرح خفیف و خائنانه خودش که همانا در دست گرفتن حقوق ماهیانه افراد و واسطه شدن برای گرفتن حقوق پناهندگی و طرف حساب شدن با کمیساریا پول را مستقیم سازمان دریافت می کند، و موقع پرداخت این پول به پناهندگان اسیر، اعضای مستقر در آلبانی یا حتی سایر پایگاهها در مقر اور سورواز یا همه دخمه های خود، افراد را مجبور می کند تا بصورت ماهانه امضاء کنند که وفادار به مسعود رجوی و فرقه تروریستی بمانند و از ما جدا شدگان فعال فاصله بگیرند.

فرقه رجوی همچنین برای برخی دیگر از این اعضای اسیر خط و نشان می کشد و آنها را مجبور می کند که بر علیه دوستان خود نامه های دیکته شده را امضاء کنند. و بر علیه آنها هتاکی کنند تا نشان بدهند که با “بریدگان!”  مرز دارند. اگر این افراد از امضاء و نوشتن نامه دیکته شده انجام نشود حقوق این افراد هم قطع می شود.

این شکنجه و نقض اولیه ترین حقوق انسانی تا آنجا ادامه یافته که افرادی که این مورد را نقض کنند یعنی امضا  تعهد سازمان ضمن ایجا یک وضعیت ناهنجار روانی که البته فقط در فرقه و تشکیلات اون تأثیر دارد و از نظر جامعه آزاد بی معنی و مضحک است به این صورت که بصورت افشاگری در سایت های وابسته به خود منتشر می کند که فرد خاطی به خدمت دولت و سفارت ایران در آمده و تعهدات را عمل نکرده و تهدیدهای موهوم مشابه و بنابر این ما حقوقش را قطع می کنیم.

بریده داری بصورتی نوین در تشکیلات رجوی در حال اجرا هست. و دروغ بزرگ اینجاست که فرقه ای که خودش اینگونه افراد را وادار به بردگی و زیر خط معیارهای اخلاقی و انسانی می کشاند در جلسات و دیدارهای مریم رجوی دم از آزادی مردم ایران و زنان ایران می زند.

این نمایندگان به روشن ترین صورت آخرین وضع این بخت برگشتان را تشریح و توضیح دادند و قرار ملاقاتهای بعدی نیز هماهنگ گردید.

امیدواریم که تلاشهای حقوق بشری وجدانهای بیداری که پیشاپیش هتاکی ها و تهمتهای بی روای دار و دسته مریم رجوی را زره ای اهمیت نداده و نمی دهند به ثمر بنشیند و بزودی شاهد برچیده شدن بساط فرقه گرایانه رجوی از جان باقیمانده اسیران باشیم.

اسیران کسانی که با ما درد مشترک دارند باید بدانند که ما همیشه پشتیبان آنها بوده و خواهیم بود و امیدواریم که بتوانند خود را از این گرداب آزاد کنند و مریم رجوی بداند که هرگز از گندم ری نخواهد خورد. چرا که ظلم و ستم در همه اشکال آن محکوم و مردود است.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا

تحریه انجمن زنان، آلمان

۱۰٫۰۵٫۲۰۱۷

(پایان)