تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

برای شناخت و  ارزیابی بهتر از زوایای پیدا و پنهان یک فرقه ایدئولوژیک شاید سال ها نیاز به تحقیق ، پژوهش و  روشنگری باشد ، البته با همه این تلاش ها، باز شاید نتوان برای جامعه خطر فرقه های خشونت طلب و تروریستی را آشکار کرد، زیرا فرقه ها با تکیه بر جهل و نادانی از یک سو، و مغز شویی روزانه کماکان به سرباز گیری مشغول هستند تا روزگاری دوباره سلاح خلع شده  را دوبار ه در زدو بند با ارتجاع عرب  بر  دست گیرند و  چرحه خشونت را روان گردانند.

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک ـ 04.09.2016

برای شناخت و  ارزیابی بهتر از زوایای پیدا و پنهان یک فرقه ایدئولوژیک شاید سال ها نیاز به تحقیق ، پژوهش و  روشنگری باشد ، البته با همه این تلاش ها، باز شاید نتوان برای جامعه خطر فرقه های خشونت طلب و تروریستی را آشکار کرد، زیرا فرقه ها با تکیه بر جهل و نادانی از یک سو، و مغز شویی روزانه کماکان به سرباز گیری مشغول هستند تا روزگاری دوباره سلاح خلع شده  را دوبار ه در زدو بند با ارتجاع عرب بر  دست گیرند و  چرحه خشونت را روان گردانند. آنها همچنان توان بالفعل و بالقوه برای خشونت و ترور را دارند و به همین دلییل نباید هیچگاه خطر  فرقه های ایدئولوژیک ، از جمله مجاهدین خلق را دست کم گرفت و به فراموشی سپرد. آنتوان گسلر محقق و  پژوهشگر سوئیسی در این زمینه مینویسد :

” مجاهدین خلق که به عنوان یک فرقه سیاسی و نظامی – مبتنی بر کیش شخصیت – فعالیت میکند، همه هواداران واقعی اش را به اطاعت محض ملزم میکند.” … ” سلسله مراتب بسیار سازماندهی شده و بسیار سختگیرانه است و آنچه میخواهند، اطاعت کورکورانه از رهبری است. شیوه های آنان به یاد آورنده شیوه های استالینی است. از این شیوه ها میتوان به مدل بدنام محاکمه های نمایشی مسکو اشاره کرد: در هم شکستن منتقدان داخلی با توهین، دروغهایی برای لجن مال کردن، اتهام عهدشکنی، خیانت و عامل دشمن بودن و … ”

ویدئویی که در زیر مشاهده می کنید ، یک قسمت از یک مستند به نام ” داستان یک پایان ” می باشد که  تجربیات عملی و تئوریک چندی از  کارشناسان امور  فرقه های ایدئولوژیک می باشد . تماشای آن برای شناخت بیشتر فرقه مجاهدین خلق  مفید می باشد. تحریریه ایران قلم

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک Mojahedin Khalgh Masoud Rajavi