آزادی بیان“ ادعائی مریم قجر و رسوایی اش در پارلمان اروپا“

آزادی بیان“ ادعائی مریم قجر و رسوایی اش در پارلمان اروپا“

«آزادی بیان» ادعائی مریم قجر و رسوایی اش در پارلمان اروپا

 نوشتۀ رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

روز چهارشنبه 7 دسامبر شوی مریم قجر (رجوی) تنها با حضور یک نماینده از پارلمان اروپا یعنی اقای ژرارد دپره پشت درهای بسته برگزار شد و چند نفر دیگر از به اصطلاح مقامات سابق بودند که تعداد آنها هم از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نبود.  البته فرقه طبق معمول تعدادی صفر بی ارزش به ارقام اضافه کرد! که البته خارج از درست و غلط بودن آن واقعا بی ارزش هستند چرا که تا حمایت مردم نباشد تا می توانی صفر اضافه کن.

البته بایستی به این واقعیت اذعان کرد که این بار مریم قجر ظرفیت خود را در غیبت مرحوم فقط یک صفر دانست و اعلام کرد که 10 نماینده شرکت داشتند البته من شخصا تعجب کردم! ولی باز هم در لحظه آخر اعلام کردند که البته  300!  نماینده از فرقه حمایت کرده اند!! البته با ملاقاتهاییکه با تعدادی از نمایندگان قبل از شوی مریم قجر داشتیم آنها به شدت فرقه را بایکوت کرده و پولهای ارباب وهابی هم برای خریدن آنها اثر نکرد و نخواهد کرد.

این به اصطلاح کنفرانس یا بهتر بگویم محفل خودمانی که فقط افراد خاص و اوکی شده توسط کمسیون اطلاعات و جاسوسی  فرقه در آن شرکت داشتند این بار باعث دردسر برای فرقه و برگزارکنندۀ آن شد و موضوع از این قرار بود:

خبرنگار رسمی تلویزیون عراق که در پارلمان حضور داشت برای تهیه خبر و انجام کار خبرنگاری خواست وارد سالن کنفرانس شود که با مخالفت لباس شخصی های رجوی در جلوی سالن مواجه شد و از ورودش جلوگیری کردند که این عمل ناشایست به شدت موجب اعتراض خبرنگار واقع شد و به جر و بحث در پشت درب سالن منجر گردید و سرانجام باعث شد شوی پشت درهای بسته هم  تعطیل شود و مریم قجر سراسیمه سالن را ترک کند و برای دیدار با آقای دپره که برگزار کننده به اصطلاح کنفرانس حقوق بشر! بود به دفتر ایشان رفته و ادامه بحث را بدون مزاحمت انجام دهند!.

این خبرنگار طی اعتراض شدید به این عمل شنیع و ضد آزادی در ملاقات با رئیس پارلمان رسما از این فرقه شکایت کرده است و به احتمال زیاد باعث مشکلات جدی برای فرقۀ رجوی و لابی آنها خواهد شد و این هم یکی دیگر از دم خروس های فراوان فرقه وفریادهای آزادی و دموکراسی خواهی دروغین آن!!.

راستی چرا مریم قجر از ورود خبرنگاران جلوگیری می کند و از چه چیزی واهمه دارد؟

به او باید گفت: مگر نه اینکه تا دیروز بیانیه می دادید که ما بیش از 5 میلیون امضای مردم عراق را داریم که از ما حمایت می کنند؟ خوب می گذاشتید خبرنگار تلویزیون عراق فیلم و اخبار شما را برای آن 5 میلیون عراقی! طرفدار شما تهیه و پخش میکرد!!!

پس اشکال در کجای کار است که شما حتی در پارلمان اروپا از یک خبرنگار هم می ترسید؟

البته برای ما روشن است که مریم هم مانند مرحوم با کسی جز خبرنگاران عرب مصاحبه نمی کند! ولی آخر این خبرنگار هم عرب و عراقی  بود ولی خوب حتما که وهابی نبوده است!.

 خانم مریم قجر، پس همین بوده معنی آزادی و دموکراسی ادعائی شما! اگر ذره ای از آزادی خواهی و دموکرات مآبی واقعی در وجودت می بود می بایستی که از حضور هر خبرنگاری استقبال می کردی و البته نه تنها برای ما جداشدگان بلکه برای همۀ ایرانیان آزاده و اکنون هم برای نمایندگان پارلمان اروپا علیرغم همۀ پولهایی که خرج کردی چهرۀ کریه ضد ایرانی و ضد آزادی شما و فرقه تان روشن تر شد و دیدی در روزی که  تمام سالن های  کنفرانس ها پراز جمعیت بود، تو مجبور شدی پشت درب های بسته محفلی خودمانی برگزار کنی و بدون خبرنگار