دیدار با محمود عباس شامورتی بازی دیگری از مریم رجوی برای مطرح شدن

دیدار با محمود عباس شامورته بازی دیگری ازمریم رجوی برای مطرح شدن

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان سوم اوت دوهزارو شانزده

فرقه رجوی پس از برگزاری نمایش سالانه به مناسبت دستگیری مریم رجوی درپاریس, با سرخوردگی و داغ دلی  که از این متینگ داشت برای مرحم گذاشتن روی تمامی زخمهایش (ترکی الفیصل با مخاطب حاضرین با جمله  مرحوم مسعود رجوی )  بازبرای خوش رقصی به ارباب مرتجع عربی خود به عنصر سازشکاری همچون ابومازن دل خوش کرد و با دعوت ابومازن به مقر اقامتش در پاریس مراتب چاکری و سازشکاری خود را به عالم اعلان کرد بدون شک همگان با شخصیت متزلزل و ضعیف و خائن به آرمانهای مردم فلسطین  محمود عباس آشنایی دارند و جای تعجب نیست که مریم رجوی با نفراتی همچون ترکی الفیصل و یا ابومازن هم کاسه میشود .

 بگذار مریم اینبار هم اینطوری در پاریس جولان دهد . چیزیکه در این فرقه یافت می نشود استقلال و هویت ملی  است .شاید این دیدار باجی از فرقه رجوی به آل سعود برای دریافت کمک های مالی بیشتر است همگان بخوبی میدانند محمود عباس همپیمان رژیمهای وابسته همچون عربستان است و  مردم فلسطین را نمایندگی نمیکند . خوب است فرقه رجوی بجای آویزان شدن به این وآن رژیم مرتجع و دیکتاتورهمچون صدام حسین یکبار هم شده با سعه صدر از گذشته خیانت بار خود توبه کرده فدا و صداقت پیشه کند. در مورد مجاهدین آنچه که بیش از حد چندش آور است این است که این فرقه به وابستگی و پاچه خواری افتخار میکند و اگر تا  به دیروز روابط پنهان و مخفی با دولتهای مرتجعی همچون عربستان داشت امروز روابط و حمایت آشکاری ازاین دولتها و نیروهای همچون داعش ( انقلابیون عشایر سنی عراقی ) دارد و به طور رسمی از آنها حمایت و جانبداری میکند .

بعد از نمایش بورژه و فضاحت بار آمده توسط ترک الفیصل خوب بود شیر همیشه خفته یکبار هم شده سرش را از سوراخ موشی که در آن رفته بیرون میاورد و خبر مرگ از زبان ترکی الفیصل را تکذیب یا تائید میکرد تا هواداران و اعضای زوار درفته کمی جان میگرفتند و مریم قجر را نیز را هم کمی از خجالتی روز میتینگ بورژه در میآورد چقدر مضحک بود مریم آنجا چقدر برای سلامتی مسعود دعا کرد و ترکی الفیصل با یک جمله کوتاه و تکرار آن تمامی آبروی نداشته مریم را به تاراج داد  . از طرف دیگر وقتی  آدم هیجان و اشتیاق مریم رجوی را در مطرح شدن در این ملاقاتها و دیدارها را میبیند انگشت بدهان به این فکر میکند کجای کار لنگ است چرا کسی در مناسبات و غیر مناسبات مریم رجوی را جدی نمیگیرد .چرا مریم رجوی مجبور است مرگ یا زنده بودن مسعود رجوی را در مناسبات و بیرون از مناسبات مخفی کند , این سوراخ موش چه حکمتی برای این فرقه دارد که این فرقه دو دستی آنرا چسبیده است ؟ و هزاران سئوال دیگر از جمله  دیدار ابومازن با مریم رجوی آیا باز تکرار اشتباهات رئیس تشکیلات خودگردان در بدعت با فرقه تروریستی و همسو شدن با آل سعود است . آیا رابطه ای بین دیدار ترکی الفیصل و متعاقب آن دیدار محمود عباس با مریم رجوی وجود دارد آیا محمود عباس با توصیه سعودیها حاضر شده است با مریم رجوی دیدار کند یا این دیدار رابطه ای با شکست داعشیها و تروریستها در حلب داشته و دارد و آل سعود بخاطر شکست سیاستهای کلانش در سوریه اینطور میخواهد به مخاطب خود پیام دهد که دشمنی من ادامه خواهد داشت و با شکست داعش و تروریستهای تحت حمایت من  درعراق وسوریه دشمنی  پایان نخواهد یافت  و این اعلان قطب بندی جدید در جنگ فرقه ای منطقه است و چرا مجاهدین در این جنگ وارد قطب وهابی  و مرتجع شده است ؟ وچرا مجاهدین  از این سیاست دست برنمیدارند ؟ اینجا  مهمترین سئوال این است که مریم چه وزنه ای است ؟ که میبایست محمود عباس او را در جریان آخرین تحولات منطقه خاورمیانه بخصوص مسائل فلسطین و طرح فرانسه برای سازش مطلع میکرد و متقابل آن مریم رجوی نیز محمود عباس را در جریان اجلاس سالانه خود که اخیرا در پاریس با حضور ترکی الفیصل رئیس اطلاعات پیشین عربستان برگزار شد قرار دهد .

البته برای مشتبه نشدن امرباید گفت که مریم رجوی هیچی نیست و در دنیای سیاست توان هیچ تغییر را ندارد فرقه رجوی آنزمان که بیش از دوهزارسلاح وزرهی داشت هیچ کاری نتوانست تحت حمایت صدام حسین بکند در نهایت فرقه رجوی  با خفت و خواری مجبور به خلع سلاح شد بخاطر اینهم شوهر فراری مریم  برای عدم جوابگویی به تمامی شکستهایش در سوراخ موش مخفی شده است .

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان