آلبانی خاری در گلوی فرقه رجوی

آلبانی خاری در گلوی فرقه رجوی

منصور نظری، ایران اینترلینک، 12.04.2017

قربانیان فرقه رجوی دیر زمانیست در چنگ فرقه اسیر هستند و به دروغ انها را از این قله به ان قله میبرند واز این چشمه به چشمه ای دیگر اما در نهایت همه را تشنه برمیگردانند و براستی که دست اندرکاران این دستگاه همه دوز و کلک ها را فوت اب هستند بازماندگانی از دستگاه جاهلیت مدرن که کت و شلوار میپوشند و کراوات میزنند اما در مغزشان جز جاهلیت قرون وسطی چیزی نمیتوان یافت همان کسانی که وقتی بزک و دوزک میکنند بنظر خیلی مدرن می ایند اما وقتی به درونشان میروی جز گندی از گنداب جاهلیت نخواهید یافت همان جائی که به قربانیان این دستگاه اجازه نمی دهند با خانواده خویش ملاقات کنند همان جائی که تماس تلفنی با خانواده را حرام میکنند همان جائی که باید قربانیان بصورت روزانه یا هفتگی اعتراف به گناه کنند و از رهبر مفقود شده طلب مغفرت .

بی شک خطرناکترین پدیده جهان امروز افکار پوسیده ارتجاعی از جنس فرقه است همان کسانی که با انگیزه های ایدئولوژیک دریافتی از فرقه مستعد هر عملی علیه هر کسی هستند همان کسانی که انگیزه شان را از فرقه شان میگیرند و حتی خانواده خود را دشمن می پندارند براستی نام این پلشتی را چه میتوان نهاد که عده ای بیایند و بگویند پدر و مادر و خواهر و برادر دشمن هستند ومستوجب لعنت و مجازات این همه سنگ دلی از کجا امده است ؟

اما خارج از همه ترفندهای کثیف این دستگاه ارتجاعی و عقب مانده اوضاع به گونه ای شده است که قربانیان این فرقه در حال اوار شدن بر سرشان هستند فقط در طی همین مدت کوتاه نزدیک به هفتصد نفر یا به قولی نزدیک به هزار نفر از این فرقه در البانی جدا شده اند اما علیرغم این جدائی هنوز در دام های دیگر فرقه گرفتار هستند . بی تردید این اوار همچنان ادامه دارد و خواهد داشت تا جائی که فرقه مجبور خواهد شد البانی را هم جمع کند . تمام سعی فرقه این است که این تلاشی و بحران را بی سر و صدا طی کند و مشمول زمانش کند تا گند کارشان بالا نیاید به نوعی میتوان گفت سران فرقه این تلاشی را پذیرفته اند اما میخواهند انرا کش بدهند و با هزار شامورتی بازی و دوز و کلک این خیمه پوسیده را حفظ کنند این باند مخوف که در زمینه کلاهبرداری و دوز وکلک حرفه ایست  حتی قربانیان جدا شده را با انواع و اقسام روش ها میخکوب کرده از جمله ان حق وحقوق قانونی رابطه مستقیم با سازمان پناهندگی را از قربانیان گرفته حتی حقوق و مزایای زندگی روز مره که باید توسط کمیساریای عالی پناهندگی بصورت مستقیم به نفرات داده شود .شیادان و کلاهبرداران فرقه فکر میکنند با این کار میتوانند جلوی فروپاشی قانونمند این فرقه را بگیرند و مانعی دیگر بر سر راه قربانیان جدا شده ایجاد کنند اما تجربه نشان داده کسی که برای دیگران چاه میکند خود به چاه می افتد همان چاهی که امروز مسعود رجوی به ان افتاده که حتی کل این فرقه نیز نمیتوانند از چاه بیرونش بیاورند مسعود رجوی همان چاه کنی است که سالها برای دیگران چاه میکند حتی برای نزدیک ترین یارانش اما اخر چه شد ؟

اخرش این شد در جائی ناکجااباد خبرش را یک عرب سعود داد که او رفته پی کارش و دیگر برنمیگردد درست است او هرگز برنخواهد گشت  مرده یا زنده همان جاست ته ته چاه سرنوشت محتومی که گریزی از ان ندارد این است درس تاریخ .