تهديدات ترامپ و خوش رقصى رجوى

تهديدات ترامپ و خوش رقصى رجوى

تهديدات ترامپ و خوش رقصى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 12.02.2017

با آمدن دونالد ترامپ بر مسند قدرت در آمريكا بعلت سياستهاى تند روانه و ناشيانه خود جهان را به سمت بحران پيش خواهد برد، البته وجدانهاى آگاهى در آمريكا وجود دارند كه مانع تندروى آقاى ترامپ گردند همانطور كه قاطعانه دستگاه قضا و قضات با انصافى جلوى حكم ترامپ در ممنوعيت ورود اتباع هفت كشور عمدتا مسلمان به بهانه تروريسم به خاك آمريكا را موقتاً سد كردند. اما سؤال اصلى اين است كه آيا هدف دونالد ترامپ از اين شلم شنگول بازيها جلوگيرى از نفوذ تروريسم به آمريكاست؟

مسلماً كه هيچكس اين نيت را در اعمال دونالد ترامپ نمي بيند زيرا كه معلوم است تروريستهاى اسلامى از كجا و چه كشورهايى هستند! پس چرا تروريست و تروريست پرور را ول كرده و به ملت بزرگ ايران توهين مي كند.

آيا منطقى غير از قلدرى و ناشيگرى در تصميمات او وجود دارد؟

 اما بدتر از آقاى دونالد ترامپ، به زوج خيانتكار رجوى بنگريد كه چگونه در يوزگى رفته و با آويختن به دامن سگهاى هار در هيئت حاكمه آمريكا براى تحريم و جنگ با ملت ايران، چه خوش رقصى مي كند و با دم خود براى اسراى بدبخت در ليبرتى گردو مي شكند كه رژيم با آمدن دونالد ترامب، سرنگون مي شود.

اين خيانت رجوى گواه يك واقعيت است كه رجوى و دار و دسته اش نه تنها ايرانى نيستند و دشمن ملت ايران به حساب مى آيند، بلكه دشمن بشريت و انسانيت و حريت انسانى هستند و هيچ وقت نه ذره اى از شرافت و وجدان انسانى با خود دارند و نه بويى از انسانيت برده اند. در باطن از هيچ اصول و پرنسيب انسانى در وجودشان خبرى نيست و ظاهراً براى حفظ بقا، خود را مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعى جلوه مي دهند اما در درون جلادانى خون ريز و قصى القلب هستند كه گروه تروريستى داعش در جنايت عليه بشريت به گرد پاى سران سازمان رجوى نمي رسند.

امروزه كه يك تازه به دوران رسيده بر منصب رياست جمهورى آمريكا نشسته كه چهره واقعى و شيطانى و نيات پليد اين جهانخوار را به جهانيان نشان داده و نفرت عموم را از راه و روش او برانگيخته و براى ملت متمدن و فرهنگ غنى ايران زمين خط و نشان مي كشد و تحريم هاى ناجوانمردانه بر عليه مردم ايران به تصويب مي رساند، زوج خيانتكار رجوى و سرانش به دامن جنگ طلبان آمريكا و حاميان نتانياهوى وحشى و درنده خوى، افتاده كه شايد ملت ايران را بيشتر زير فشار اقتصادى ببرند و با استخاره كه آمريكا با ايران درگيرى نظامى ايجاد نمايد و رجويها از اين پفيوزى و خيانت خود در حق مردم ايران چند روزى هلهله و شادى سر دهند و با آن أسيران در زنجير خود را تغذيه نموده و بيشتر آنها را مغزشويى و برده و بنده خود كنند.

واقعيت اين است كه اين دستور دونالد ترامپ در منع اتباع ايران براى سفر به آمريكا، يك توهين بزرگ است كه هر انسان شريف و متمدن ايرانى با نفرت به بانيان آن نگاه كرده و موضعى كاملا بر ضد آن دارند و كسى كه براى منافع خود با آن همخوان شود، خائن به تمام معناست و نمي شود بر آن نام  ايرانى نهاد زيرا كه بويى از تمدن ايرانى و فرهنگ آن نبرده است، چون كه اين ملت ايران است كه حق سرنوشت خود را رقم خواهد زد نه با زور اسلحه بيگانه كه آنهم حتى براى يك ابرقدرتى مثل آمريكا مقدور نخواهد بود كه با ملتى با اين تمدن و فرهنگ كهن در بيفتد و نعره پيروزى سر دهد.

مردم ايران، در برابر تجاوز خارجى در هر صورتى متحد خواهند بود و اصلا مسائل و مشكلات داخل كشور خودشان را به كسى بند نخواهند كرد و براى تغيير در مملكت خودشان از بيگانه يارى نخواهند خواست و در برابر هر تجاوزى از خارج، دوشادوش هم بر عليه متجاوز خواهند جنگيد و اين را در تجاوز رژيم بعث به خاك ميهن خود، به اثبات رساندند و تضاد داخلى را به نفع جنگ با متجاوز در اولويت خود گذاشتند و چه جانفشاني هايى كه صورت ندادند و مطمئنا اگر اقاى دونالد ترامپ حرف و نيت خود را در رويارويى با ملت ايران عملى نمايد، آنوقت است كه سيلى محكم از ملت ايران دريافت خواهد كرد و با افتضاح كاخ سفيد را ترك خواهد نمود و آنوقت است كه رجوى و رجوى صفتان، ديگر پشيمانى از خيانتشان در حق مردم ايران فايده ندارد و كاملا مات و پوسيده خواهند شد و سرانجام شان با نفرين و نفرت مردم ايران خاتمه خواهد يافت.

„پایان“