نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

(گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران)

 ایران فانوس، 01.11.2016

با احترام خانم عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل

انتصاب شما بعنوان نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران را تبریک می گویم.

من یکی از اعضای سازمان مجاهدین با 25 سال سابقه هستم. من یکی از قربانیان نقض حقوق بشر در درون تشکیلات سازمان مجاهدین خلق، توجه شما را به وضعیت حقوق بشر در درون تشکیلات سازمان جلب می کنم.

از این که سازمان ملل شما را به عنوان گزارشگر جدید حقوق بشر در ایران انتخاب کرده است، بسیار امیدوار شدم که دریچه ای نو بسوی شنیدن صدای فریاد بسیاری از انسان هایی که تا کنون تلاش شده صدای آنها به گوش کسی نرسد. امیدوارم که شما راه و روشی جدا از آن چه که آقای احمد شهید تا کنون انجام داده است، انجام دهید. متاسفانه آقای احمد شهید، ابزار دست سیاست های سازمان مجاهدین شده بود تا توجه او فقط معطوف به وضعیت بد حقوق بشر در ایران باشد. حقوق بشر یک قانون جهان شمول است که بایستی  تمامی آحاد انسانی را در بر بگیرد. آیا اعضای سازمان مجاهدین که سالیان طولانی در درون تشکیلات فرقه ای سازمان مجاهدین حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم بودند، مشمول این نقض حقوق بشر نمی شوند؟ آیا انسان هایی که در درون تشکیلات سازمان مجاهدین زندانی و شکنجه شده اند، مشمول این نقض حقوق بشر نمی شوند؟ متاسفانه طی 25 سالی که من در تشکیلات سازمان مجاهدین بودم، رهبران مجاهدین نگذاشتند حتی یکبار پای گزارشگر حقوق بشر به اردوگاه اشرف و سایر اردوگاه های مجاهدین در عراق باز شود. حتی یکی از اعضای مجاهدین تا کنون نتوانسته است با گزارشگر حقوق بشر دیدار داشته باشد تا از دردها و رنج هایی که سالیان متحمل شده است سخنی بگوید.

نقض حقوق بشر در کشور من ایران بسیار جدی است و این دلیلی است که من دست به مبارزه زدم تا جامعه ای بهتر برای مردم ایران بسازم، اما سازمان مجاهدین از نقض حقوق بشر در ایران استفاده ابزاری می کنند تا اولا منافع سیاسی و مالی و اجتماعی آن بهره ببرند و اعمال تروریستی خود را تحت پوش نقض حقوق بشر در ایران توجیه کنند. دوماً نقض حقوق بشر در مورد اعضای خود را لاپوشانی کنند. اعضای مجاهدین حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. اعضای مجاهدین حتی نمی توانند با اعضای خانواده خود در ارتباط باشند، چه برسد به مینیموم حقوق انسانی خود مانند دریافت دستمزد، برخورداری از بهداشت و درمان، حق استراحت روزانه مینیموم 6 ساعت در روز و سایر حقوق انسانی دیگر طبق منشور حقوق بشر.

انتصاب شما تحت عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورحقوق بشرایران، جای خشنودی دارد. لذا از شما درخواست دارم که در مواجه با سازمان مجاهدین بسیار هوشیار باشید و گول ترفندهای آنان را نخورید. چنانکه طی سالیان گذشته آنها توانستند آقای احمد شهید را طی مدت ماموریت خود، بازی دهند. مریم رجوی به عنوان رهبر مجاهدین و به عنوان یک زن از شما خواهد خواست تا تمرکز بیشتری روی نقض حقوق زنان در ایران داشته باشید، البته که این درست است اما فراموش نکنید که هزار زن ایرانی نیز در سازمان مجاهدین بوده اند که طی سالیان طولانی حقوق آنان نیز سلب شده است. به همین دلیل از شما می خواهم که سخنان زنان ایرانی که از سازمان مجاهدین جدا شده اند را نیز گوش کنید.

من به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین که 25 سال سابقه عضویت در آن سازمان را داشتم، یکی از شاکیان نقض اولیه ترین حقوق انسانی خود از سازمان مجاهدین هستم. شما می توانید به عنوان یک شاهد در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین، روی من حساب کنید و من حاضر هستم در هر دادخواستی شرکت کرده و علیه نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین شهادت بدهم.

با تشکر/ کریم غلامی