از کشتار مستشاران آمریکایی تا گماشتگی برای جنگ طلبان آمریکایی

از کمین   مجاهدین    سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی  تا گماشتگی     برای  جنگ طلبان امریکائی

نادر نادری، وبلاگ ایندگان، 24.12.2016

روزگاری در سازمان مجاهدین فتخار بود و توسط همین شعارها نیروهای جوان را جذب می کردن  و روزگاری آموزش تشکیلاتی مبارزه با امپریالیزم از اهم واجبات بود و باید تمام اعضای سازمان آموزش تشکیلاتی و ترور مستشاران امریکائی این آموزش تشکیلاتی را بگذرانند   در زمان جنگ دوم عراق که منجر به سرنگونی صدام شد سازمان تمام نیروهایش را در مسیر پیشروی نیروهای متحد قرار دادهشد و دستور داده شد به انتقام خون حنیف نژاد و بقیه را از امریکائی ها خواهیم گرفت این خواسته رهبری سازمان بود که با مخالفت نیروها و اعضا مواجه شد 

راستی باید از حضرات سوال کرد انقلاب ایدئوژیک مجاهدین آیا مانوری بود در مقابل رژیم ایران ؟ 

اشتباه نکنید این دقیقان نقطه مقابلی بود در مقابل سرمایه داری یا بقول مجاهدین امپریالیست و بورژوازی این اول بنیادی مجاهدین است 

اما به اعتراف مکین در سخنرانی اخیرش اعضای سازمان در این مدت انتخابات و در حمایت از سناتور های جنگ طلب  ستاد انتخابات  آنها را هدایت و فعالیت می کردن 

و حتی درب تک تک خانه هارا برای کسب آرا و تبلیغات انتخاباتی گماشتگی همان امریکائی ها را می کردن که روزی توسط همین سازمان مجاهدین ترور می شدن و بقول خودشان سر هر کوچه در کمین امریکائی ها بودن

لینک سخنرانی مک کین و لیبرمن

http://www.iran-efshagari.com/%D9%88%D8%A7%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD/ 

اما سخنی با آقای مک کین وآقای مک کین  این مجاهدین همان کسانی هستند که عامل قتل و ترور امریکائی ها  در ایران بودن  و مبارزه با امپریالیست یکی از اصول آنها بود  یا باید شما قبول کنید که امریکائی های که توسط همین مجاهدین به قتل رسیدن کناهکار بودن و باید مجازات  می شدن یا نه ترور آنها یک جنایت بوده و شما امانت دار همان خون امریکائی ها هستید و این یک خیانت است به هموطنان خودتان و خانواده آنها که دست در دست قاتلین آنها گذاشتید 

از طرفی دیگر اینکه شما روی اسب مرده شرط بندی کردید  

این سازمان بدلیل جنایتی که حتی علیه مردم خودش انجام داده از جمله ترور های کور که بیش از 12000 نفر از مردم عادی و کسبه را به اعتراف خودشان ترور کردن در زمان جنگ ایران عراق در کنار دشمن علیه کشور و مردم ایران جنگیدن  مورد تنفر مردم ایران هستند و فاقد پایگاه مردمی در ایران می باشند 

آیا شما دراین 30 سال گذشته حتی یک اعتراض ساده و یا حمایتی در داخل ایران از این سازمان برگزار شده ؟ سازمانی که مدعی است از مردم ایران است راستی برای شما سوال نشده چرا در داخل ایران حتی یک حمایت ساده از این سازمان مجاهدین نشده ؟

چون مردم ایران بشدت از این سازمان تنفر دارند و حتی گروه های ترور که از عراق برای انجام عملیات ترور به داخل ایران فرستا ه می شدن توسط مردم عادی و غیر نظامی تیم های ترور را دسگیر می کردن و تحویل نیروهای امنیتی می دادن 

و نکته دیگر اینکه در کوله پشتی سرباز های امریکائی یا هر خارجی آزادی و دمکراسی نیسیت  جز بمب و گلوله و مردم ایران هم عراقسی یا افغانی یا………. نیستند مردم ایران در طول تاریخ نشان دادن که که در هر زمان مورد تجاوز خارجی قرار گرفتند یک پارچه شدن ولو هر حکومتی باشد  مردم ایران خوب خوب می دانند که در کوله پشتی سربازان شما یا هر …. حامل آزادی و دمکراسی نیستند و این را هم بدانید که مردم ایران قبل از اینکه متجاوزین و دشمن را هدف قرار بدهند خائنین به کشور و مردم ایران را هدف قرار می دهند   

برای حرف هایم اسناد  لازم را در اختیار دارم و آماده هستم در هر کجا و هر زمان با شما همراه مریم رجوی به مناظره نشسته و اسناد آن را برای شما به اثبات برسانم