سئوال اساسی، عاقبت مجاهدین چه خواهد شد؟

سوال اساسی عاقبت مجاهدین چه خواهد شد

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان هیفده اوت دوهزارو شانزده

همین دو  هفته پیش در خبری از خبرنگاری ایرانا آقای حسن دانایی فر اطلاع داده بودند که دولت  عراق با همکاری سازمان ملل متحد تا کنون 65 درصد نیروهای فرقه رجوی را از خاک عراق اخراج کرده است و با بقی آن نیز تا 45 روز دیگر از این کشور اخراج خواهند شد  متعاقب این خبر ما  شاهد سرعت گرفتن اخراج  نفرات مجاهدین از عراق به آلبانی بودیم مخصوصا فرار فرماندهان و مسئولین سازمان از عراق بدلیل ترس از محاکمه است  ,فرارها و اخراج گویای بحران و آشفتگی  در تشکیلات مجاهدین است و به جرات میتوان گفت  این انتقال و  اخراج آخرین تیر خلاص بر تئوری جنگ آزادیبخش نوین مسعود رجوی بوده و هست شاید بهتر بود رجوی از همان ابتدا تحلیل آقای بنی صدر را قبول میکردند و هرگز به عراق نمی رفتند و امروز مجبور نبودند خار و ذلیل از عراق اخراج شوند رفتن مجاهدین به عراق یاد آور این مثل است “ خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج „

 پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان مل از سوی ایران بازنشانگر این بود که ارتش آزادیبخش زائیده جنگ ایران و عراق بوده و این ارتش از خود اصالتی نداشته  مسعود رجوی از همان ابتدا با این موضوع اشراف داشت بهمین خاطر هم در جریان پذیرش قطعنامه 598 مسعود با راه انداختن عملیات فروغ جاویدان میخواست هم از دست تعدادی نیروی مسئله دار خلاص شود و هم وانمود کند که این ارتش زائیده جنگ ایران و عراق نبود است اما بعد از 25 سال تاریخ قضاوت خود را کرد رجوی را به روز سیاه نشاند مریم رجوی در گردهمائی بورژه پاریس حساب ویژه ای برای روحیه دادن به نیروهایش باز کرده بود او فکر میکرد بعد از سخنرانی ترکی الفیصل و اعلان حمایت عربستان از این فرقه برای نیروهای زوار درفته و مسئله دار روحیه کسب خواهد کرد اما در اوج ناباوری مریم ترکی الفیصل از مسعود رجوی بعنوان مرحوم یاد کرد مریم که در این گردهمائی دقایقی پیش از سخنرانی ترکی الفیصل  برای سلامتی مسعود با جمع دعا خوانده بود بعد از سخنان ترکی الفیصل وامانده نمیدانست چکار کند حال نیز بر طبق اطلاعات به بیرون درج یافته نیروها در درون تشکیلات حتی در بالاترین سطع فرماندهی به شدّت مسئله دار هستند نیروهای خواهان جدایی از این فرقه هستند اما این فرقه سعی دارد با کارتشکیلاتی و نشستهای توضیحی نفرات را ترغیب به ماندن نمایند البته این مسئله داری از روز جمع شدن بساط اشرف شدّت گرفته است و نیروها در کمپ لیبرتی تحت حداکثر فشار روحی و روانی لحظات تصمیم گیری سختی را تجربه کرده و میکنند  آنها دنبال فرصت و زمان اعلان جدائی هستند  باز بنا به اطلاعات درج یافته به بیرون بسیاری از نیروهای مسئله دار روز اخراج به آلبانی را لحظه شماری کرده و میکنند و معتقد هستند بهترین زمان خروج و اعلان جدائی بعد از اخراج به کشور آلبانی است .

در مقابل هم تا به امروز فرقه رجوی ساکت ننشسته است این فرقه بخوبی میداند از روز سقوط صدام حسین این فرقه یک حامی قدرتمند را از دست داده است از اینرو در تشکیلات با انواع شاموتی بازی سعی کرده است به نیروهای زوار درفته روحیه و قوت قلب دهد یکروز بحث حرکت موازی با سیاستهای پنتاگون را پیش کشیده است  روز بعد با الم شنگه موضوع اتمی و افشای سایتهای اتمی و احتمال حمله آمریکا به ایران را پیش کشیده است و در نهایت هم بعد از  امضای فرجام دو دستی از گروهای وهابی , تروریستی و عربستان چسبیده است این فرقه همچون کاسه داغ تر از آش طرفدار عبدربه منصور هادی وسرنگونی بشار اسد است . خوشبختانه تا به امروز دولتهای بزرگ توان این فرقه برای سرنگونی را جدّی نگرفته اند و به آن وقع ننهادند و این موضوعات باعث شده است که فرقه رجوی در تشکیلات توان کنترل ذهن و مغز شوئی را از دست دهد بنا به اطلاعات درج یافته به بیرون  این فرقه مسئولیت از صفر تا هزار فرماندهان و مسئولین را در نشستها مقابله با جریان مسئله دار قرار داده است و بریده نداریم را برای مسئولین مرز سرخ کرده است  حتی به فرماندهان اختیارتمام  تطمیع ودادن امتیاز به نفرات مسئله دار و موش موش کردن آنها را داده اند تا مبادا در این برهه حتی یکنفر بخواهد از این فرقه جدا شده و به جمع اعضای جدا شده و منتقد بپیوندد . اما جبر شکست استراتژی باعث شده تا این فرقه بعضی از فرماندهان جنایتکار که دستشان در خون مردم عراق و ایران آغشته است را ازترس محاکمه از عراق فراری دهد بدلیل وسعت محدود کمپ لیبرتی در عراق اطلاعات فرار مسئولین رده بالا و جنایتکار به گوش نفرات و اعضای متناقض و مسئله دار میرسید درج اطلاعات فرار فرماندهان  مثل یک خوره انسجام تشکیلات را تهدید میکند .

 مسلما  این فرقه بعد از خروج کامل از عراق آینده روشنی نخواهد داشت تشکیلات مجاهدین با مشکل  اضمحلال و فروپاشی از درون مواجه است باید صبر کرد و منتظر ماند و دید بعد از تکمیل شدن مرحله اخراج آیا فرقه رجوی باز توان کنترل ذهن نفرات را در آلبانی را همچون عراق خواهند داشت یا نه .

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان