عابدین جانباز زندانبان و شکنجه گر درهم شکسته و مواجب بگیر حاج مسعود رجوی

عابدین جانباز زندانبان و شکنجه گر در هم شکسته و مواجب بگیر حاج مسعود رجوی و فرقه اش

عابدین جانباز مزدور رجوی مجاهدین خلق

 مجید روحیاز آنجایی که جداشدگان با افشاگری هایشان روزگار را برای حاج مسعود رجوی تنگ و سیاه کرده اند، حاج مسعود رجوی و فرقه اش تلاش می کنند به هر شکلی که می توانند از جداشدگان انتقام بگیرند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش طی سالیان گذشته، با ضرب و شتم و فحاشی و ترور شخصیت و درست کردن پاپوش، تلاش کرده است که جداشدگان را از صحنه خارج بکند ولی این کار حاج مسعود رجوی و فرقه اش آب در هاون کوبیدن است

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در راستای عقاید فرقه ای خود، همچون سایر فرقه های مخرب، تحمل جدایی اعضای اسیر و خصوصا افشاگری آنها را ندارد

حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاضر هستند به هر نحو ممکن موجبات آزار و اذیت و حتی مرگشان را برای ساکت نمودشان فراهم کنند

در سال های گذشته اعضای اسیری که از حصارهای آهنین فرقه رجوی در عراق گریخته اند فجایع، جنایتهای انسانی و شگردهای فرقه ای حاج مسعود رجوی و فرقه اش را افشا کرده اند. از آنجا که افراد جداشده شاهدان عینی جنایات حاج مسعود رجوی و فرقه اش بودند به نوعی قربانیان این جنایات هستند، به عنوان اسناد زنده و مستدل، مورد تنفر و دشمنی حاج مسعود رجوی و فرقه اش می باشند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش به شیوه های مختلف در صدد تهمت زدن، پاپوش دوختن، سرکوب، و اذیت جداشده ها هستند و هیچ جداشده ای از گزند حاج مسعود رجوی و فرقه اش در امان نمانده است

افراد جداشده همه ی آنچه را که طی سالهای زندگی در فرقه حاج مسعود رجوی بر آنها گذشته؛ جهت افشای ماهیت حاج مسعود رجوی و فرقه اش در راستای روشنگری اذهان سیاستمداران، مسئولان حقوقی و حقیقی دنیا، مردم ایران و افراد گرفتار افکار فرقه ای؛ بیان نموده اند و این افشاگریها برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش نه تنها خوشایند نیست بلکه رسوایی آشکار است.
حاج مسعود رجوی و تشکیلات فرقه اش در واکنش های کینه توزانه خود دست به اقدامات مختلف علیه جداشده ها و خانواده های آنان زده است.

این اقدامات از جمله تهدید به قتل، انواع تهمت ها، کارشکنی در امر پناهندگی، پرونده سازی های حقوقی با بهره گیری از لابی های خارجی و … می باشند

حال حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آنجایی که جداشدگان با افشاگری هایشان روزگار را برایشان تنگ و سیاه کرده اند دست به دامان زندان بان و شکنجه گر خود عابدین جانباز شده اند
عابدین جانباز اهل روستای میان محله فشتم شهرلولمان ازاستان گیلان است و ساکن اروپا که بتازگی فحش نامه ای علیه جداشدگان خاصه نادر نادری ،محمد رزاقی، مجید روحی ، محمد کرمی ، حسن پیرانسر ترتیب داده که درتلویزیون معلوم الحال رنگارنگ پخش شده که خزعبلاتی را به هم بافته است که در خور تایید حاج مسعود رجوی و فرقه اش باشد

سال هزار سیصد و هفتاد و شش من در زندان فرقه رجوی در ورودی پایگاه سردار خیابانی بودم در اسارتگاه اشرف که عابدین جانبار در همانجا زندانبان و شکنجه گر بود

یک روز امدن در سلولهایمان گفتن کف زمین دراز بکشید تا نگفتیم بلند نشوید بعد از چند دقیقه صدای نفری می امد که عابدین جانباز و شکنجه گرهای دیگر داشتن جلوی سالن غذا خوری شکنجه اش میکردن و اون نفر زیر شکنجه داشت به مسعود و مریم رجوی فوش میداد

بعد از ساعتها شکنجه نفر را خونی روی زمین کشیدن و بردن انداختن داخل سلولش من از سوراخ نگاه میکردم بعد عابدین جانباز و شکنجه گرهای دیگر بلند بلند میخندیدن میگفتن کاش حاج مسعود رجوی دستور اعدامش را میداد مثل سگ میکشتیمش

نفری که شکنجه شده بود با کلک و دروغ برای کار در اروپا به اسارتگاه اشرف آورده بودن و با زور لباس نظامی تنش کرده بودن
و چند روز بعد نفری که شکنجه شده بود به دستور حاج مسعود رجوی سر به نیست شد

عابدین جانباز وقتی مصاحبه ات رو میدیدم یاد اون روز افتادم که با شکنجه می خواستن مصاحبه ازمن بگیرن و حرفهای دیکته شده حاج مسعود رجوی و فرقه اش رو طوطی وار تکرار کنم

