میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان پیرامون „تهاجم سیاسی“ شعارجدید فرقه مجاهدین

میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان پیرامون „تهاجم سیاسی“ شعارجدید فرقه مجاهدین

 دسامبر 2016 – آذرماه 1395

روز یکشنبه 11 دسامبر 2016 تعدادی از کارشناسان برجسته امور فرقه مجاهدین از آلمان در محل دفترکانون آوا گردهم آمده ودرباره „تهاجم سیاسی“ شعار جدید فرقه مجاهدین که اخیرا از زبان مریم رجوی بیان شده است، به بحث و گفتگو پرداختند.

این کارشناسان بعضا بمدت 25 سال عضو فرقه مجاهدین بوده و با گوشت و پوست خود تمامی تاروپودهای تشکیلات مخوف مجاهدین را تجربه کرده اند.

خانمها بتول سلطانی، حمیرامحمدنژاد، زهرامعینی و آقایان علی جهانی، نادرکشتکارو علی اکبرراستگو در این میزگرد شرکت داشتند.

–        جداشدگان متق القول بودند که شعار „تهاجم سیاسی“ فرقه مجاهدین در این برهه اززمان تنها مصرف داخلی و درون سازمانی دارد و کاربرد صرفا هرچه بیشتر در حصارنگهداشتن  اعضاء و سرکارگذاشتن دارد.

–        درحقیقت در حال حاضر یک شکل بیرونی از فرقه باقی مانده وتنها ازطریق کمک های مالی عربستان سرپا ایستاده است.

–        مجاهدین از نظرمردم ایران کارتهای سوخته هستندو معذرت خواهی احتمالی انها نیز دیگرفایده ای ندارد.

–          اعضاء درآلبانی باید از تفاله شدن برای رجوی پرهیزکنند.

توجه همه علاقمندان به دیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

جهت ملاحظه برنامه در یوتیوب لطفا برروی هرکدام ارتصویرهای زیر کلیک کنید!

2016 12 11 Mizegerd köln

ویدیوی میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان پیرامون „تهاجم سیاسی“ – قسمت اول

2016 12 11 Mizegerd köln2

ویدیوی میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان پیرامون „تهاجم سیاسی“ – قسمت دوم