فرار بزدلانه سران فرقه رجوی به سبک رجوی و مریم قجر

فرار بزدلانه سران فرقه رجوی به سبک رجوی و مریم قجر داعشی  .

 وبلاک رزاقی

هفته پیش فرار دستجمعی سران فرقه رجوی داعشی ( زهره اخیانی مسئول اول باسمه ای ؛ عباس داوری پیر جاسوس و معروف به جاسوس الدوله ؛ معصومه ملک محمدی مسئول روابط با پس مانده های حزب بعث  وتروریستهای طارق ا لهاشمی ؛ فرشته یگانه مسئول باسمه ای شورای دست ساز رجوی داعشی و چند تن دیگر از سران فرقه رجوی داعشی که در کشتار و زندان ؛ شکنجه و ترور ؛ پولشوئی و قاچاق انسان و…  بطورمستقیم دست داشته اند و حتا در کشورهائی اروپائی تحت پیگرد می باشند  مثل مریم اکبری که درانگلیس به خاطر کلاه برداردی و پولشوئی پرونده دارد از کمپ لیبرتی عراق به کشورهای اروپا ئی و آلبانی صورت گرفت !

فرار بزدلانه دستجمعی سران فرقه رجوی داعشی به شیوه و سبک و الهام گرفته از فرار رجوی و مریم قجر داعشی رخ داد و سران فرقه برای اثبات سر سپردگی خود به رجوی داعشی حتا فرارشان را به سبک رهبر مرحوم روح پلید ومفقود الاثرشان ( رجوی داعشی ) عملی کردند .

رجوی و مریم قجر داعشی بزدل و ترسو شیادانی که در زمان صدام ملعون روی سن قرارگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی داعشی با ادا اطوراهای بوزینه وار به اعضاء خود چنین القاء می کردند که گویا اگر جنگی رخ دهد اینها سوار بر تانک سفید پیشا پیش همه نفرات حرکت خواهند کرد اما در حقیقت و درعالم واقع دیدیم که رجوی و مریم قجر داعشی هیچ وقت اهل مبارزه و جنگ نبوده اند و نیستند و فقط به اسم مبارزه و … برای خود دکانی چند نبش باز کرده اند و با به کشتن دادن دیگران از خون یک عده برای خود تجارت می کنند .

با دیدن خبر فرار دستجمعی سران فرقه رجوی داعشی بیاد یک موضوعی افتادم که در زمانهای قدیم در خانه یک خان اتفاق افتاده بود .

می گویند یک خانی بود صاحب ملک ؛ باغ و در وسط باغ خانه ای داشت که دورش پر از درختانی مثل موز ؛ اناناس و … بود .

از انجا که خان برای چیدن موزها و اناناس از درختها مشکل داشت به فکر راه حلی می افتد و یکی از دوستان خان به وی پیشنهاد می کند با خریدن یک میمون می تواند مشکل چیدن موز ؛ اناناس  و … را حل کند !

خان به یکی از خانه زاد های خود ماموریت می دهد که برای خریدن میمون به هندوستان سفر کند . مامور خرید میمون خان به هندوستان می رود ودر هندوستان کلی می چرخد تا یک میمون تربیت شده  برای چیدن میوه پیدا می کند و ان میمون خریده بعد چند روز بر می گردد .

مامور خان وقتی سراغ خان می گیرد به  وی می گویند خان در باغ و ی نیز  پی خان  به باغ می رود و می بیند که خان رفته بالای درخت مشغول چیدن موز می باشد .

این  مامور خان که میخواسته با خوشحالی خرید میمون به خان اطلاع بدهد می بیند خان خودش برای چیدن میوه ها بالای درخت رفته رو به خان می گوید : خان قربانت گردم  شما می خواستید مثل میمون بالای درخت بروید پس چرا من دنبال میمون تا هندوستان فرستادی ؟ !

