اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان

اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان

 

اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان

در پی قرارداد ننگین اتحادیه اروپا با دولت افغانستان

کریم غلامی، ایران فانوس، 28.12.2016

در شامگاه 14.12.2016 اولین گروه از افغانی های ساکن آلمان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، از آلمان اخراج شدند و بامداد روز پنج شنبه 15.12.2016 به افغانستان رسیدند. این اخراج ها بر اساس طرحی بود که در آغاز ماه اکتبر سال 2016 اتحادیه اروپا و دولت افغانستان، توافق بازگشت دوباره را امضا کردند که بازگشت پناهجویان افغان که به آنها پناهندگی اعطا نشده است و در حال حاضر دارای وضعیت تحمل „Duldung“ هستند.

بر اساس این طرح، کشورهای عضو اتحادیه اروپا این امکان را خواهند داشت که با صدور پاس رهگذری برای آن عده از اتباع افغانستان که تقاضای گذرنامه ار سفارت افغانستان را کرده اند، صادر کند. این بدین معنی خواهد بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قادر خواهند بود افغانی ها را بدون داشتن یک پاسپورت معتبر به افغانستان دیپورت کنند.

این اخراج ها را به اصطلاح بازگشت داوطلبانه به افغانستان مطرح می کنند اما در واقع هیچ بازگشت داوطلبانه ای وجود ندارد. اخراج با دستگیری نابهنگام صورت می گیرد. بطور معمول اول صبح که فرد خواب است، پلیس به آپارتمان آنها می رود و آنها را دستگیر و به بازداشتگاه می برد. علی مدد ناصری که به گفته خودش سه سال در آلمان به سر برده است، یکی از این پناهجویان اخراج شده است. او به رویتر گفت: صبح زود بود و من هنوز در خواب بودم که چهار پلیس آمدند و من را در آپارتمانم بازداشت کردند. این پناهجوی اخراج شده گفت: من حتی فرصت این را نداشتم که لباسها، موبایل و لپ تاپ خود را بگیرم، همه آن ها به جا ماند.

برعکس تبلیغات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افغانستان امن نیست! هر روز مردم جان خود را از دست می دهند و یا در بمب گذاری و یا تیراندازی زخمی می شوند. بیشترین کسانی که در معرض خطر دیپورت به افغانستان هستند، عمدتا مردان جوان و سالم و بدون خانواده هستند و افرادی که در شهرهایی مانند کابل زندگی می کردند که به اصطلاح جزء مناطق امن شناخته شده اند. دولت افغانستان در تلاش است که مناطق امن بیشتری را معرفی کند. در حالی که بطور واقع آنها امن نیستند.

از طرف دیگر، گروه های حامی پناهجویان و حقوق بشری نیز ساکت نماندند. در پی اخراج اولین گروه از افغانی های سالکن آلمان به افغانستان، تظاهرات های گسترده ای در سرتاسر آلمان برگذار شد. در ابتدا تظاهراتی که در شهر بیروت انجام شد، یک خانم آلمانی در اعتراض به اخراج افغانی ها سخنرانی کرد. او در رابطه با یک افغانی به نام کریم که دوست پسر او بود، سخنرانی کرد. او در حالی که گریه می کرد گفت: کریم 2 سال است که در آلمان اقامت دارد، او طی این دو سال حتی مرتکب کوچکترین خطایی نشده است، کریم به زبان آلمانی مسلط شد و چند ماهی بود که مشغول به کار شده بود چرا کریم باید اخراج شود در حالی که او کوچکترین کمک از دولت دریافت نمی کرد، او شاغل بود و بسیار مهربان. همه کسانی که او را می شناختند کریم را بسیار دوست داشتند.

در پی اخراج اولین گروه از افغانی ها به افغانستان، ترس و نا امنی شدیدی در بین افغانی های پناهجو به وجود آمده است. ایالت بایرن آلمان در میان پناهنجویان به عنوان جهنم پناهنده ها شناخته می شود. اولین ایالتی بود که افغانی ها را به افغانستان اخراج کرد. اعتراض ها و تظاهرات و همیاری مردم برای متوقف کردن اخراج افغانی ها به افغانستان، ادامه دارد. این اعتراض ها به پارلمان نیز راه پیدا کرده، چنانکه بعضی از پارلمانترها در پی لایحه ای هستند که اخراج پناهجویان افغانی به افغانستان را متوقف بکنند. باید منتظر ماند تا در سال 2017 چه اتفاقی خواهد افتاد.

„پایان“