تصاویری از آکسیون جداشدگان در مرکز شهر کلن

 کانون آوا – چهارم سپتامبر 2016

تصاویری از اکسیون جداشدگان در مرکزشهرکلن – شنبه سوم سپتامبر 2016

روز شنبه سوم  سپتامبر 2016 برایر با 13 شهریورماه 1395  اکسیون افشاگرانه ای از طرف انجمنهای حقوق بشری زنان ایران، ایران فانوس و آوا در مقابل کلیسای دم شهرکلن (بزرگترین کلیسای آلمان) برگزارشد.

هدف از برگزاری این اکسیون در مرکز شهر کلن المان رساندن صدای خانواده های اسرای محبوس در زندان مجاهدین  در کمپ لیبرتی عراق به گوش افکارعمومی جهان بود.

صدایی که جز رهایی عزیزانشان از بند تارهای عنکبوتی فرقه مخوف رجوی خواست دیگری ندارد.

 درهمین رابطه اعلامیه ای بزبان آلمانی پخش شد که بسیارمورد توجه مردم عابر قرار گرفت.

بعضی از شعارهای اعلام شده در این آکسیون:

– هشدار نسبت به حضور یک فرقه تروریستی در آلمان “مجاهدین خلق”

– فعالیتهای تروریستی مجاهدین

– رجوی وصدام برادران خونی

در زیر بعضی تصاویر مربوط به این اکسیون را ملاحظه می کنید:

DSC 0850DSC 0851

 DSC 0849

 DSC 0852

 DSC 0853

DSC 0854

DSC 0855

DSC 0856

DSC 0858

DSC 0859

DSC 0860

DSC 0861

DSC 0862

DSC 0863

DSC 0864

DSC 0865

DSC 0866

DSC 0868

DSC 0869

DSC 0870

DSC 0872

DSC 0873

DSC 0874

DSC 0876

DSC 0877

DSC 0878

DSC 0879

DSC 0880

DSC 0881

DSC 0882

DSC 0883 DSC 0884