دیدار با خانم سگولن رویال در تهران

سگولن رویال ایراهیم خدابندهخانم سگولن رویال، آقای ابراهیم خدابنده و خانم نرگس بهشتی در تهران

http://iran-interlink.org 

ایران اینترلینک، 01. 09.2016

دیدار با خانم سگولن رویال در تهران

سگولن رویال نامزد اتخاباتی رجویهمانطور که در رسانه ها اطلاع رسانی شده است، خانم سگولن رویال، وزیر محیط زیست کشور فرانسه، به دعوت خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ایران، دیداری از تهران داشت که در این سفر چندین سند همکاری امضا گردید.

لازم به ذکر است که خانم رویال همسر سابق اولاند رئیس جمهور فعلی فرانسه و رقیب انتخاباتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود که در کارزار انتخاباتی مورد حمایت آشکار سازمان مجاهدین خلق و خصوصا شخص مریم رجوی قرار گرفته بود.

به قرار اطلاع، گروهی از جداشدگان، خانواده ها، و قربانیان ترور در آخرین لحظات روز یکشنبه ۷ شهریور دیداری کوتاه با خانم رویال داشتند. خانم رویال علیرغم اینکه روزی طولانی با برنامه های سخت و فشرده را پشت سر گذاشته و صبح زود روز بعد عازم ارومیه بود، با گشاده روئی تمام به توضیحات نمایندگان گروه مربوطه خانم نرگس بهشتی و آقای ابراهیم خدابنده گوش داد.

نمایندگان گروه مربوطه همچنین مجموعه ای شامل توضیحاتی در خصوص فرقه رجوی بعلاوه طرح خواسته های خانواده ها که به زبان فرانسه تهیه شده بود را همراه با هدیه ای تقدیم ایشان نمودند که با استقبال و قدردانی ایشان مواجه گردید.

سوگلن رویال خدابنده بهشتی تهران