صلح دولت کلمبیا با فارک و پایان پنج دهه جنگ داخلی

صلح دولت کلمبیا با فارک و پایان پنج دهه جنگ داخلی

دو ماه پس از رأی نیاوردن طرح صلح دولت کلمبیا با گروه شورشی فارک در همه‌پرسی، مجلس نمایندگان کلمبیا، به اتفاق آرا، نسخه اصلاح‌شده این توافق را تصویب کرد. رئیس جمهوری کلمبیا گفته طرح جدید بهتر از توافق قبلی است و بسیاری از نگرانی‌ های مخالفان طرح قبلی در آن لحاظ شده. رهبر فارک هم گفته این توافق پایانی قطعی برای جنگ داخلی کلمبیاست .

مسعود آذر از پایان ۵ دهه جنگ داخلی خونین در کلمبیا گزارش می دهد