همدردی با قربانیان ترورهای آلمان

همدردی با قربانیان ترورهای آلمان

همدردی با قربانیان ترورهای آلمان

ایران فانوس، 23.07.2016

پس از ماهها که کشورهای فرانسه و بلژیک کانون ترور و وحشت مابین کشورهای دیگر اروپایی بوده اند، طی هفته گذشته ترور و وحشت سیبل خود را کشور آلمان انتخاب کرده است. روز دوشنبه، یک جوان 17 ساله افغانی با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار در مسیر ورتسبورگ، حمله کرد و تعدادی از مسافرین را زخمی کرد و سپس خود به دست پلیس کشته شد. روز بعد، دو تن بمبی را در فروشگاه مواد غذایی لیدل، جهت باجگیری یک میلیون یورو، کار گذاشتند که این حربه با هشیاری پلیس به نتیجه نرسید. دیروز حوالی ساعت 18 عصر در مرکز خرید المپیا در شهر مونیخ، یک جوان18 ساله آلمانی ایرانی تبار با سلاح گرم به مردمی که در فروشگاه و رستوران مک دونالد مشغول بودند، آتش گشود که بر اثر آن 10 تن کشته و 16 تن زخمی شده اند.

ترور و نفرت روز قبل در آلمان به حدی واکنش زا بود که هنوز در صدر اخبار رسانه های آلمانی قرار دارد و در شهر مونیخ وضعیت اضطراری اعلام شده است. در واکنش به عملیات تروریستی فوق که با بسیج مردمی همراه بود، صدها تن از نیروهای پلیس از ایالت های دیگر آلمان و کشورهای همجوار خود را به مونیخ رسانده و در مجموع به 2300 تن رسیده اند.

تا این ساعت انگیزه ترور روز گذشته بر کسی معلوم نیست چون که تنها عمل کننده و مهاجم فروشگاه مونیخ خود را کشته و هیچ اثر و یا نوشته ای که نشان از انگیزه عمل کننده باشد، به دست نیامده است.

تا این ساعت و امروز شنبه بیست و سوم یولی، بسیاری از شخصیتها و مقامات غربی و دولت ایران ضمن همدردی با قربانیان ترور در آلمان، خشونت و ترورهای اخیر را محکوم کرده اند.

ایران فانوس ضمن همدردی با بازماندگان قربانیان ترورهای هفته اخیر در آلمان، همچنین از مقامات آلمانی انتظار دارد تا زمینه برخورد و حتی اخراج کسانی که به تروریسم مظنون هستند و یا هنوز به آرمان و اهداف تروریستی پایبند هستند را فراهم نمایند. به امید دنیایی عاری از نفرت و ترور و ناامنی.

کانون سیاسی/فرهنگی ایران فانوس