نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگارآمریکایی

شما به عنوان روزنامه نگار با اطلاعات عمیق در مورد خاورمیانه، به ویژه درموردایران و عراق قطعا می دانید که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان فرقه ای با هیچگونه پشتیبانی در میان بیشتر ایرانیان می باشد. اکثریت ایرانیان از سازمان مجاهدین خلق از بابت اتحاد آنها با صدام حسین در سالهای 80 میلادی و بخاطر موضع آنان در برابر برنامه انرژی هسته ای (که توسط بسیاری از مردم ایران این برنامه به عنوان یک حق مشروع دیده می شود) متنفرهستند.


 

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگارآمریکایی

آقای توتن گرامی،

دراخبارآمده که از شما برای شرکت در مراسم „تجمع ایران ازاد در پاریس (بورژه)“ در نهم جولای 2016 دعوت بعمل آمده است.

این مراسم از طرف „سازمان مجاهدین خلق با نام مستعار „شورای ملی مقاومت ایران“ برگزارمی شود.

آقای توتن!

شما به عنوان روزنامه نگار با اطلاعات عمیق در مورد خاورمیانه، به ویژه درموردایران و عراق قطعا می دانید که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان فرقه ای با هیچگونه پشتیبانی در میان بیشتر ایرانیان می باشد. اکثریت ایرانیان از سازمان مجاهدین خلق از بابت اتحاد آنها با صدام حسین در سالهای 80 میلادی و بخاطر موضع آنان در برابر برنامه انرژی هسته ای (که توسط بسیاری از مردم ایران این برنامه به عنوان یک حق مشروع دیده می شود) متنفرهستند.

بی سبب نیست که از مریم رجوی „رئیس جمهوری منتخب“ و „خورشید انقلاب“ تصویری اسرارآمیز و مسیحایی به بیرون القاء می شود تا مسئله نقض حقوق بشر ونبود دموکراسی در این سازمان با ساختار فرقه ای لاپوشانی گردد. درتعریف معنی دموکراسی در سازمان مجاهدین همین بس که خانم مریم رجوی ازسال 1993 یعنی 23 سال است که از طرف شوهرش مسعودرجوی در درون تشکیلات مجاهدین بدون جلب آرای اعضاء به „ریاست جمهوری“ رسیده و تابحال نیز برسرپست خود بدون „انتخابات“ جدید مانده است و این معنی پلورالیسم سیاسی از نطر مجاهدین را بخوبی نشان می دهد.

باتوجه به موارد بالا توجه شمارا به نکات زیر جلب می کنیم:

1-شرکت شما در تجمع 9 ژوئیه مجاهدین در پاریس برخلاف ادعای این سازمان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در ایران نمی باشد!

2-شرکت شما در تجمع 9 ژوئیه مجاهدین در پاریس برخلاف ادعای این سازمان اعدام و شکنجه در داخل ایران را کاهش نمی دهد!

3-شرکت شما در تجمع 9 ژوئیه مجاهدین در پاریس برخلاف ادعای این سازمان اعمال خشونت با انگیزه های مذهبی و ترور در خاورمیانه را متوقف نخواهدکرد!

4-شرکت شما در تجمع تبلیغاتی سازمان مجاهدین در9 ژوئیه تنها معنی حمایت از یک فرقه ریاکار را می دهد!

با بهترین آرزوها،

علی اکبر راستگو

مدیر کانون آوا در آلمان

30 ژوئن 2016

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به لینکهای زیر مراجعه کنید:

The Iranian Mojahedin by Ervand Abrahamian;

https://www.amazon.com/Iranian-Mojahedin-Ervand-Abrahamian/dp/0300052677

RAND Cooperation: “The Mujahedin-e Khalq in Iraq A Policy Conundrum”;

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG871.pdf

 

Letter to Mr. Michael James Totten

AAWA Association ev., 30.06.2016

Dear Mr. Totten,

as we have been told, you are invited to take part in the “Grand gathering for Free Iran in Paris (Bourget) July 9th” (https://www.facebook.com/events/972865329487097/).

This gathering is organized by the iranian “Mojahedin-e Khalq-Organization (MEK/MKO)” aka “Peoples Mojahedin of Iran (PMOI)” or “National Council of Resistance of Iran (NCRI)”.

As a journalist with knowledge about the middle east, especially Iraq and Iran, you certainly know that the MEK is a cultish organization with no support among the most Iranians (exiles as those living in Iran). The majority of the Iranians despise the MEK for their alliance with Saddam Hussein in the 80s and for their position against the nuclear program (by most of the Iranian population the program is seen as a legitimate right). At least there is the occult and even messianic image, which has been arranged to Maryam Rajavi “President-elect” and “Sun of the Revolution” and the cultish structure of the organization, which raises questions of democracy within the organization itself because Maryam Rajavi remainedthe President of the organization since her “election” in 1993 without any sign of political pluralism.

Taking part in the gathering on July 9thwill not support human rights and democracy in Iran!

Taking part in the gathering on July 9thwill not reduce executions and torture inside Iran!

Taking part in the gathering on July 9thwill not stop religiously motivated violence and terror in the middle east!

Participate in the MEK-propaganda-event on July 9thonly means to support a hypocritical cult!

Best wishes,

 

AAWA Association e.V.

 

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou (Chairman)

 

For more information also read:

The Iranian Mojahedin by Ervand Abrahamian;

https://www.amazon.com/Iranian-Mojahedin-Ervand-Abrahamian/dp/0300052677

RAND Cooperation: “The Mujahedin-e Khalq in Iraq A Policy Conundrum”;

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG871.pdf