نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

سركار خانم عاصمه جيلانى جهانگير

با سلام

انتخاب شما بعنوان گزارشگر جديد سازمان ملل در امور حقوق بشر مربوط به ايران را تبريك ميگويم

اينجانب عبدالكريم ابراهيمى، يكى از قربانيان ظلم و استبداد ديكتاتورى زوج رجوى در سازمان مجاهدين خلق هستم كه به مدت بيست و پنج سال در اين سازمان بوده و از نزديك نقض فاحش حقوق فردى و اجتماعى أعضاء تشكيلات چه در مورد خود و چه در مورد ديگر دوستانم شاهد بوده ام، لذا به استحضار سركار ميرسانم كه رهبران اين سازمان اصلى ترين ناقصين حقوق بشر بوده و جنايات زيادى در قبال افراد درون تشكيلات و همچنين به جنايت و ترور انسانهاى بيگناه در ايران و نيز با همدستى حكومت قبلى عراق(حكومت بعث) قتل عام و سركوب مردم از جمله كشتار كردها در شمال و شيعيان در جنوب عراق، دست زده است و الان هم كه از عراق رانده شده است مشوق تروريستهاى آدمكش در كشورهاى خاورميانه از جمله عراق و سوريه مي باشد و پشتيبان اصلى كشتار كودكان بيگناه در كشور فقير و فلاكت زده يمن است

سركار خانم جيلانى

بنابر مسئوليت انسانى و وجدانى كه بر دوش داريد، بعنوان يك شاهد زنده استدعا دارم به دور از بازيهاى سياسى و فريبهاى شيطانى كه سران اين سازمان به آن متوسل ميشوند و خود را مظلوم جلوه ميدهند، به موارد نقص حقوق انسانى در درون اين سازمان رسيدگى شود و بنده حاضرم جنايات رهبران اين سازمان در حق أعضاء و همچنين عملياتهاى تروريستى كه منجر به قتل عام بيگناهان مي شد را با ارائه موارد و مستندات، شما را در جريان امر قرار دهم، مواردى از قبيل

 تفتيش عقائد در درون سازمان و گرفتن حق مسلم آزادى فردى و اجتماعى افراد در سازمان مجاهدين.

 تحقير و سركوب و خرد كردن شخصيت افراد و گرفتن هويت آنها بنابر اصلِ وصل شدن به رهبرى عقيدتى.

 جدا كردن و طلاق اجبارى زنان از مردان و گرفتن زندگى خانوادگى أعضاء با شديدترين سركوبها و فشارها.

 زندانى و شكنجه و سربه نيست كردن افراد منتقد درون تشكيلات با فرمان شخص رجوى.

 سوء استفاده از زنان و گرفتن حقوق أوليه اختيار انسانى آنها.

 پوشش اجبارى براى زنان به صورتى كه كسى جرّأت برداشتن روسرى خود را در جمع ندارد و از اين لحاظ زنان زير سركوب و فشار مضاعف قرار داشته و رجوى از عاطفه زنانگى آنها سؤء استفاده هاى شيطانى ميكند.

 جدا كردن أطفال و كودكان خرد سال از مادران و پدران.

 سمت دادن و اظهار علاقه و عاطفه  فقط و فقط به نقطه رهبرى بود در غير اينصورت تاوان سنگينى  مانند شكنجه و سربه نيست شدن در انتظار نقص كننده اين اصل خودساخته رجوى بود.

 بمب گذارى ها در داخل كشورايران و كشتار بى گناهان و مردم عادى.

 كشتار مردم عراق با همدستى گارد حفاظت صدام حسين ديكتاتور سابق عراق.

سركار خانم جيلانى

مريم رجوى كه افراد را در تشكيلات برده و بنده رجوى كرده است و هم اكنون سكان رهبرى سازمان مجاهدين را در دست دارد و مقر آن در حومه پاريس مي باشد، تمام انرژى خود را روى اين گذاشته است كه نقص حقوق بشر را از روى دوش خود بردارد و با مظلوم نمايى و لابيگريهاى دلارى و فريب افكار بعضى از سياستمداران حتى در همين نهاد حقوق بشر سازمان ملل با أشك تمساح ريختن براى حقوق بشر و لابيگرى ماهرانه در فريب افراد دست اندركار، تيغ عدالت را از روى دوش خود دور كند و فريبكارانه از حقوق بشر دم ميزند و خود را طرفدار حقوق بشر جا مي زند، در صورتى كه خودش اصلى ترين ناقض حقوق بشرميباشد

با سابقه حقوق بشرى كه از شما سراغ دارم، اميدوارم كه همچنان با اين استقلال به پيش برويد و اشكالات گزارشكر قبلى اقاى احمد شهيد تكرار نشود

با آرزوى سرافرازى و موفقيت شما در اين مسئوليت و با تبريك مجدد

|پایان|