در محکومیت عملیات تروریستی نیس فرانسه

                  در محکومیت عملیات تروریستی نیس فرانسه

ایران فانوس، 15.07.2016

 حمله یک کامیون به مردم در نیس فرانسه که سرگرم تماشای آتش بازی روز ملی فرانسه بودند، بیش از 84 کشته و دهها تن زخمی برجای گذاشت. فرد مهاجم که یک تروریست فرانسوی/ تونسی تبار و 31 ساله بود بعد از پايان مراسم آتش بازى حدود ساعت 23 شب به وقت اروپاى مركزى، كاميون خود را به جمعيت حاضر در مراسم زده است.

این عملیات منزجزکننده و مرگ آور در حالی اتفاق می افتد و از مردم فرانسه مجدداً قربانی می گیرد که پیشتر روز شنبه نهم یولی در بورژه پاریس، گروه تروریستی مجاهدین خلق به پاسداشت روز ترور و خشونت در ایران و تحریک و تشویق تروریستهای دیگر مراسم بزرگداشت خشونت و مرگ را جشن گرفته و تقدیر به عمل آوردند.

در جلسه مزبور شنبه نهم یولی در بورژه پاریس، کسانی حضور فعال داشتند که دست شان به خون دهها هزار شهروند ایرانی و عراقی آلوده است و ضمناً صدها تن از سیاستمداران بازنشسته و فعال را از گوشه و کنار جهان دعوت کردند تا آنان نیز در تایید خشونت و ترور، سخن پراکنی و تایید کنند تا جایی که بعضاً نمایندگانی از کشور مصر و یک عضو اطلاعاتی به نام ترکی الفیصل از کشور عربستان سعودی، با تعریف و تمجید از تروریسم ایرانی خواهان سرنگونی دولت ایران شدند که اینها در مجموع با روح دموکراسی و قوانین فرانسه منافات داشته و منجر به تحریک و تشویق تروریستهای دیگر خواهد شد.

زمانی که مردم فرانسه خود مابین مردم اروپا قربانی تروریسم کور و افسارگسیخته اند و در تناقض با این، دولتمردان به نحو مشکوکی بساط تشویق و تایید تروریستهای دیگر را در فرانسه مهیا و فراهم می کنند، این پارادوکس قابل توجیه نیست.

از آنجا که ما گروهی از قربانیان تروریسم هستیم و در این رابطه اطلاعات مکفی از اهداف و آرمانهای آشکار و پنهان تروریستها در اختیار داریم، معتقدیم که تروریسم خوب و بد وجود ندارد بلکه تروریستها با خشونت و عملیات شان باعث تحریک و تشویق دیگر تروریستها خواهند شد و چه بسا مابین تروریستهای خوب و بد فرانسه ارتباطات و تقسیم کار آشکار و پنهان وجود دارد. لذا از دولت و مردم فرانسه و دولتهای دیگر تقاضا داریم، سودی که از تروریستهای خوب به دست می آید، به زیان تروریستهای بد نمی ارزد و از این پس همه تروریستها را در یک سبد قرار داده و با جملگی تروریستهایی که در فرانسه جا خوش کرده و مورد حمایت لابیهای مختلف جنگ طلب قرار دارند، برخورد جدی صورت گیرد. با آرزوی جهانی عاری از ترس و تروریسم.

کانون سیاسی/فرهنگی ایران فانوس