پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.12.2019

فرقه رجوى كه هيچ پايگاهى در بين مردم ايران ندارد و مطرود مردم است و هر ايرانى وطن خواه و با شرف به رهبرى اين فرقه به ديده دشمن غدار و مزدور و خيانت پيشه به ملت و مملكت خود نگاه مي كنند و هيچ وقت جنايات وحشيانه اين فرقه را فراموش نكرده و نخواهند كرد و همواره در سرفصل هاى مختلف انزجار خود را از رهبرى فرقه ابراز كرده و مي كنند.

خوب مي دانيم كه فرقه و شخص مسعود و مريم رجوى خود را نخود هر آشى مي كنند و هر اتفاقى در هر كجاى دنيا بيفتد سعى مي كنند با شيادى و خرمردرندى به نحوى نقش خود را در آن برجسته كرده و بر عليه مردم و كشور خود تبليغات سوء و دسيسه هاى شيطان صفتى راه انداخته و به نحوى افكار جامعه ايرانى خارج از كشور را به خودشان معطوف نمايند و عرض اندام كنند، اما واقعيت اين است كه حناى اين فرقه براى هيچ ايرانى با غيرتى رنگى ندارد و هر چه رجوى فرقه اش را در اين باتلاق ها فرو كند تنفر و انزجار ايرانيان را نسبت به خود بيشتر مي نمايند.

اخيراً رجوى از لانه مخفى خود براى دومين بار در يك ماه اخير، پيام داده است و محتواى آن روحيه دادن به افراد واداده و مسئله دار و متناقض در آلبانى است و يكسرى چرنديات تكرارى و تحليل هاى آبكى بيرون داده كه قيام مردم عراق پايانى بر حكومت آخوندى است و با قيام مردم ايران گره خورده است و آن هم توسط كانون هاى نداشته شورشى اش به انقلاب و رهسپار شدن لشكر پير و پاتال رجوى در البانى به ايران منجر خواهد شد، البته اين حرف درست است كه عاقبت با فروپاشى تشكيلات رجوى تمام اسيران در ارتباط با خانواده خود قرار خواهند گرفت و آن روز چندان دور نخواهد بود اما رجوى اين آرزو را به گور خواهد برد.

فرقه مرموز و خيانت پيشه رجوى با تبليغات شيادانه اى كه حول قيام مردم ايران و عراق، راه انداخته است مي خواهد خون كشته شدگان و رنج مردم زحمت كش و به جان آمده از فقر اقتصادى حاصل از فساد در اين دو كشور را به نفع خود مصادره نمايد؛

اولا رجوى جز صرف پول از جيب مرتجعين عرب و اسرائيل و آمريكا و با اهرم بعثي هاى به جا مانده از داعش، سعى در فتنه انگيزى و شرارت غير انسانى در كشور عراق دارد و مي خواهد خون مردم اين كشور را با تبليغات خود به نفع اهداف شومش مصادره كند.

ثانياً هر جا كه اتفاقى در حال رخ دادن بوده است و رجوى جفت پا با تبليغات و هياهو وارد شده صد در صد پاشنه آن اتفاق بر ضد رجوى و اربابانش و به نفع حکومت در ايران چرخيده است و اين هم نشأت گرفته از نحوست و نفرت مردم منطقه و مردم ايران از سران اين فرقه است.

ثالثاً كانون هاى شورشى كه رجوى از آن نام مي برد و به عنوان ارتش داخل ايران به خورد مخاطب خود مي دهد كسى نيست جز محدود انگشت شمارى از جوانان ايران كه در شبكه هاى اجتماعى در دام اين فرقه گرفتار شده و فريب وعده و وعيدهاى دروغين آن ها را مي خورند و با پرداخت پول به آن ها در خدمت خود مي گيرند كه اين تعداد عددى نيستند كه در واقعيت روى آن حساب باز كرد و مانور داد، اين غوغاى تبليغاتى رجوى از داشتن كانون هاى شورشى چيزى نيست جز بيان فوق و رجوى با اين كار در اصل دام فريب و مغزشويى و در اسارت بيشتر نگه داشتن افراد در تشكيلات است و لاغير.

رابعاً تشكيلات رجوى در آلبانى به نقطه اى رسيده است كه براى رجوى نقطه پايانش را نشان مي دهد و نارضايتى در تشكيلات به درجه اعلاى خود رسيده كه تا كنون اين قدر نارضايتى و اعلام جدايى روى دست فرماندهان شان نگذاشته بودند. به همين دليل رجوى و زنش چاره را در چنين چرنديات دروغينى مي بينند تا شايد مرحمى بر الام اسرا گذاشته و موقتا ذهن آن ها را به قول تشكيلات آبندى نمايند و مغزشويى كنند اما باز اين ترفندهاى رجوى مثل هزاران ترفند ديگرش كارساز نيست و نخواهد بود.

خامساً تحليل رجوى و اربابان منطقه اى و فرامنطقه اش از پيشروى ملت ايران و محبوبيت آن در بين كشورهاى همسايه و نقش گسترش يابنده باعث شده است كه منافع خود را در خطر ببينند و در امور داخلى اين كشورها دخالت نمايند. اما مطمئنا دولت مردان اين كشورها به خصوص كشور عراق اين خواب رجوى و اربابانش را به يأس و نااميدى تبديل خواهند كرد و مطمئناً اين طور خواهد شد و رجوى گندم رى را به چشم نخواهد ديد و بر عكس هر چه جلوتر مي رويم چشم انداز فروپاشى فرقه رجوى و عرب هاى مرتجع منطقه كه ضد ملت ايران توطئه چينى مي كنند، برجسته تر مي شود و شكل واقعى ترى به خود مي گيرد.

از همين رو است كه بايد به رجوى گفت آرزويت را به گور ببر و ملت ايران مقتدرانه در برابر زورگويان و مرتجعين مي ايستند و آن ها را عقب خواهند زد و رو سياهى براى شما خواهد ماند و اين را خودتان به خوبى مي دانيد، اما كيش شخصيت و تشنگى قدرت اجازه تن دادن به اين واقعيت را به شما نمي دهد، پس باش تا روز حسابرسى و قرار گرفتن شما در مقابل يك محكمه عادلانه و منصفانه، آن وقت است كه بايد شما و خانم تان تاوان اين همه جناياتى كه مرتكب شده ايد را پس بدهيد. به اميد آنروز.

„پایان“