مجاهدین خلق و افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی

مجاهدین خلق و افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی

این جماعت اسم کنفرانس خودرا هم گذشته اند : افشای جزئیات حمله موشکی رژیم ایران به تاسیسات نفتی عرب سعودی ؟! اما طبق انچه در سایت خودشان از این کنفرانس انتشار داده اند ، به همه چیز می خورد بجز افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی . البته فرقه رجوی در این گونه دروغ پردازی ها ید طولائی دارد .اسرائیل یک بلند گو ساده ای گیر اورده هر انچه می خواهد خرج کند

در محکومیت مشروعیت بخشی به تروریست ها و رویاهایی که بر باد رفته

در محکومیت مشروعیت بخشی به تروریست ها  و رویاهایی که بر باد رفته

زمانی که چند هزار اسیر فرقه رجوی در کشور شما اسیرند و حتی خانواده های اسیران اجازه ملاقات و خبرگیری از عزیزان خود را ندارند تاسف آور و بی شرمانه است وقتی که شما جهت روحیه دادن و مشروعیت بخشیدن به گروگانگیران و تروریست ها، اقدام به ملاقات با آن ها می کنید. ای کاش، شما قبل از ملاقات، قدری نیز با تاریخ و حقوق بشر کشور ایران آشنا می شدید و همچنین به تاریخ خونبار و سراسر خشونت بار تروریست

„پایان تئوری „جرقه و جنگ

„پایان تئوری „جرقه و جنگ

با این وصف اما، یک موضوع و مسئله را نیروهای تروریست به ویژه مجاهدین خلق، از یاد برده اند و آن در ابتدا زمان و سپس توان جنگی نیروهای متخاصم است. عملیات رعدآسا علیه تاسیسات نفتی آرامکو، ثابت کرد که دیگر موضوعی به نام „جرقه و جنگ“ معنا و مفهوم خود را از دست داده است. اگر کشورهای آمریکا و عربستان و اسراییل و متحدین شان، توان جنگی داشتند، منتظر جرقه مجاهدین خلق باقی نمی ماندند