<strong>سایت فانوس هک و دوباره احیاء شد</strong>

سایت فانوس هک و دوباره احیاء شد

سایت فانوس هک و دوباره احیاء شد

ایران فانوس، 08.02.2023

فرقه ای که رهبرش در عراق و به هنگام مستی قدرت، اعتقاد داشت هر آن کس که این جا می ماند به رده و امتیاز و رشد و لم یرتابو و نسل کهکشان و به اندازه ده به توان بیست و هفت، رشد و ارتقاء می یابد و از آن پس می تواند بر هر مانع و رادع پیروز شود و پس از رستگاری به بهشت می رود و در عوض هر آن کس که از این جا بر فرض اگر بتواند بیرون برود از سازمان و خدا و خلق، بریده و در دنیا به فلاکت و زندان و اعتیاد و گدایی و مزدوری و جاسوسی و سپس به جهنم خواهد رفت و اگر چیزی علیه ما بگوید و بنویسد، یعنی این که جمهوری اسلامی برایش نوشته و هدف از افشاگری و نوشتن نیز زمینه برای ترور رهبر مقاومت است، تا امروز دیدیم که هر سه مورد بالا دروغ و دبنگی بیش نبود و هدف، ترساندن و به ذلت کشاندن اعضای جداشده و باقی داشتن نیروهای باقیمانده است. رهبر مقاومت نیز تا به امروز ترور نشد بلکه به دستور اربابان ابتدا به غیبت صغری و کبری و بعد هم نفله شد، همان چیزی که برای دیگران می خواست و آرزو می کرد بر سر خودش آمد.

واقعیت امر این است، نیرویی که داخل فرقه باقی ماند شرایط بدتر از حبس و زندان را متحمل می شود و به اجبار می بایست کمافی السابق به کار و تبلیغات ایران هراسی مشغول شود تا روزی که عمرش تمام شود. ولی نیرویی که از جهل و تباهی نجات یافت، چون خار در چشم رهبران مجاهدین نه این که از پا نیفتاد بلکه با حداقل امکانات برای زیستن، مقاومت کرد. مقاومت و افشاگری کرد تا اعتبار فرقه را به چنین روزی برساند. حالا بیا و سازمان و نیرو و امکانات و شهداء و ترور و وحشت و غیره را به رخ این و آن بکش و در توهمی بیمارگونه بپندار که هنوز در صف مقدم نبرد هستی.

نیرویی که طاقت شنیدن یک گفتمان از چند جداشده که به زعم شان می بایست تا کنون هزار بار به فلاکت رسیده باشند را ندارد اگر بر فرض محال به قدرت برسد با مخالفین و مردم چه خواهد کرد.

نیرویی که با صرف هزینه های سنگین مالی و نیرویی و تلفات و حمایت بی دریغ اربابان بدین حد و غیر قابل باور به ابتذال و قهقرا رفته است و در بین نورسیدگان نیز تا به یک درصد اعتبار اجتماعی ندارد، متاسفانه تا کنون ندانسته و نخواهد دانست که مشکل و علاج کار کجاست. نیرویی که با این همه امکانات و ثروت حاضر نیست هزار دلار هزینه یک نویسنده روشنفکر بکند تا شیرفهم شود که خانه از کجا ویران است و اگر نویسنده و روشنفکر را قبول ندارد، هزار دلار به یک سلبریتی دست چندم که صدها برابر فرقه ارزش و اعتبار اجتماعی دارد، نمی دهد تا شیرفهم شود که امروز با کشتن و کشته شدن نمی توان راه را به پیش برد، لابد نیرویی با چنین رهبری مرتجع و لجباز و یکدنده و خیره سر و ایدئولوژی ای عقب مانده، شکست و مظلوم نمایی و حقارت را جزو مبارزه و مقاومت محسوب می کند و از این طریق اربابان را سرکیسه و نیروهای شکست خورده را در پیله فرقه ای هم چنان حبس و محصور نگه میدارد.

فرقه ای که این را می داند که از یک گفتمان جداشده باید هراسید و تبری جست و سایت شان را هک کرد، ولی حاضر نیست شکست و ناکامی را ابتدا از خود و درون خود جستجو کند بلکه مثل سابق تقصیر را به بیرون و از افشاگری و روشنگری جداشده ها می داند. به قول شاعر، هر کس که نداند جای خر بستن خویش، هم گردن خر بندد و هم گردن خویش.

به هر حال، سایت ایران فانوس به مدت یک هفته از دسترس خارج و توسط فرقه هک شده بود که امروز توسط تیم فنی دوباره احیاء شد و به راهش ادامه می دهد.

کانون سیاسی / فرهنگی ایران فانوس