میز گرد منتقدان فرقه رجوی

 میز گرد منتقدان فرقه رجوی پیرامون نقد و بررسی اخراج از عراق وشکست استراتژی

زنان ایران، آلمان، 19.09.2016

sitzung-1

روز شنبه هفدهم سپتامبر 2016  منتقدین فرقه رجوی خانم ها بتول سلطانی و زهرا معینی و آقایان علی اکبر راستگو، داوود باقروند و آقای نادر کشتکار میز گردی به منظور نقد و بررسی پایان رسمی بیش از سه دهه حضور سازمان مجاهدین و اخراج نهائی این فرقه از خاک عراق برگزار کردند.

 فرقه رجوی اين خفت و خواری را انتقال پيروزمندانه عنوان کرده و به روال همیشگی به وارونه گوئی و فریب ادامه می دهد. در این جلسه با زبان كارشناسي و مستند و با هدف قرار دادن رجوي خائن ، به نقد و انتقاد استراتژي ٣٥ ساله سازمان در عراق و خسراني كه از اين بابت متوجه نيروها شد پرداخته شد. علاوه بر اين آينده سازمان در آلباني و اروپا را با توجه به تجربه عراق، آينده اي محكوم به فنا و نابودي تشریح شد.

 در این میزگرد، هدف اصلی روشن کردن افکار عمومی در باره شکست استراتژیک این فرقه ،وهمچنین بررسی کارنامه و ماحصل سه دهه سیاستها و تحلیلهای رجوی در عراق نتیجه گیری شد و از طرف دیگر برای نفرات انتقال داده شده به آلباني و اروپا كه سراسر مسئله دارند ، نويد آزادي و كمك به آنها را ترسيم و تبيين شد.

 شرکت کنندگان در این گردهمایی که هر کدام سالیان بسیاری را در این فرقه سپری کرده و هر کدام در حوضه های مختلفی در این تشکیلات فعالیت داشته اند ،با اتکا به تجربه وشناخت پراتیک و واقعی که از ساختار این فرقه ونحوه کنترل و رهبری آن در حوضه های مختلف  داخلی و خارجی داشتند،به روشنگری درباره اخراج سازمان از عراق،پیامدها و نحوه برخورد سازمان با این موضوع پرداخته وسیاستهای تبلیغی و روشهای فریبکارانه ای که این فرقه جهت پاک کردن صورت مسئله اصلی از اذعان عمومی دنبال میکند را ضمن افشاگری ،به نقد کشیدند .

یاوه گوییها و موضع گیریهای کاملأ معکوس  فرقه رجوی در رابطه با اخراجشان از عراق، وتلاش برای گمراه کردن افکار عمومی و وارونه جلوه دادن واقعیت ،و بیش از سی سال پیروی کورکورانه از سیاستهای فردی فاسد و خود شیفته و خودکامه همچون مسعود رجوی مریم قجر  و نتایج حاصل از آن ، از دیگرمحورهای بحث و گفتگو در نشست اخیر بود.

توجه علاقه مندان را به دیدن نوار ویدئوئی این میزگرد جلب می کنیم:

نوار ویدئو میزگرد