شوى“ مريم رجوى يا كابوس نابودي اش“

شوى“ مريم رجوى يا كابوس نابودي اش“

شوى“ مريم رجوى يا كابوس نابودي اش“

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.11.2016

روز شنبه ٢٦ نوامبر، مريم رجوى اين عجوزه شيطان صفت، فريبكار و تروريست در فرانسه يك „شوى“ تبليغاتي و دجالگرايانه برگذار كرد. تعدادى از لابيهاى مزدبگير خود و همچنين شمارى از آمران تروريستى در خاورميانه در آن شركت داشتند.

مريم رجوى در افاضات خود به دولت هاى ١٦ سال گذشته آمريكا، تاخت و سياست آنها را به باد انتقاد گرفت كه چرا خاك ايران را به توبره نكشيده اند! اين عجوزه پر خط و خال، نگفت كه در اين ساليان مورد نظر ايشان سياست تحريم، مردم ايران را به شدت زير فشار زندگى روزمره برد و اربابانش در اين مدت از هيچ رذالتى در حق مردم ايران كوتاهى نكردند و بيشتر از اين ديگر در توان نداشتند كه به مقابله ملت بزرگ ايران برخيزند، حال براى دم تكان دادن براى رئيس جمهور جديد آمريكا، با اين موضع گيرى، سرسپردگى و مزدورى خود و شوهر مفقود شده اش را در يد اختيار دولتمردان جديد آمريكا قرار داده و ميخواهد بگويد در جاسوسى از ملت ايران، مزدور و سرسپار تمام عيار خواهيم بود.

مريم رجوى، خطاب به دولت آمريكا داد سخن رانده و ميگويد: „همکاری با آخوندها برای مقابله با داعش فاجعه‌بار است، باعث تقویت رژیم ایران و تروریسم ناشی از آن و تغذیه سیاسی و اجتماعی داعش می‌شود.“

اين مادرخوانده تروريسم از جديت ائتلاف روسيه  در نابودى داعش به هراس افتاده و ترس از نابودى داعش در عراق و سوريه، رعشه بر اندامش انداخته و به تكاپو و مزدورى انداخته است.  شكست داعش در عراق و بالطبع آن در سوريه، همانگونه كه شاهد هستيم با جبهه بنديها در خاورميانه و قرار گرفتن مصر در كنار ملت و ارتش عربى سوريه، ائتلاف عربستان حامى اصلى داعش و فتنه مذهبى در خاورميانه را به حاشیه برده و به شدت در حال تضعيف شدن است، آمريكا تا الان هم كه بعنوان موتور محرك تروريستها، بخصوص داعش عمل كرده است. الان اگر آقاى ترامپ  به وعده هاى انتخاباتى اش عمل نمايد و در جبهه ضد داعش با روسيه متحد شود، آنگاه است كه عربستان و …. با مريم رجوى در دومينه خاورميانه كه فتنه گرى و تروريسم پرورى بود، قافيه را بأخته اند و آن وقت است كه راه تنفس اين زوج تروريسم يعنى مسعود مرحوم يا مفقود شده و مريم رجوى، مسدود خواهد شد و سرمايه گذارى سى ساله به اصطلاح مبارزه شما بخوانيد تروريسم و مزدورى، بر باد رفته و نابودى تمام عيار خود را مي بينند.

مريم رجوى، با برگذارى چنين جلساتى و آوردن تروريستها بر سر سفره خودش و اينكه براى تروريستهاى حلب سينه چاك ميدهد و به زمان و زمين ناسزا ميگويد كه چرا حمايت از تروريسم رها شده است و چرا نور چشمى هاى مريم رجوى همانهايى كه آنها را انقلابيون و عشائر عراق و انقلابيون سوريه مي ناميد، تنها مانده و دارند به درك واصل می شوند و اميد رجوى بر باد ميرود. اين عجوزه تروريست فكر ميكند با اينكار ميتواند مرهمى بر زخم داعش و امثالهم بگذارد و براى حلب شيون و زارى و آه و ناله مي كند. اما بداند جناياتى كه خود و شوهر مفقود شده اش در حق مردم ايران و عراق و نيروهاى منتقد خود انجام داده اند هرگز به فراموشى سپرده نشده و نخواهد شد و بايد تاوان آنرا  پس بدهد، دنيا بى حساب و كتاب نبوده و نخواهد بود، روزهاى خوش در دامن صدام و رهروان آن ديكتاتور بسر آمد، منتخبان ملت عراق با رأى بر حقوق حشد الشعبى و قانونى بودن اين تشكل مهم،  تقويت بنيه نيروى نظامى و انتظامى عراق را بيش از بيش در مواجهه با تروريسم، مهر كرد و ديگر بازماندگان صدام و داعش جايى در عراق نداشته و اين براى رجوى به مثابه حكم مركش است و سرمايه گذاريش روى تروريسم در عراق، به كابوس نابودى خودش تبديل شده است و جنب و جوش مريم رجوى در اين راستا، نوش دارو بعد از مرگ محسوب مي شود.

„پایان“