خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از سی سال

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ – ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

سازمان مجاهدین خلق گفته که تمام اعضای این سازمان از عراق خارج شده اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با دو پرواز، ۲۸۰ عضو باقی‌مانده این سازمان در اردوگاه لیبرتی را به آلبانی انتقال داده است. وزارت خارجه آمریکا هم این خبر را تایید کرده است. به این ترتیب با بسته شدن قرارگاه اشرف حدود سه سال پیش و بعد از آن ارودگاه لیبرتی، حضور بیش از سی سال این سازمان در عراق پایان یافت.

شهریار صیامی گزارش می دهد.