پیوند آل سعود با مریم رجوی، سیاستی مضحک و شکست خورده

پیوند آل سعود با مریم رجوی، سیاستی مضحک و شکست خورده

پيوند آل سعود با مريم رجوى، سياستى مضحك و شكست خورده

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 23.08.2016

عزم دولت عراق بر پاكسازى كشورشان از گروههاى تروريستى در آن كشور، بالاخره دارد به ثمر مي نشيند، از يك طرف داعش توسط ارتش و نيروهاى مردمى از سرزمين عراق بساط تروريستى اش برچيده ميشود و از طرف ديگر فرقه تروريستى و شيطانى رجوى با همدلى و سياست درست دولتمردان عراق از آن كشور اخراج ميشوند كه در اين ايام اخراج تتمه هاى آنها شتاب بيشترى گرفته است.

در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه فرقه رجوى با كمك آل سعود و  همدستى تروريستهاى بعثى كه در حكومت عراق نفوذ دارند، بسيارى از سران و فرمانده هان جنايتكار رجوى كه در كشتار مردم ايران و عراق دست داشته و يا مستقيما آمر جنايت بوده اند و همچنين اعضاى ناراضى  تشكيلات را شكنجه و سركوب و سر به نيست كرده اند و در محاكم قضائى ايران و عراق، پرونده دارند و تحت پيگرد پليس اينترپل قرار دارند  از عراق فرارى داده اند، جانيانى كه در جنايت دست هيتلر را از پشت بسته و به او زكى گفته اند و بسا جنايات هولناكى مرتكب شده اند كه ثمره و آموزه آن جنايات امروز توسط داعش اجرا ميشود كه اين جنايات قلب هر انسان آزاده اى را به درد مى آورد.

اما الان بعلت تحولات اخير در منطقه خاور ميانه،  جولان دادن تروريسم بخصوص داعش در عراق و سوريه و رجوى در صحنه سياسى و اربابان آنها در منطقه بخصوص آل سعود در كشتار مردم بيگناه و فقير يمن به سمت تمام شدن پيش ميرود و كشتى آنها به گل نشسته و دست و پا زدن و تقلا براى رهايى، آنها را بيشتر در گل فرو خواهد برد. دست به دامن هم شدن تروريستها و حاميان آنها بصورت عيان نشانگر نفس هاى آخر آنان است، اتحاد آل سعود با مريم رجوى، نمونه  بلاهت بار اين پيوند ناميمون است.

جالب اينكه بعد از شركت تركى فيصل در مراسم خيمه شب بازى مريم رجوى در بورژه پاريس و سخنرانى در آنجا و بعد از ماجراى كودتاى ناكام در تركيه و چرخش آن كشور بر ضد سياست قبلى خود و آل سعود، عربستان چنان از تحولات آينده به وحشت افتاده كه به سيم آخر زده و با سياستى نا پخته و بچه گانه از سر كرده ى فرنگ نشسته فرقه رجوى و رئيس جمهور باسمه اى شوراى خود خوانده مجاهدين، دعوت به عمل آورده كه براى مناسك حج به عربستان تشريف فرما شوند، مضحكه اى كه حتى افراد به دور از سياست و كودكان را به خنده مى آورد، انگار كه آل سعود در آخرهاى عمر پادشاهى خود هستند و درس عبرت از پيوند ناميمون صدام – رجوى، نگرفته اند. درست است كه در سال ١٣٦٦ در كشتار حجاج ايرانى، خط دهنده و مشاور دستگاه امنيتى پادشاهى بوده اند، اما بايد دانست كه رجوى  بعلت جناياتش و روح شيطانى كه در نهاد او نهفته است، نحوست دارد و با هر كس همدم شود عاقبت شومى در انتظار خواهد داشت و آل سعود با اين سياستهاى ناپخته و شرط بندى روى اسب مرده، سرنوشتى جز رسوايى و زوال براى خود رقم نخواهد زد و آينده اينرا ثابت خواهد كرد.

بهر حال تاريخ اينرا در خاطره خود خواهد داشت. همانگونه كه داستان عبرت آموز ديكتاتور عراق صدام حسين با همدستى رجوى در سركوب مردم كشورش، بياد خواهد داشت و عبرت آموز ديكتاتورها در سركوب مردم كشور خود خواهد بود.

„پایان“