بابانوئل و کریسمس در ایران

بابانوئل و کریسمس در ایران از نگاه رسانه‌های بین‌المللی

مسیحیان ایران مشغول آماده‌سازی جشن کریسمس هستند. بازار تزئینات رنگی کریسمس و لوازم جشن‌های میلاد مسیح در تهران برپاست. خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از حال و هوای کریسمس در ایران منتشر کرده‌اند.