نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور آلبانی

نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور آلبانی

انجمن زنان، 03.02.2017
Saimir tahiri
جناب آقای سایمیر طاهیری با سلام و تقدیم احترام
ما اعضای انجمن زنان ساکن کشور آلمان و از فعالین علیه فرقه گرائی هستیم و هر کدام تجربه بودن در دام فرقه رجوی را که اکنون بیشتر با نام شورای ملی مقاومت سعی در تحمیل خودش و نفوذ در مجامع حقوق بشری دارد.
از زمانیکه صحبت بهبودی روابط ایران و آلبانی و فعال شدن سفارتخانه شما در ایران و بلعکس شده است شاهد اتفاقات زیادی برای افراد اسیر فرقه رجوی که در کشور شما بعنوام پناهنده وارد شده اند هستیم.افرادیکه خواهان جدائی از فرقه ای رجوی هستند را با فشار و تبلیغات دروغ همچنان در اسارت نگهداشته اند.
به تازگی خبر دار شدیم که رهبر این فرقه که خبر فوتش توسط شاهزاده و وزیر اطلاعات سابق عربستان سعودی اعلام شد،

 مسعود رجوی پیامی به افراد اسیردر کشور شما داده گزارش هایی که از درون فرقه رجوی در آلبانی به دست ما رسیده حاکی از این است که شرایط تشکیلاتی فرقه خیلی بحرانی است ……به گزارش رسیده روز بعد در واکنش به موج خوشحالی از ارتباط بین آلبانی و ایران، پیامی از قول مسعود رجوی خوانده شده با این مضمون: «چی شده شما ها را؟؟!! هیچ خبری نیست… این یک بازی سیاسی رژیم است، ولی تا آنجا که به آلبانی مربوط می شود موضوع فقط اقتصادی است… ما با دوستانمان در اینجا داریم تلاش می کنیم که توافقی سیاسی صورت نگیرد
در این پیام آمده که «اگر خانواده ها به دیدار شما آمدند مطلقا کسی حق ندارد ملاقات برود»
در صورتی که هر کدام از ما خانمها اعضای از خانواده‌ایمان در آنجا اسیر هستند
خانم زهرا معینی دوتا پسر عمو و یک دختر عمو هستند که یکی از آن‌ها مریض هست آقای اکبر معینی که از ناراحتی سرطان رنج میبرد و امکان ارتباط و خبرگیری وجود ندارد،
خانم حمیرا محمد نژاد پسر عمویش هست که از سرنوشت او هیچ خبری نداره و به ایشون خبر رسیده که به شدت مریض هست چقدر صحت داشته باشه اطلاعی ندارد،
خانم بتول سلطانی همسرش در آنجا اسیر هست به ایشون خبر رسیده که همسرش با ناراحتی قلبی ناشی از فشار زیاد فرقه به او دست وپنجه نرم میکنند و هیچ اطلاعی از وضعیت کنونی او ندارد.

ما خواهان ملاقات با شما هستیم و اولین درخواستمان این هست که با عزیزانمان ملاقات و دیدار داشته باشیم و از شما خواهش میکنیم
اجازه ندهید سران فرقه ای رجوی کشور شما را قلمروی تاخت وتاز خودش بکند وزندانی مانند قرارگاه اشرف وکمپ لیبرتی در عراق ایجاد کنند و آرامش را از اعضای خودشان و مردم و کشور آلبانی بگیرد. ما بارها خواسته ایم که اجازه ندهید سران فرقه به قیمومیت افراد صحبت کنند و واسطه قرار بگیرند. آنها رباطهای دست نشانده مریم و رهبر فوت شده رجوی هستند و خواهش میکنیم آنها را بعنوان شخصیتهای مستقل اسکان دهید.
ما آماده ارائه جزئیات از شیوه های استثماری و برده داری نوین در فرقه رجوی به شما هستیم.

01.ژاونویه.2017
خانمها:
زهرا معینی
حمیرا محمدنژاد
بتول سلطانی

Open letter to the Minister of Interior of Albania

 Mr. Saimir TAHIRI Greetings

we are the members of women association in Germany and we are activists against sectarianism and each one of us has the experience of being decieved by Rajavi cult which is known as national council of resistance and they are trying their best to infiltrate and impose themselves in human rights organizations

Since the improvement of relations between Iran and Albania and the opening of your embassy in Iran and vice versa , there has been lots of incidents for the members of the Rajavi cult, in their internal affairs ,who have entered in your country as refugee . The members who are willing to separate from this notorious cult , are confronted with lots of psychological pressure and false propaganda just to be forced to stay in this inhumane cult. Recently we have been informed that the leader of this notorious cult , Mr. Massoud Rajavi, which his death news was announced by the Saudi Arabia prince and the former minister of intelligence , has sent a message to the members of this cult in your country which shows that the internal situation in this notorious cult is very critical and chaotic . According to the news from Albania , the next day after the wave of happiness among the members of this notorious cult because of new relations between Iran and Albania , the leader of this cult , Massoud Rajavi has sent a message to the members of this cult in Albania and in this message he said what has happened to each one of you?……. nothing has happened …………, this is just a regime political game , but for Albania it is just financial subject …………we are trying our best with our our political friends in Albania not to allow such a political agreement happens between these two country……………. In this message , the leader of this cult has mentioned that if your families come to visit you , you should not go to see them by no means …………. Whereas each one of us , has a loved-one in that notorious cult , Mrs . Zahra Moeini has three cousin in that notorious cult who one of them is very sick , Mr. Akbar Moeini is suffering from cancer and there is no way to get in touch with him . Mrs. Homeyra Mohammad Nejad has a cousin in that inhumane cult and she does not have any news about his well being whatsoever, she just knows that his cousin is very sick . Mrs. Batul Soltani , her husband is in this cult and she has been informed that her husband is suffering from his heart and she does not have any news regarding his well being whatsoever . We would like to visit our loved-ones in this cult in your country and we urge you not to allow the leaders and operatives of this cult to use your country for repression and suppression of those stranded and stuck members like they did in Ashraf and liberty garrisons in Iraq and take away tranquility and peace from your people and your country. We have urged you many times not to allow the leaders and the operatives of this notorious cult to speak for those stuck and stranded members , we are urging you to accomodate them as individual figures in your country . We are ready to inform you more about the exploitation and slavery methods in this notorious cult

All The Best

Women Association in Germany Mrs . Zahra Moeini Mrs. Homeyra Mohammad Nejad Mrs. Batul Soltani

—————————————————————————————————