خطرات تروریسم رجوی، بالفعل و بالقوه

خطرات تروریسم رجوی، بالفعل و بالقوه

ایران فانوس، 19.11.2016

سیاستهای کشور آمریکا همیشه تهاجمی نیستند. آنان زمانی که در جنگهایی چون ویتنام و افغانستان و عراق و جاهای دیگر، کم می آورند، ناچاراً به تغییر سیاستهای تهاجمی ـ از میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه فرقی نمی کند ـ ناچاراً کسی را نامزد و حمایت می کنند تا او بتواند ضایعات و زخمهای ناشی از جنگ و سیاستهای تهاجمی را، در داخل آمریکا التیام ببخشد

این بار قرعه از خوش شانسی به نام دونالد ترامپ رقم خورد. ناگفته نماند دونالد ترامپ مانند همتای خود در روسیه ولادیمیر پوتین، شخصی مقتدر و به دنبال اقتدار در داخل آمریکاست. جهان امروز و مشکلاتش مناسب شخصیتهای ضعیف و عروسکانی چون هیلاری کلینتون و آنگلا مرکل و دیگران، نیست، امروز می بایست در داخل و خارج از کشور اقتدار داشت

با وجود این که آمریکا رویکرد دیگری از سیاستهای تهاجمی را برگزیده و طی دوره یا دوره های دونالد ترامپ، قاعدتاً روزگار آرامتری در جهان و خاورمیانه را شاهد خواهیم بود و سایه تروریسم و جنگ از سر مردم دورتر خواهد شد، اما ترور و جنگ گاهاً پیشامد و خارج از توان و خواسته ی به حق مردم است. جنگ جهانی اول از اوت 1914 تا نوامبر 1918 از لوله تفنگ یک تروریست در سارایوو بوسنی آغاز شد و جنگ جهانی دوم از سپتامبر 1939 تا سپتامبر 1945 از فکر زیاده خواهی یک فرد در آلمان آغاز شد و همین طور جهان ما در جنگ و التهاب به سر برد و به این جا رسید. اگرچه جنگ جهانی اول بزرگترین جنگی بود که بشر برای اولین بار تجربه می کرد و جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگی بود که بیش از 100 میلیون نفر در آن شرکت داشته و 70 میلیون نفر کشته شدند، این جنگها در مجموع فواید و مضرات و تبعاتی که برای مردم و جامعه جهانی داشت، یکی از تبعاتش افزایش هشیاری و فراهم آوردن مقدمات نیروهای دفاعی و جنگ افزار جهت حراست از مردم و حدود و ارزشها و دستاوردهای مردم بود که این هشیاری و افزایش توان دفاعی به جز تعداد اندک کشورهایی که در حد کلونی باقی مانده بودند، در بسیاری از کشورها سیر صعودی داشت

به هر جهت این جا و در این بحث کوتاه به مضرات و تبعات جنگ نمی پردازیم، بلکه با روی کار آمدن دونالد ترامپ و آرام شدن نسبی فضای جنگی و تروریسم، نباید این شائبه به اذهان متبادر شود و خطرات جنگ و ترور را نادیده بگیریم و سلاحها را غلاف کنیم. جهان و بسیاری از ایدئولوژیها و آرمانها و فرقه ها، کماکان مستعد ترور و جنگ باقی خواهند ماند و منتظر فرصت، که از این امور غافل نباید شد

در مورد فرقه رجوی که بخشی از عملکردهایش را طی 50 سال اخیر، جامعه ایرانی و عراقی تجربه کرد و قیمت داد، آنان ناچاراً به پشت جبهه خزیده و در تدارک سازماندهی و حفظ نیروها و تشویق جنگ طلبان به جنگ هستند. با این وجود نباید غافل شد که آنان این پتانسیل و انگیزه را دارند تا در موارد شورش و جنگ، دوباره نه با نیروهای زهوار در رفته بلکه با نیروهای جهال و تبهکاری که خریداری می کنند در عرصه سیاسی و نظامی جولان بدهند و گرد و خاک بکنند و از جامعه ایرانی و جهانی هزینه گزاف بگیرند. ویدئوی زیر بحث کوتاهی است در ارتباط با خطرات بالفعل و بالقوه این فرقه. این ویدئو چند روز قبل از انتخابات آمریکا تهیه شد و حال و هوای آن روزها را دارد. خوشبختانه، خانم هیلاری کلینتون شکست خورد و بر سر کار نیامد که اگر می آمد و آلودگیهایی که در ارتباط با قدرت داشت، به راحتی می توانست خود و کشورش را در خدمت جنگ طلبان قرار دهد و فاجعه جهانی به بار آورد

https://www.youtube.com/watch?v=JjNjnD620w8&t=507s

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس