گزارشی از آکسیون پاریس

گزارشی از آکسیون پاریس

 

روز شنبه به تاریخ 9 یولی، در یکی از میادین شهر پاریس به نام شاتله، جمعی از اعضای جداشده از فرقه رجوی، جمع شده و با انواع پلاکارد و پرچم و بروشور به اعتراض علیه سیاستهای گروگانگیری و ضد خانواده فرقه پرداختند.

این آکسیون اعتراضی که از ساعت 11 صبح در میان مردم پاریس و سایر توریستهای دیگر شروع شد تا ساعت 14 عصر ادامه داشت. سپس معترضین سالنی که از قبل اجاره کرده بودند، تجمع کرده و تعدادی در مقابل دوربین و مهمانان خارجی به سخنرانی در باب تجارب تلخ شان از سیاستهای شانتاژ و خودسوزی و غیر دموکراتیک فرقه مجاهدین که به نام 17 ژوئن معروف است، پرداختند.

جلسه سخنرانی که از ساعت 30/14 شروع شد، با نشان دادن عکس و اسلاید و کلیبها و سخنرانی تعدادی از حضار به پایان رسید و اعضای معترض که از شهرها و کشورهای دیگر منجمله آلمان به این گردهمایی دعوت شده بودند، به محلهای اقامت شان بازگشتند.

همزمان با اعتراض و آکسیون اعضای جداشده، فرقه مجاهدین برخلاف سالهای دیگر روز شنبه نهم را جهت شوی تبلیغاتی خود انتخاب کرده بودند.

 فرقه مجاهدین که طی سالهای قبل هر ساله برای گرامیداشت 30 خرداد و روز آزادی مریم قجر از زندان فرانسه و سایر مناسبتها در ویلپنت پاریس و در جمع دعوت شدگان خارجی به نمایش می پرداختند، امسال نیز تحت فشار امنیتی دیگری ناچار به حضور در بورژه و همچنین در جمع دعوت شدگان و سخنرانان اجاره ای، شوی بی مقدار دیگری را ارائه دادند.

فرقه مجاهدین در حالی سالگرد 30 خرداد سال 1360 را مقدس می شمارند و انرژی گزافی را متحمل می شوند که به تحلیل بسیاری از دست اندرکاران روز 30 خرداد و روز خشونت مجاهدین، آغاز یک فاجعه و آغاز گمراهی و نابودی مجاهدین نیز بوده است و همچنین تقدیس از خشونت دیگر چون حادثه 17 ژوئن سال 2003 که به دستگیری مریم قجر توسط پلیس فرانسه انجامیده است، فرقه مجاهدین در واکنش به اقدام مقامات فرانسه واکنش خودسوزی و خونباری از خود نشان دادند که به کشته شدن حداقل دو تن و فلج شدن تعدادی دیگر انجامیده و واکنشها و خشونتها آنچنان ضد دموکراتیک و منزجرکننده و شوکه آور بود که رییس جمهور وقت فرانسه نیکلای سارکوزی، در پاسخ به خشونتهای خود سوزی از جانب فرقه مجاهدین آنان را وحشی ترین گروه تروریستی جهان نامیده است.

ایران فانوس که هر ساله نمایش و تقدیس خشونتهای فرقه مجاهدین به ویژه شوی ویلپنت و بورژه را محکوم کرده است، امسال نیز در رد نمایش بورژه و در اعتراض به سیاستهای گروگانگیری و ضد خانواده فرقه رجوی، در محل گردهمایی و سخنرانی اعضای جداشده در پاریس شرکت داشتند و در این رابطه گزارشات، نوشته ها و عکسهای تکمیلی که از جانب سایر اعضاء و مدعوین گزارش خواهد شد، جهت اطلاع عموم در سایت ایران فانوس خواهد آمد.

کانون سیاسی/فرهنگی ایران فانوس