عابدین جانباز در قرارگاه پنجم با من بود یک روز بعد از افطار که داشتیم تو سالن غذا خوری فاکت عملیات جاری می نوشتیم فرمان با لباس بنزینی و گازوئیلی با مشعل اتیش وارد سالن غذا خوری شد و میخواست خودش را به اتش بکشد فرمان رفت جلوی سن ایستاد و داشت به حاج مسعود رجوی فوش میداد که عابدین جانباز حمله کرد به فرمان و فرمان اتش گرفت و سوخت بعد به دستور حاج مسعود رجوی در بیمارستان اثر انگشت از فرمان گرفتن موقه بیهوشی و سناریو درست کردن و به قتلش رساندنش که اصل ماجرا افشا نشه

عابدین جانباز سال هزار سیصد و هفتاد و هفت در نشست عمومی در اسارتگاه اشرف برای اولین بار نسرین مهوش سهپری اعلام کرد که که فرقه رجوی زندان و شکنجه داره و با افتخار میگفت بیرونی هم میکنیم که همه بدونند که فرقه رجوی زندان و شکنجه داره

عابدین جانباز چند بار در نشستهای عمومی در باقرزاده خود حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو گفتن فرقه رجوی زندان داره و شکنجه هم میکنه و نفرات بلند شدن جیغ میزدن اعدام اعدام بعد مهدی ابریشمچی رو به حاج مسعود رجوی گفت هر زندانی دو سال انفرادی و دو سال خروجی و ۸ سال زندان ابوغریب وقتی خواست ازاد بشه اگه زنده بود مثل تفاله شده باشه

بعد اقبال رو به مسعود گفت به بعضی از زندانیها تو فرقه رجوی کار هم میدهیم مثل برده ازش کار میکشیم

عابدین جانباز چطور حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی میگن زندان و شکنجه داریم الان شما که خودتون زندانبان و شکنجه گر بودید میگید فرقه رجوی زندان شکنجه نداره این حرف شما مرغ پخته رو هم به خنده میدازه

عابدین جانباز تو همونی بودی که نیمه شب می امدی نفرات را از خواب صدا میکردی و میگفتی خواهر مسئول کارت داره و میبردی تحویل بازجوها میدادی وقتی ازت سوال میکردیم میگفتی فرستادنش ماموریت دیگه نمی اید

عابدین جانباز حرف زیاده کوتاه میکنم

عابدین جانباز شما که در مصاحبه تان می گوید با افتخار وارد فرقه رجوی شدید چطور شد که با افتخار هم از فرقه رجوی فرار کردید و امدید پشت سیم خاردارهای تیف و فریاد میزدید کمک کمکم کنید که ما رفتیم به امریکاییها گفتیم امدن دنبالت اوردنت داخل تیف
عابدین جانباز پس آگاهانه و با افتخار روزنه ای دیدید از فرقه رجوی فرار کردید

عابدین جانباز وقتی وارد تیف شدی خودت امدی پیش نفراتی که در فرقه رجوی زندانی بودن و شکنجه شده بودن که تو زندانبان و شکنجه گرشان بودی افتادی به پاهایشان و غلط کردم و اشتباه کردم به من دستور میدادن اجراع میکردم همه نفرات تو را به خاطر اینکه از فرقه رجوی جداشده بودی و قربانی فرقه حاج مسعود رجوی بودی بخشیدنت

عابدین جانباز یادت نرفته که اون شب فینال کشتی کج زنان بود همه جمع شده بودن تو چادر نادر نادری زمین و زمان حاج مسعود رجوی و فرقه اش را به فوش میکشیدی و میگفتی عمرم تو فرقه رجوی از بین رفت و حاج مسعود رجوی به فدا و صداقت من خیانت کرد

عابدین جانباز در تیف یک تلفن بود که چند دقیقه اجازه داشتی با خانواده ات صحبت کنی اون هم مترجم پیشت بود و گوش میکرد به حرفها

عابدین جانباز چند صد نفر رفتن از تیف به ایران با سابقه های بالای بیست تا سی سال که تو فرقه رجوی بودن وزارت اطلاعات ایران هر اطلاعاتی که بخواهد از این نفراتی که برگشته اند به ایران میگیره چه نیازی به اطلاعات ما داره

عابدین جانباز این حرفهای که حاج مسعود رجوی و فرقه اش بهت دادن دیکته کنی طوطی وار همه سوخته هستن

عابدین جانباز کسی یک ماهه جواب نگرفته حاج مسعود رجوی و فرقه اش اشتباه بهت رسونده

من سه سال تو کمپ بودم بعد جواب گرفتم تا حالا کسی یک ماهه جواب نگرفته

لازم است جداشدگان و فعالان حقوق بشری در هر کجا که هستند از تمامی مجامع بین المللی، قضایی و بشر دوستانه دنیا بخواهند تا ترفندهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش را شناسایی نموده و از حقوق انسانی افراد جداشده و همچنین افرادی که هنوز اسیر فرقه مخرب حاج مسعود رجوی هستند حمایت کنند و اجازه ندهند تا حاج مسعود رجوی و فرقه اش با بهره گیری از امکانات مالی و تبلیغی و سیاسی و حقوقی که جزئی از آن هم در اختیار جداشدگان نیست با انتساب تهمت های مختلف افراد مورد نظر را تحت فشارهای اجتماعی و روحی قرار داده و ساکت نماید

صدای جداشدگان صدای مظلومیت نسلی است که سالیان تحت ستم و ظلم حاج مسعود رجوی و فرقه اش بوده اند جداشدگان با افشاگریهایشان مانند چراغی سوخته اند تا راه را به سایر ایرانیان نشان بدهند که دیگر جوانی فریب حاج مسعود رجوی و فرقه اش را نخورند. باید به حاج مسعود رجوی و فرقه اش گفت که از قدیم گفته اند که آزموده را آزمودن خطا است