اخطار به حامیان حمله آمریکا به ایران

اخطار به حامیان حمله آمریکا به ایران

اخطار به حامیان حمله آمریکا به ایران

 کریم غلامی، ایران فانوس، 19.02.2017

چند روز پیش با تعدادی از سوریه ایها صحبت می کردم. وقتی آنها فهمیدند که من ایرانی هستم یکی از آنها گفت که شما ایرانی ها از بشار اسد حمایت می کنید، ما می خواهیم بشار اسد برود، ما می خواهیم که سوریه و ترکیه و ایران، از سوریه خارج شوند. در پاسخ آنها که معترض حضور کشورهای دیگر در سوریه هستند گفتم، چرا شما از کشورتان فرار کرده اید؟ یکی از آنها جواب داد،  در سوریه جنگ است و ما کشته می شویم. من گفتم چه جالب، اگر در کشور تو جنگ است تو در اروپا چکار می کنی، نباید در سوریه می ماندی و از کشورت دفاع می کردی؟ پر واضح است وقتی که شما میلیونی از کشورتان فرار می کنید، دیگران می آیند و جای شما را اشغال می کنند و اگر دوست ندارید که هیچ نیروی غیر سوری در سوریه باشد، باید آنجا می ماندید و از کشورتان دفاع می کردید. بشار اسد هر چقدر که بد باشد، نهایتا یک سوریه ای است و نه یک خارجی و یا مزدور یک کشور خارجی.

قصد من از گفتن این مقدمه، یاد آوری وضعیت فاجعه بار کشورهایی مانند عراق، سوریه، افغانستان و حتی بعضی کشورهای اروپایی مانند اوکراین است. بسیاری از کشورهای دنیا بخصوص کشورهای خاورمیانه به دلیل دخالت کشورهای بیگانه، آن کشور را به یک فاجعه بزرگ تبدیل کرده اند. هر کجا که قدرت های جهانی پا گذاشتند، پشت سر خود ویرانه ای بیشتر جا نگذاشته اند. در کشور عراق، صدام حسین به عنوان یک ناسیونالیست دیکتاتور حکومت می کرد و با همه سوابق و جنایت هایی که داشت، ولی نهایتا یک عراقی بود ولی امروزه عراق کشوری که زمانی آباد بود، اکنون به ویرانه ای بیشتر تبدیل نشده است و یک عده مزدور کشورهای بیگانه مانند آمریکا بر این کشور حکومت می کنند.

سال پیش زمانی که تبلیغات انتخاباتی آمریکا شروع شد، من در صحبت با یکی از دوستان مطرح کردم که قدرت های جهانی می خواهند به ایران حمله بکنند. برای همین آنها می خواهند یک گاوچران مانند دونالد ترامپ را سر قدرت بیاورند تا به ایران حمله بکند. در حالی که در کشورهای منطقه جنگ و آشوب و نا امنی وجود دارد و یا تروریسم به شکل روز افزون در آن رشد می کند، ایران تنها کشور امن در منطقه است. حتی کشور ترکیه به دلیل تروریسم رو به افزون نا امن شده و صنعت توریسم در آن رو به خاموشی است. وجود یک کشور امن در منطقه برای آمریکا نگران کننده است. به همین دلیل قصد دارد ایران را مانند سایر کشورهای منطقه نا امن بکند.

می خواهم به همه ایرانی ها هشدار بدهم که هوشیار باشند، ما در زمانه بسیار بحرانی به سر می بریم، بخصوص کسانی که خواهان حمله آمریکا به ایران هستند. آیا فکر می کنید که آمریکایی ها با دسته گل به ایران خواهند آمد و یک حکومت دمکراتیک به انتخاب مردم ایران، سر قدرت خواهند آورد و ایران را به بهشت تبدیل خواهند کرد؟ نه! آنها با هواپیما و بمب و تانک و تفنگ خواهند آمد. آنها سر راه خود همه چیز را ویران خواهند کرد و بر روی خانه های ما بمب خواهند انداخت و ثروت های ملی ما را خواهند دزدید و به زنان و دختران ما تجاوز خواهند کرد و در خیابان ها به صورت تحقیر آمیز با مردم رفتار خواهند کرد و هر کسی که در مقابل آنها مقاومت بکند، خواهند کشت و یا در زندانها به شنیع ترین شکل شکنجه خواهند کرد. آنها مزدوران خود مانند مجاهدین را سر قدرت خواهند آورد.

اگر در ایران باید تغییر صورت گیرد، این یک موضوع ایرانی است و مربوط به داخل مرزهای ایران است و این مردم ایران هستند که تصمیم می گیرند که حکومت ایران چگونه اداره بشود. مزدوران و خائنینی مانند مسعود و مریم رجوی، باید بدانند که هرگز جایی در ایران زمین ندارند. این وظیفه هر ایرانی میهن پرستی است که مانع حمله آمریکا به ایران بشود تا این مرز و بوم را تحت سلطه استعمارگران نبینیم.

„پایان“