دیدار با آنا گومز نماینده پارلمان اروپا

دیدار با آنا گومز نماینده پارلمان اروپا

خانم گومز اشاره کرد که با نجات یافتگان در بروکسل در ارتباط می باشد و حمله و هجوم عوامل فرقه به تعدادی از آنان در مقر اتحادیه اروپا را صراحتا و علنا محکوم نموده و موضوع را همچنان پیگیری می کند و به عقیده او مشکل تروریسم فرقه رجوی اکنون دارد راهش را به اروپا باز می کند و این نگران کننده است. او تأکید کرد که امروز باید

رجوی ها به جای تکیه به مردم ایران، پشت قدرت های خارجی پنهان شدند

رجوی ها به جای تکیه به مردم ایران، پشت قدرت های خارجی پنهان شدند

تا به حال من ندیده ام، آیا شما دیده اید که سخنران جلسات مجاهدین خلق یک شخصیت ایرانی باشد؟ این نمونه بسیار بارزی است که مجاهدین خلق در ایران و در بین مردم ایران، جایی ندارند و آنها مزدورانی هستند که با پول و حمایت دشمنان ایران سر پا مانده اند

…از مسعود رجوی و ترور مستشاران نظامی تا بزم مریم رجوی با رفقای

…از مسعود رجوی و ترور مستشاران نظامی تا بزم مریم رجوی با رفقای

آیا می دانستید که مریم رجوی، مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، محمد سید المحدثین، عباس داوری، محمد حیاتی و فرماندهان برجسته مجاهدین خلق، پیشاپیش از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مطلع بوده و در روز حادثه به جشن و پایکوبی پرداخته و شعار مرگ بر آمریکا سر می دادند؟

شرکت هیئتی از جداشدگان فرقه رجوی در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل

شرکت هیئتی از جداشدگان فرقه رجوی در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل

در جریان این کنفرانس طی ملاقاتهای مهمی وضعیت وخیم حقوق بشر در فرقۀ رجوی از جمله قطع ارتباط افراد با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان و نگهداری آنان در وضعیتی بدتر از زندان و این بار در بیابانهای اطراف پایتخت آلبانی تشریح شد

برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا

برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا

از طریق این لابی ها هست که فرقه رجوی دائم در پارلمان اروپا سالن کنفرانس کرایه میکند ، همین طور بعضی از پارلمانتر ها را اجاره میکند که برای یک ساعت در جلسه انها بیش از سی هزار یور دریافت کنند.این لابی های کثیف هم در مجامع بین المللی هم پای فرقه تروریستی رجوی هستند دستشان به همان اندازه در جنایت و خیانت بر علیه مردم ایران الوده است

تغییر تاکتیکی رویکرد فرقه رجوی در قبال نجات یافتگان

تغییر تاکتیکی رویکرد فرقه رجوی در قبال نجات یافتگان

اما مسئولین فرقه رجوی باید خوب بدانند و بفهمند که نجات یافتگان از این فرقه در سراسر دنیا، که قطعا تعدادشان از اعضای فعلی فرقه بیشتر است، ذره ای اعتماد به در باغ سبز نشان دادن وعده های سر خرمن این فرقه ندارند و بارها در طی سالیان مشاهده کرده اند که رجوی چیزی به غیر از دروغ و فریب برای ارائه به آنان ندارد. جداشدگان همینکه مریم رجوی سایه خودش را از سرشان کم کند برایشان کافی است

نامه سرگشاده به سرکار خانم روونا وودا، معاون وزیر کشور آلبانی

نامه سرگشاده به سرکار خانم روونا وودا، معاون وزیر کشور آلبانی

كشور شما ميزبان سازمان مجاهدين خلق است كه اسم پناهنده سياسى با خود به يدك ميكشد و با پشتيبانى شخصيتهاى دولتى و جنگ طلب و تروريست پرور در هيأت حاكمه و سازمان سيا جهت بهره بردارى از آن براى منافع نامشروع آمريكا بر كشور شما تحميل شده است

نامه های جداشدگان از فرقه رجوی به معاون وزیر کشور آلبانی

نامه های جداشدگان از فرقه رجوی به معاون وزیر کشور آلبانی

رهبر این فرقه بطور خاص مریم رجوی که در بین ایرانیان به مریم قجر داعشی معروف می باشد در طاهر با لباسهای گرانقیمت و تکرار حرفهائی مثل ؛ آزادی ؛ برابری ؛ دمکراسی و … همیشه سعی کرده و می کند افکار عمومی و سیاستمداران را فریب بدهد ولی بدانید رهبران این فرقه برای حفظ منافع خود هر لحظه رنگ عوض می کنند

دختر خیابان انقلاب

دختر خیابان انقلاب

یکی از مراحل انقلاب ایدئولوژیک به نام „بند ب“ بود که فقط برای زنان مجاهد بود. این نشست توسط مریم رجوی اداره می شد و محتوای نشست محرم شدن همه زنان مجاهد برای مسعود رجوی بود. نهایت این مرحله از انقلاب باعث شد که رحم زنان از بدن آنها خارج شود، آنها به عقد مسعود رجوی در بیایند و مورد تجاوز مسعود رجوی قرار بگیرند