سونامی در تشکیلات رجوی به دنبال سفر وزیر خارجه آلبانی به تهران

سونامی در تشکیلات رجوی به دنبال سفر وزیر خارجۀ آلبانی به تهران

گزارش هایی که از درون فرقه رجوی در آلبانی به دست ما رسیده حاکی از این است که شرایط تشکیلاتی فرقه خیلی بحرانی است ……به گزارش رسیده روز بعد در واکنش به موج خوشحالی، پیامی از قول مسعود رجوی خوانده شده با این مضمون: «چی شده شما ها را؟؟!! هیچ خبری نیست… این یک بازی سیاسی رژیم است، ولی تا آنجا که به آلبانی مربوط می شود موضوع فقط اقتصادی است… ما با دوستانمان در اینجا داریم تلاش می کنیم که توافقی سیاسی صورت نگیرد»

سونامی در تشکیلات رجوی به دنبال سفر وزیر خارجۀ آلبانی به تهران

به دنبال دیدار اخیر وزیر خارجۀ آلبانی از ایران، دو پیام از قول مسعود رجوی در رابطه با موج سونامی جدید که تشکیلات فرقۀ او را فرا گرفته برای اسیران فرقه خوانده شد.
اقای دیتمیر بوشاتی وزیر خارجۀ آلبانی به دنبال دیدارش در تهران با وزیر خارجه ایران در تاریخ 14 ژانویه 2017 گفت: «در حال حاضر، زمان و شرایط نسبت به گذشته برای تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. به همین دلیل، آلبانی تصمیم گرفته است سفارت خود د ر تهران را افتتاح نماید». خبر این دیدار از تلویزیون فرقۀ رجوی نیز پخش شد و بر اساس اخبار رسیده به دست ما از آلبانی؛ اسیران فرقه در آلبانی با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده اند و موج این واکنش شادی تمام بدنۀ تشکیلات و فرماندهان را فراگرفته است.
به گزارش رسیده روز بعد در واکنش به موج خوشحالی، پیامی از قول مسعود رجوی خوانده شده با این مضمون: «چی شده شما ها را؟؟!! هیچ خبری نیست… این یک بازی سیاسی رژیم است، ولی تا آنجا که به آلبانی مربوط می شود موضوع فقط اقتصادی است… ما با دوستانمان در اینجا داریم تلاش می کنیم که توافقی سیاسی صورت نگیرد».
بعد از این جریان، گفتگوهای مخفی و دوستانه (که رهبران فرقه به آن محفل می گویند و آن را در تشکیلات یک گناه بزرگ می شمارند) در درون مناسبات افراد شروع شده و تحلیل های افراد دهن به دهن به همدیگر منتقل می شود. بیشتر گفتگو ها هم حول محور آمدن خانواده ها، دیدار با خانوادها و… می باشد. به گزارش رسیده موج محفلها خیلی زیاد شده بطوریکه رهبران فرقه مجبور شده اند نشست های بزرگی پیرامون این موضوع برگزار کنند تا بتوانند این موج را مهار نمایند.
پیام دومی که به نقل از مسعود رجوی خوانده شده است می گوید: «خانواده خوب و بد مال من است»!!.
در این پیام آمده که «اگر خانواده ها به دیدار شما آمدند مطلقا کسی حق ندارد ملاقات برود»!. سران فرقه در توضیح این به اصطلاح «فرمان رهبری» به افراد گفته اند که خوب و بد این خانواده ها مربوط به برادر (یعنی مسعود رجوی) است و به کسی تعلق ندارد!!…
گزارش هایی که از درون فرقه رجوی در آلبانی به دست ما رسیده حاکی از این است که شرایط تشکیلاتی فرقه خیلی بحرانی است و سردمداران فرقه برای اعضای قدیمی که جدا شده اند ماشین و وسایل دیگر خریده اند تا آنها فعالیتی برعلیه فرقه نکنند. برای افراد مسأله دار درون تشکیلات هر روز یک کادوئی می دهند، حتی پذیرفته اند که به برخی از این افراد موبایل داده شود. در واقع با این باج دهی ها می خواهند افراد را در تشکیلات نگه داشته و جلوی ریزش و موج جدا شدن از فرقه را تا آنجا که می توانند بگیرند.
محمد کرمی oyanyoldash@yahoo.com