„آزادى حلب از دست تروريست ها „مبارك

„آزادى حلب از دست تروريست ها „مبارك

„آزادى حلب از دست تروريست ها „مبارك

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 14.12.2016

روزنامه گاردین به نقل از یک منبع نظامی آگاه در حلب اعلام کرد تمامی خطوط دفاعی تروریست‌های تکفیری در این شهر در هم شکسته است و تا ساعاتی دیگر بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در برابر مخالفان رقم خواهد خورد. با وجود آنکه آزادسازی کامل حلب هنوز به طور رسمی اعلام نشده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم حلب با حضور در خیابانها، پیروزی این شهر را جشن گرفته اند.

مردم  شهر حلب پس از حدود 4 سال، شب گذشته را بدون حضور تروریست‌ها به صبح رساندند

بنابر اين، شكست و به كورنر بردن داعش در سوريه و آزادى حلب و همچنين آزادى موصل در آينده اى نزديك از زير يوغ بعثى – داعشى بر تمامى ملتهاى آزاده جهان بخصوص مردم مظلوم دو كشور سوريه و عراق، مبارك باد. راستى مريم رجوى اين مادرخوانده داعش و بعث كه  شكستهاى پى در پى  بر پيكره پير و فرتوت خود و شوهرش را مي بيند و آمال و آرزوهايشان به نيستى تبديل ميشود  وضعيت و حال زارش چگونه خواهد بود!؟

كسى كه تروريستهاى آدم كش در حلب را مبارزان آزادى خطاب ميكرد و براى مردم حلب اشك تمساح ميريخت و آنچه كه در چنته داشت از مظلوم نمايى براى حلب و برپا كردن شوى تبليغاتى و گردآورى سران تروريست در اورسورآواز فرانسه تا اختصاص كامل دستگاه شيطان سازى تبليغاتى فرقه در اين زمينه و مصاحبه هاى فريبكارانه از تروريستها و جا زدن به اسم مردم غير مسلح حلب، همه و همه آتش درونى و شعله ور اين خانم پير و فرتوت براى يك روز اضافه نمودن بر عمر خود و شوهر بى ريشه اش بود  و كسى كه با وصل كردن خود به تروريستهاى آدم كش مي خواست بعد از سرنگونى اربابش صدام حسين، فضا و تنفسى تازه بيابد و اسب تروريستى فرقه اش را مجددا به جولان در آورد. اما بايد گفت اين رجوى نحوست عجيبى دارد با هر كس دست داد و به معاشرت پرداخت بدون شك به خاك سياه نشانده  شده و خواهد شد و از دور خارج مي شود

تجربه بنى صدر، حزب دمكرات كردستان و شخص قاسملو، ديكتاتور عراق صدام حسين با حزب بعث اش و همين عربستان كه پشتيبان اصلى تروريستها در سوريه و عراق بود و در أوج قدرت سياسى مي خواست كشور بزرگ و متمدن ايران را جولان داعش نمايد و همچنين در أوج سرمستى به تشكيل ائتلاف عربى دست زد تا نيات پليد خود را در خاورميانه پياده كند و از اين بابت دست دوستى به سمت رجوى وطن فروش و خائن به مملكت خود، دراز كرد، الان در چه نقطه ضعفى قرار داشته كه هر روز از خواسته هاى شيطانى خود عقب نشسته تا جايى كه انشاءالله روزى برسد مردم مظلوم يمن با دست خود حق اين جانيان را در كف دستشان گذاشته و خون مظلومين به زمين ريخته اين كشور فقير، گريبانگير خداى قدرت و ثروت اين مرتجعين گردد

همچنين، حقوق بگيرانش در همين كشورهاى اروپايى مانند آلخو كوادراس، آقاى استيونسون و…..   كه وقتى بناى معاشرت با اين زوج شوم و نحوست گذاشتند، چگونه بالاخره از أوج خود به زير كشيده شده و از صحنه حذف شدند يا همين لابيهاى رجوى در آمريكا از اينكه پرشان به رجوى خورده است، چگونه بخت خود را در انتخاب دولت جديد از دست مي دهند

البته براى آزادگان و وجدانهاى انسانى بسى جاى شعف دارد كه عدالت بر شقاوت و كينه توزى و تروريسم پيروز مي شود و اين حق است كه به كرسى خواهد نشست و روسياهى براى مسعود و مريم رجوى است، خوار و ذليل باد اين زوج تروريست كه عده اى از نفرات تشكيلات را همچنان  در اسارت خو در كشور آلبانى محبوس و دور از اجتماع در اين كشور نگهداشته است و براى آنها نسخه پوسيده انقلاب مريم تروريست مي پيچد.

واقعيت تلخى است وقتى شنيده ميشود كه مريم رجوى به آلبانى ميرود كه حصار تشكيلاتى و به اصطلاح عقيدتى – ايدئولوژيكى، تنيده تر كند و همچنان به مزخرف گويى روى آورده و بنام انقلاب درونى مجاهدين و رهبر عقيدتى، درون ذهن افراد را  تسخير كرده و مغزشويى نمايد و دم از سرنگونى و فاز جديد بزند.

 آخر كسى نيست به اين عجوزه پير حالى كند كه دوران شما  و شوهر بى ريشه ات به سر آمده و تروريست پرورى هم ديگر از شما زوجين شيطان صفت دردى دوا نخواهد كرد.

دوستانى كه جديداً از اين سازمان جدا شده اند و در هتلها جا گرفته اند، وضعيت فشارهاى سران رجوى بر تشكيلات و محبوس كردن هر چه بيشتر ذهنى اين افراد را يادآور شده و تقلاى تمام رهبرى و مسئولين اين فرقه راه  به جايى نبرده است و تشكيلات با بحرانى از طلبكارى افراد مواجه است و سران سعى دارند با گذاشتن نشستهاى مداوم سر افراد شيره ماليده و آنها را به كارهاى آموزشى سرگرم نمايند و نهايت مخفيكارى رجوى و ترس از جانش بالاخره او  مجبور شد كه پس از مدت مديدى كه ابهامات در باره او به أوج رسيد و نفرات تشكيلات كه در بايكوت خبرى و رسانه اى و ارتباطى مطلق، هستند نيز متناقض كرده تا جايى كه مرز سرخ ايدئولوژيكى – تشكيلاتى را زير پا گذاشته و ابهامات خود را در مورد سرنوشت مسعود رجوى براى مسئولينشان بيان كرده اند. رجوى خود با پيام صوتى باز افراد را توصيه به اجرا كردن بندهاى انقلاب مريم ميكند كه خود اين براى افراد تناقض بيشتری به همراه داشته و همچنان ريزش در صفوف پوسيده تشكيلات مريم رجوى ادامه دارد

به اميد نابودى كامل هر چه جرثومه تروريسم در جهان

„پایان“