ماردینی، پناهنده دریا تا المپیک ریو

ماردینی، پناهنده‌ای در دریا تا المپیک ریو

a8fd231a.jpg
العربیه – تمامی ورزشکاران المپیک ریو سرگذشت جالبی دارند، اما سرگذشت یسرا ماردینی شگفت آور است. ماردینی عضو یک تیم 10 نفره از ورزشکاران پناهنده در المپیک ریو است.

یسرا و خواهرش با شنا کردن توانستند جان 20 نفر پناهنده را نجات دهند. آنها از یک قایق در حال غرق شدن به دریا پریدند و با شنا قایق را به سمت ساحل یونان کشاندند.

ماردینی اکنون در شهر برلین در کشور آلمان زندگی می کند. او قرار است که در مسابقات شنای 100 متر پروانه و آزاد در المپیک ریو شرکت کند. او یکی از چهره های شاخص در این دوره از مسابقات المپیک است.

ماردینی یک شناگر بااستعداد در دمشق پایتخت سوریه بود. اما بعد از ادامه درگیریهای خشونتبار در این کشور او تصمیم می گیرد که از این کشور به لبنان و ترکیه و اروپا پناهنده شود.

ماردینی سوار بر یک قایق 6 نفره که 20 نفر در آن جا گرفته بودند از ترکیه به سمت یونان حرکت می کند. 30 دقیقه بعد از حرکت موتور قایق از کار می افتد.

او و خواهرش و 2 شناگر دیگر از قایق به دریا می پرند، و به مدت 3 ساعت با شنا قایق را به سوی جزیره لسبوس یونان می کشند، و جان خود و سرنشینان این قایق را نجات می دهند.

b265cfa15.jpg