…اطلاع رسانی

…اطلاع رسانی

اطلاع رسانی …

آرش رضایی چهارشنبه, فروردین ۹, ۱۳۹۶ اخبار ارسال دیدگاه

۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

سایت نیم نگاه

ما جداشدگان مجاهدین خلق معتقدیم برای اثبات مشروعیت عمل سیاسی مسالمت آمیز و نافی تحرکات تروریستی و ضرورت و لزوم پرهیز از روند فزاینده ی خشونت و ترور سازمان یافته از سوی مجاهدین نیاز به فضای گفتگو و دیالوگ سازنده بین کادرهای تشکیلاتی و اعضای با سابقه جدا شده مجاهدین ، اندیشمندان ، متفکران ، روزنامه نگاران محققین و پژوهشگران علوم سیاسی ، اساتید دانشگاهی و حتی شهروندان عادی منتقد و معترض خط مشی خشونت طلبانه مجاهدین با سران و عناصر گروه (فرقه) مجاهدین احساس می گردد. هر چند شاید در ابتدای امر این معنا همچون یک رویا و یا خیال پردازی تعبیر گردد اما عمیقاً بر این باوریم که در حیطه و عرصه پدیده های سیاسی ـ اجتماعی و روابط انسانی امر محال وجود ندارد. می توان و باید با گفتگو و نقد سازنده و حتی گزنده و بی پروا البته با رعایت ادب و نزاکت در نوشتار و گفتار چنین امکان و ایده انسانی و اخلاقی را فراهم نمود. چرا که مشخص و روشن است سالها درگیری و ستیز خشونت بار بی آنکه طریق عملی ارائه شود در عمل و کلام راه به جایی نبرده است جز آن که بذر نفرت و کین را کاشته ـ سخنان بسیار گفته شده ـ اما چشم انداز امیدبخشی را به تصویر نکشیده است.

 آرش رضایی

ما بر این اعتقاد هستیم که شیوه ی تفکر و برداشت ما از گفتگوی سازنده و اما به شکلی صریح انتقادی و بی پروا یک برداشت انضمامی نسبت به دیسکورس خشونت و سازماندهی خشونت و همچنین ارائه راه حل های عملی ، آن سوی خیال پردازی و اندیشه های مجرد و انتزاعی است. هنر ما سودای پدید آوردن زمینه و فضایی ست که در آن آزادی و انتخاب آدمی فراتر از انگاره های مطلق انگارانه و تقدیس خشونت، مورد پذیرش و احترام قرار گیرد تا نیروهای سرکوبنده و بازدارنده شرایط رشد و پرورش امر انسانی و اخلاقی “دیالوگ سازنده” و امکان آزادی آدمی را نابود و متلاشی نسازد. به بیان دیگر می خواهیم به مجاهدین خلق و رهبران آن بگوییم که انسان موجودی تک ساحتی تلقی نگردد و منحصراً باورهای ایدئولوژیک ، قدرت طلبانه و ستیزه جویانه در عصر تحولات دموکراتیک ، زمام مقدرات انسان و جامعه انسانی را به دست نگیرد و شیفتگی و باورمندی به حقوق بشر و ارزش ذاتی آزادی آدمی به سخره گرفته نشود.
پس کوشش و تلاش ما این خواهد بود که سایت نیم نگاه در برگیرنده نقطه نظرات انتقادی و دیدگاه همه انسانها و شهروندان بی هیچ تنگنای آزار دهنده ای باشد که به آزادی بیان ، ابراز نظر و شیوه های انسانی و دموکراتیک در تبادل آراء و افکار باوردارند.

البته لازم به ذکر است که نگرش و دیدگاه صریح ، گزنده و انتقادی ما کادرهای تشکیلاتی جدا شده نسبت به کیش شخصیت مسعود رجوی (رهبر عقیدتی) ، ساختار فرقه ای و خط مشی خشونت آمیز و تروریستی مجاهدین در واقع بیانگر حقایق و واقعیت هایی است که تک تک ما در مناسبات تشکیلاتی و فرقه ای و آن چه که از آن به یوتوپیا یا جامعه آرمانی مجاهدین در قرارگاه اشرف و سایر مقرهای فرقه در حاکمیت رژیم فاشیستی و مستبد صدام نامیده شده است ، با آن مواجه شده ایم.

پس اگر در بررسی و واکاوی هزارتوی مناسبات تشکیلاتی و ساختار فرقه ای مجاهدین ناگزیر شده ایم به بیان واقعیت های تلخ و دردناک بپردازیم این امر نبایستی به معنای نفی گفتگوی آزاد و سازنده در مسیر سرزنش و انکار خشونت و مذمت ترور سازمان یافته تلقی گردد.

آرش رضایی ـ مدیر سایت نیم نگاه