صد و سه تن از فعالان حقوق بشر حمله تروریستی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

صد و سه تن از فعالان حقوق بشر حمله تروریستی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

صد و سه تن از فعالن حقوق بشر حمله تروریستی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

فرستادن به ایمیلچاپمشاهده در قالب PDF

ما امضا کنندگان زیر فعالان حقوق بشر از جمله جدا شدگان فرقۀ رجوی حملۀ تروریستی اخیر به کمپ لیبرتی (زندان ر جوی) را که دوشنبه شب 3 ژوئیه (13 تیر ماه) روی داد به شدت محکوم کرده و از دولت عراق و نهادهای بین المللی ذیربط می خواهیم که عاملان را شناسایی و تحویل عدالت بدهند.

103 تن از فعالان حقوق بشر حملۀ تروریستی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

ما امضا کنندگان زیر فعالان حقوق بشر از جمله جدا شدگان فرقۀ رجوی حملۀ تروریستی اخیر به کمپ لیبرتی (زندان ر جوی) را که دوشنبه شب 3 ژوئیه (13 تیر ماه) روی داد به شدت محکوم کرده و از دولت عراق و نهادهای بین المللی ذیربط می خواهیم که عاملان را شناسایی و تحویل عدالت بدهند.
ما در همین حال مسبب اصلی این جنایتها را مسعود رجوی رهبر این فرقه می دانیم که با بی اعتنایی کامل به جان اسرایش آنها را در تمام طول بحران و طوفان آتش و خون در عراق طی سیزده سال اخیر در این کشور نگهداشت و تمام امکانات مالی و حقوقی فرقه اش از جمله لابیهایش در خارج را برای ادامۀ حضور در عراق بسیج کرد و هنوز هم علیرغم فشارهای جامعۀ بین المللی و دولت عراق مبنی بر خروج از این کشور بر این سیاست خود شامل تحویل قطره ای افراد برای اعزام به آلبانی و تأکید روی حفظ امنیت زندانیان لیبرتی به جای تأکید بر انتقال آنان از عراق که شهروندان خود این کشور فاقد امنیت بوده و روزانه صدها نفر از آنان قربانی تروریسم افسارگسیخته در این کشور می شوند، اصرار می ورزد.
ما فعالان حقوق بشر و جدا شدگان از فرقۀ رجوی همچنین از کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و هیأت نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) می خواهیم که در انتقال اسرای این فرقه از عراق به کشورهای ثالث تسریع نموده و در این راستا و نیز برای آزاد گذاشتن افراد در ارتباط با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان رهبری سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) را تحت فشار قرار بدهند زیرا مشخصا ارتباط خانواده ها با عزیرانشان می تواند بیشترین کمک را به مقامات بین المللی و کشورها در انتقال هر چه سریعتر و آسان تر افراد از عراق به کشورهای ثالث محقق سازد.
ما همچنین از دولت عراق و مسئولین دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می خواهیم که تعداد دقیق و اسامی زخمیهای این عمل تروریستی را جهت اطلاع خانواده ها اعلام کرده و با پاسخ سریع و دقیق دادن به تماسهای خانواده ها به نگرانی و اضطراب شدید آنان به دنبال این عمل جنایتکارانه خاتمه بدهند چرا که این از ابتدایی ترین اصول حقوق بشر و حق اولیۀ انسانی خانواده ها می باشد که بویژه در این نوع حوادث از وضعیت و سلامتی عزیرانشان مطلع شوند و پاسخ به این خواستۀ انسانی خانواده ها از مبرمترین وظایف دولتهای ذیربط بویژه دولت عراق و سازمانهای بین المللی و مشخصا کمیساریای عالی ملل متحد می باشد.

گروهی از فعالان حقوق بشر و جداشدگان از فرقۀ رجوی
6 ژوئیۀ 2016
امضا کنندگان:
1- قربانعلی حسین نژاد
2- عیسی آزاده
3- محمد رزاقی
4- منصور نظری
5-محمد کرمی
6-علی اکبر راستگو
7-سید امیر موثقی
8-ادوارد ترنادو
9- مهرداد ساغرچی
10 – نادر کشتکار
11- احسان بیدی
12- سیاوش رستار
13- محمد حسین سبحانی
14-عبدالکریم ابراهیمی
15- مهدی خوشحال
16-محمد عراقی
17 – فرشاد نصر الهی
18 – نیلوفر ایرانی
19- وحید سعیدی
20 -کبری رشتی
21 – اکرم شهابی
22 – حامد صرافپور
23 – محمد فاطمی
24 – مهین السادات صمدی
25- حسن پیرانسر
26 – محمود سپاهی
27- همایون کهزادی
28 – عفور فتاحیان
29 -شیرزاد جلیلی
30 – مجید روحی
31 – صادق رحمانی
32 – مهدی افتخاری
33- مهرداد آشنا
34 – نیلوفر سر فراز
35 – مهدی سجودی
36 – شهروز تاچبخش
37 – میلاد اریائی
38 -صادق رضائی
39- علی اکرامی
40 -جهانگیر عباسی
41 – رئوف یزدانی
42 – رویااحمد بیگی
43 – عفت حبیبی
44 – پروین حاجی
45 – مینا کرمانی
46 – علی قشقاوی
47 – کریم حقی
48 – محمد احمدی
49 – جمشید تفریشی
50 – داریوش نظری
51 – نادر نادری
52 – مصطفی محمدی
53 – مرتضی محمدی
54 -محمد محمدی
55- حوریه محمدی
56 – حسن عزیزی
57 – احمد رضا عزیزی
58 – صبا شکر بیگی
59 -میر باقر صداقی
60 بهزاد علیشاهی
61 -احمد رضا شفیعی
62 – مریم سنجابی
63 – رابعه شاهرخی
64 – زهرا معینی
65 – حمیرا محمد نژاد
66 – بتول سلطانی
67 – حسن خلج
68 – مسعود خدابنده
69 – آن خدابنده
70 – محبوبه حمزه
71 – عادل اعظیمی
72 – حمید رضا بیکس
73 – علی جهانی
74 – احمدرضا شفیعی
75 – سیروس غضنفری
76 – یدالله ابراهیمی
77 – معصومه محمدیان
78 – مسعود جلیلی
79 – رضا تخم افشان
80 – محسن کرمی
81 -اردلان امیدواری
82 -داود بختیاری
83 – احمد چهار لنگی
84 -عاصفه محمد زاده
85 – ابراهیم مقدری
86 – مرجان تکلری
87 – ازاده رحمانی
88 – یدالله دشتی
89 – مسعود مقدم
90 – احمد نقاشان
91- امیر اردلان
92 – محمد بهشتی
93 – نرگس بهشتی
94 – مهدی جهانیان
95 – ارمان ارمانی
96 -یعلی طهباز
97 – سید رضا حسینی
98 – محمود حاجی زاده
99 – عفت حبیبی
100 – جهانگیرعباسی
101 -زینب چراعی
102- ساجده احمدی
103 مسعود مقدم
گیرندگان:
دفتر نخست وزیری عراق
رئیس کمیساریای عالی ملل متحد – ژنو
دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در بغداد
هیأت نمایندگی ملل متحد در بغداد (یونامی)
دفتر صلیب سرخ جهانی در بغداد
سفارت آمریکا در عراق
شورای حقوق بشر ملل متحد – ژنو
دیدبان حقوق بشر
مطبوعات و رسانه ها