نامه سرگشاده خانم زهرا معینی به آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

نامه سرگشاده خانم زهرا معینی به آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی + متن انگلیسی

خانم زهرا معینی،زنان ایران، آلمان، 06.01.2017

عالیجناب ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

 با سلام و تقدیم احترام من زهرا معینی یک عضو قدیمی جدا شده از سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) که اکنون در کشور شما مستقر می باشد، هستم.

یکبار برای شما در تاریخ 25.02.2016 نامه‌ای نوشته بودم و در آن به شما و دولت شما هشدار داده بودم که مراقب سران فرقۀ رجوی در کشورتان باشید و تأکید کردم تنها امید زندگی برای افراد سالخورده و رنجور که سالها در رنج واسارت بودند و کشور شما پذیرای آن‌ها بوده وهست رهایی از حصارهای تشکیلاتی این فرقه می باشد.

 من به شما در مورد جنایتهای سران فرقه توضیح داده بودم و از شما خواهش کردم که اجازه ندهید کشور شما مثل کشور عراق محلی برای تاخت وتاز فرقه تروریستی رجوی شود و صلح وآرامش از مردم کشورتان گرفته شود.

 در هفته‌های اخیر طبق اطلاعاتی که در مورد افراد اسیر در فرقه رجوی به ما رسیده مهدی ابریشمچی از فرانسه وبه دستور مریم رجوی به همراه برخی دیگر از سران این فرقه به کشور شما آمده و در آنجا به عنوان محل کار ومسئولیت جدیدش مستقر شده است. او بر روی افرادی که معترض هستند و می خواهند از فرقه جدا بشوند عربده کشی کرده و افرادی را که میخواهند از این اسارت رها شوند مورد تهدید و شانتاژ قرار داده است که من گوشه ی از صحبتهای او را ذیلا بازگو میکنم:

– آلبانی در دست ما است. با یک تلفن هر کاری که با وزیر کشور یا ادارۀ مهاجرت داشته باشیم انجام می دهیم.

–دولت آلبانی در دست ما است. هر اقدامی بخواهیم می کنیم.

– فکر نکنید کمیساریای آلبانی پشت سر شما است، ارزش کمیساریا به اندازه یک فرد عادی است و هیچ کمک و کاری برای شما نمی تواند بکند.

– آنقدر توان و قدرت داریم که تمامی مسائل حقوقی شما را خراب کنیم و وضع جدا شده های قدیمی مانند آنهائی که اروپا هستند یا همین هائی که اینجا بیخ گوش شما می باشند، مانند احسان بیدی و سیاوش رستار باید برایتان درس عبرت باشد.

– آنهائی که به سرشان زده جدا بشوند، باید بدانند که با کوچکترین حرکتی بر علیه سازمان یا رابطه با جداشده ها از هر نوعی باشد، پرونده شان را بلوکه می کنیم.

آقای نخست وزیر، حال، سوال اینجا است چه شده مهدی ابریشمچی ادعا دارد سران فرقه در آلبانی دست بالا را دارند یا می خواهند داشته باشند؟. آیا صدامی دیگر حامی آنها شده که وی این چنین خط و نشان می کشد؟

این سؤالی است که دولت آلبانی باید به آن جواب بدهد و اینکه این فرقۀ جنایت کار با چه هزینه ای توانسته است بعضی از مسئولین در دولت آلبانی را بخرد که در آنجا هم کسانی را که میخواهند جدا بشوند به راحتی تهدید به مرگ و بلوکه کردن تمامی پرونده های حقوقی آنها می کند؟

عالی جناب، آیا شما ودولت مردان شما این اجازه را به سران فرقه تروریستی رجوی داده اید که آنها اینگونه سخن برانند و بطور علنی وبی پروا اسیران فرقه شان را که ارتباطشان با دنیای بیرون و خانواده هایشان را قطع کرده اند تهدید کنند.

زهرا معینی مقیم آلمان 3 ژانویه 2017

Your Excellency Edi RAMA , the prime minister of Albania Greetings I am Mrs. Zahra MOEINI, the separated member of people’s mojahedin organization of Iran ( Rajavi cult) , the terrorist cult which is residing in your country . Once i wrote a letter to you in 25.02.2016 and in that letter i warned you and your government that you and your government should be vigilant and careful about the operatives of this cult in your country. In that letter i emphasized that the only hope for those middle aged and old members of this cult who have been stuck in Rajavi cult under severe and harsh condition , is to be free of all those organizational barriers and obstacles in your country and in that letter i explained to you about the crimes of those cult operatives in your country , for that reason i urge you not to allow that this notorious and criminal cult take advantage of your country like they did in Iraq during Saddam HUSSEIN’s government and peace and tranquility be taken away from your country and your people . In recent weeks we have received some information about those stranded and stuck members in your country that Mr. Mehdi ABRISHAMCHI , one of the high ranking officers of this cult , and some other operatives by the direct order of Mrs. Maryam RAJAVI , the cult leader , have been sent from Paris to Albania and he specially has been ordered to stay and work in this notorious cult in your country . His duty in that cult in your country is to yell and threaten the members who are dissident and want to separate from this cult , some of his threats against those members are as follows: Albania is in our control and just with a simple phone call to internal minister and immigration office in Albania , we can do whatever we want . The Albanian government is in our control and we can do whatever we want . Do not think and give this hope to yourself that the UNHCR based in Albania support you , no the value and the power of UNHCR in Albania is like the value and the power of one ordinary person and they do nothing for you. We have enough power and ability in Albania to destroy your refugee cases in Albania like we did against those separated members in Europe and in here , like Ehsan BIDI and Siyavosh RASTAR. The ones who want to separate from us , they should know that if they talk against our organization or if they get in touch with other separated members , we will block and destroy their refugee cases . Your Excellency, The question is how does Mr. Mehdi ABRISHAMCHI , claim that he and his cult has the upper hand in dealing with those members in Albania ? Do another Saddam Hussein support them, so he can talk and threaten like that ? this is a question that the Albanian government should respond and they should answer this question as well , how do Mr. Abrishamchi and other cult operatives threaten the cult members to death and destruction of their refugee cases in Albania? your excellency, have you and your government given such a permission to the cult operatives in your country like Mr. Abrishamchi and others, to talk and threaten freely and publicly against those stranded and stuck members who have not been able to see their relatives and loved ones and been separated from the free world for long time because of this terrorist cult  All the best

Zahra MOEINI Germany 3.JAN.2017