تشکیلات آلبانی یا استخوان لای گلو برای زوج رجوی

تشکیلات آلبانی یا استخوان لای گلو برای زوج رجوی

                       تشكيلات اآلبانى يا استخوان لاى گلو براى زوج رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 15.08.2016

روزگار سختى بر فرقه تروريستى رجوى ميگذرد و زوج ترور و تزوير هنوز چنان در خود بزرگ بينى كاذب شان مست و مدهوش و غرق هستند و شعار توخالى و بى محتواى مبارزه مسلحانه و ارتش نداشته آزادى و هزار اشرف سر ميدهند و نعره ميكشند، انگار كه ظرفى همانند  اشرف در كنار مرز ميهن دارند، صدام حسینى هست كه تمام عيار مأمن و تأمين كننده ساز و برگ نظامى آنهاست و تشكيلاتى در حصار و زنجير خود دارند كه حداقل با آن مانورى بدهند. بايد به اين زوج سركوب و ترور يادآورى كرد كه تشكيلات تان  از اشرف و سپس ليبرتى با آن همه ادعاى كاذب و آن همه خون ريخته و بهدر رفته بهترين دوستانم كه همه اش توسط لجاجت شما به زمين ريخت،  اخراج شد و ته مانده آنها هم به زودى عراق را ترك خواهند كرد و به آلبانى منتقل ميشوند. كشورى در اروپاى شرقى كه بلحاظ اقتصادى يكى از فقير ترين كشورهاى اروپايى است و مسلماً جاى مناسبى در بند كردن ايدئولوژيكى تمام عيار افراد تشكيلاتت نيست و از اين پس هر كدام از نفرات چماق بالاى سرتان خواهد بود و به هيچ عنوان توان به بند كشيدنشان مثل اشرف نداريد. افراد تشكيلات آلبانى كسانى هستند كه تور اختناق و سركوب ايدئولوژيكى را پاره كرده و از آن حصار پا بيرون گذاشته اند. ديگر محال است  به نشست هاى سركوب موسوم به „نشستهاى ديگ و عمليات جارى و غسل هفتگى تفتيش عقائد“ تن بدهند و از اين پس همه روى ميزتان  هستند( اصطلاحى در درون تشكيلات كه به نفرات مسئله دار اطلاق ميشد) آنوقت تمام انرژى مسئولين را بايد روى جمع كردن افراد بگذاريد كه بايد گفت ديگر اينكار محال است، جو پليسى مجددا راه بيندازيد.

نكته اى كه شما روى آن حساب باز كرده ايد و اينروزها خودتان را در دامن آل سعود انداخته و ميخواهيد با پول اين شيخ نشين همانند عراق در ميان مردم و دولتمردان  كشور آلبانى تفرقه انداخته و با پول، كسانى را به سمت خود بكشيد و داعشى از نوع آلبانى آن راه بيندازيد، سخت به اشتباه افتاده ايد. درست است كه از آزادى مفرط بعد از سقوط صدام حسین حداكثر استفاده در تروريسم پرورى در جامعه عراق برديد، اما آلبانى جايى نيست كه بتوانى با پول عربستان همان خط را پيش ببريد. الان همه چشمها روى اعمال تزوير شما باز هستند و اجازه چنين شكر خوردنهايى به شما در راستاى منافع تروريستى تان نخواهند داد.

نكته بعدى كه بايد تاوان آنرا بدهيد، فرار سران جنايتكار شما با اسم مستعار است كه روانه اروپا كرده ايد، اين افراد كه جنايات زيادى هم در ايران و هم در عراق مرتكب شده اند و پرونده قضائى در اين دو كشور دارند و تحت تعقيب اينترپل هم هستند تا كى ميخواهيد قايم موشك بازى در آورديد، بالاخره دستتان رو ميشود و انسانهاى آزاده و زجر كشيده از تشكيلات منحوس شما وجود دارند كه شاهد جنايات آنها بوده و خود نيز زير دست بسيارى از آنها شكنجه شده و مورد سركوب وحشيانه تشكيلاتى – ايدئولوژيكى موسوم به انقلاب مريم توسط همين افراد قرار گرفتند و كشورهاى اروپايى بخصوص آلبانى جاى امنى براى آنها نخواهد بود، هر چند كه جنايتكار در هر جاى اين گيتى باشد جاى امنى ندارد.

رجوى كه خود را قانونمدار در كشورهاى اروپايى جا زده است و متعهد شده كه به قوانين كشورهاى ميزبان پايبند باشد، چطور در آينده ميخواهد اين شياديها و جعليات و فريبكاريها را توجيه نمايد.

سالى كه نكوست از بهارش پيداست. هنوز كاملا تشكيلات رجوى به آلبانى منتقل نشده كه خبر بستن قراردادهاى امنيتى ميان ايران و بعضى از كشورها از جمله كشور آلبانى، به گوش ميرسد و اين را بايد به فال نيك گرفت كه جانيان و شكنجه گران و عاملان كشت و كشتار بيگناهان، به دست عدالت سپرده شوند و تاوان جنايات خود را پس بدهند. به اميد محقق شدن آنروز كه ببينم عاملين سربه نيست كردن  و شكنجه و سركوب در فرقه رجوى به عدالت تسليم شده اند. آنوقت است كمى از اين الام درونى و زخمهاى عميق تشكيلاتى ناشى از شكنجه روحى و روانى، التيام پيدا خواهد كرد. به اميد آن روز!

„پایان“