حال حکایت رجوی داعشی هم مثل همین داستان که باید به رجوی و مریم قجر داعشی گفت :

 ــ درعراق هنوز ترقه ای در نشده بود بدون اینکه کسی بفهمد  چرا از عراق فرار کردند و رجوی به سوراخ موش خزید و مریم قجر هم به پاریس کنار رود اوور سوراواز فرار کردید .

ــ رجوی و مریم قجر داعشی مدعی بودند که راه امام حسین می روند بفرمایند کجا امام حسین تفرات خود را در بیابانها ول کرد  با اسم مستعار فرار کرد؟ !

ــ رجوی و مریم قجر داعشی که ادعا داشتند اردوگاه بد نام اشرف مرکز و کانون نبرد ؛ برای سانتی متر به سانتی متر اشرف خواهند جنگید ! اگر می خواستند ان را تخلیه کنند پس چرا این همه از اعضاء نگون بخت به کشتن دادند ؟

ــ بعد از اردوگاه بد نام اشرف رجوی داعشی مدعی بود که می خواهد پلی از لیبرتی به تهران بزند !

این پل به جای تهران چرا به تیرانا زده شد ؟

ــ مریم قجر داعشی مدعی بود که کمپ لیبرتی رزمگاه و …. حالا سران فرقه  رجو ی و مریم قجر داعشی در سکوت به سبک و شیوه رجوی داعشی از رزمگاه به سوی اروپا و آلبانی فرار می کنند  اگر قرار بود از این رزمگاه بسوی اروپا ؛ البانی پل بزنید چرا از همان روز اول اجازه ندادید اعضاء نگون بختی که حتا به معالجه نیاز داشتند از این رزمگاه ادعائی شما برای درمان  خارج شوند حال سران فرقه رجوی داعشی دستجمعی انهم با اسامی مستعار از رزمگاه فرار می کنند ؟

ــ مرحوم روح پلید رجوی داعشی از سوراخ موش به اعضاء نگون بختی که در کمپ لیبرتی اسیر بودند و هستند  وعده سرنگونی با شعار: گونی ؛ سنگر ؛ سرنگونی ! می داد  پس سرنگونی چه می شود؟

و یک سوال مشخص انهم اینکه چرا خروج  ( فرار ) سران فرقه از عراق حتا به اعضاء نگون بخت خودتان اعلام نمی کنید؟

البته صد ها سوال که به هیچکدام  نه مرحوم روح پلید مفقود الاثر رجوی داعشی جواب داد و نه مریم قجر داعشی  رئیس جمهور باسمه ای حسرت به دل که در کنار رود اور سوراواز  با سران و سازنده گان تروریستهای وحشی داعش ؛ شهرداران سابق ؛ نماینده گان سابق و …. مشغول عیش و نوش می باشد .

اینکه شما  سران فرقه رجوی داعشی از شخص رجوی داعشی ؛ مریم قجر و دیگر سران فرقه می خواستید فرار کنید ان همه ادا و اطوار بوزینه وار روی سن در زمان صدام ملعون تا شعارهای تو خالی در مورد اردوگاه بد نام اشرف و ادعاهای پوچ درمورد رزمگاه کمپ لیبرتی  از سوراخ موشی که رجوی مرحوم مفقود الاثر عربده می کشید هارت و پورت می کرد  و از کنار رود اوور سوراواز هم مریم قجرداعشی در کنار شهرداران سابق ؛  نماینده گان سابق ؛ کاندیدهای سابق ؛ ژنرالهای سابق و شوهر سابق خود با بزک ؛ دوزک ادعا می کرد چه شد ؟

البته از شخص رجوی و مریم قجر داعشی گرفته تا دیگر سران فرقه هیچ وقت به سوال مشخص جواب نداده و نخواهند داد  درعوض  یاوه گوئی و تهمت ؛ فحش دادن و … جواب سوالاتی که سران فرقه رجوی داعشی می دهند  اما باید برای روشن شدن افکار عمومی و شناساندن سران بزدل و ترسو سران فرقه رجوی داعشی هر بار این سوالات مشخص مطرح کرد تا ماهیت روح پلید  رجوی داعشی و مریم قجر و دیگر سران فرقه برای همه مشخص شود .