صد و پنجاه هزار تبعیدی ایرانی، دروغ یا راست؟

150.000 تبعیدی ایرانی! دروغ یا راست؟

لینک به متن آلمانی

کانون آوا – 20 جولای 2016 – 30 تیرماه 1395

Detlef Wagner  یکی از حامیان سازمان مجاهدین در صفحه فیس.بوک خود با سرخوشی بیش ازحد از مراسم تبلیغاتی مجاهدین در نهم جولای 2016 در بورژه تحت عنوان 150.000 ایرانی و هواداران آنهادر پاریس، در یکی از بزرگترین تظاهرات داخل سالنی جهان…“ توصیف میکند:

Wagner

البته شادی و سرخوشی ایشان قابل درک است، چرا که آقای واگنر اجازه پیداکرد به عنوان بخشی از „هیئت آلمانی“ با بزرگان اسبق سیاست مانند پروفسور دکتر ریتا زوسموت، گونترفرهویگن، دکتر سابینه لوت هویزر-شناریبرگر و هورست تلچیک روی یک سن بزرگ با کف زدن جمع زیادی کیف کند. (راستی آقای کریستیان سیمرمان فعال حقوق بشرادعایی و „کارشناس“ خودمنصوب هم در این جمع فراموش نشود)

wagner zimmermann

 

برعکس این هیجان زدگی آقای واگنر، در رسانه های بسیارنادری که تا بحال به گزارشی از این رویداد بسنده کرده اند، سرخوشی کمتری بود:

گرگ راسل از سایت „ملی“ گزارش کرده که “ تعداد نفراتی که در بورژه گردهم آمدند میتواند مورای فلد (یک استادیوم در اسکاتلند با حدود 67،000 ظرفیت) را دوبار پرکند„.

دکتر مجید رفیع زاده، مدیر „شورای بین المللی آمریکا“ درهافینگتون پست  از “ بیش از 100،000 نفر“ می گوید.

 rafizadeh

سازمان مجاهدین خلق هم در وب سایت خود از „بیش از 100،000 نفر“ به نقل ازسایت عربستانی Saudi Gazette گزارش می کند.

با این حال واشنگتن تایمز (درحالیکه یک بروشور 16 صفحه ای تبلیغاتی درازای دریافت وجه از این رویداد منتشرکرده) تنها از «دهها هزار نفر“ گزارش می دهد.

فقط „فریدریک بوده“ از روزنامه “ فرانکفورتر آلگماینه“  تعداد شرکت کنندگان در مراسم را واقعی می بیند:

„شورای مقاومت ادعای حضورصد هزار ازپیروان رجوی در رویداد روز شنبه در یک سالن در  Bourget در نزدیکی پایتخت فرانسه“ را دارد. ولی بانگاهی به ویدیوهای این گروه از این رویداد دروب سایت هایش میشود فقط نزدیک به چند هزار را حدس زد. ولی این سازمان منزوی وطردشده درتبعید که رئیس آن برای مهمانی های سخاوتمندانه شام معروف می باشد، همواره در خودفروشی بازاری استاد می باشد. „

نظرموشکافانه آقای „فریدریک بوده “ را اطلاعات مربوط به سالن محل برگزاری مراسم که در اینترنت بسادگی قابل مشاهده می باشد، تایید می کند:

سالن مراسم  بنام Paris Le Bourget Parc d’Expositions ظرفیت تنها 32.000 نفر (بدون صندلی) و یا 20.000 نفر (با صندلی) را دارد

Bourje

http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=748&engine_zoom=AffIDFSRV0000792

سازمان مجاهدین امسال نیز مانند سالیان اخیر نشان داده که با حقیقت چگونه برخورد می کند. ولی حداقل از بررسی های ما این درس را گرفته که دیگر در رسانه های منتسب به خودشان تعداد شرکت کنندگان را اصلا درج نکند تا بعدا مجبور به توجیه نشوند.