فرقه رجوی آخرین تیری که در چنته داشتند

فرقه رجوی آخرین تیری که در چنته داشتند

فرقه رجوی آخرین تیری که در چنته داشتند

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 24. 01. 2023

اغتشاشات اخیر در ایران به خوبی نشان داد که هیچ ترفند و فتنه ای نمی تواند بر خواست و سرنوشت یک ملت فائق آید، مگر خواست اکثریت مردم آن کشور بتوانند چنین تغییری را ایجاد نماید. در برابر خواست اکثریت مردم یک جامعه هم هیچ دیکتاتوری در این برهه از  زمان و آگاهی توده ها نمی تواند جلوی این هدف را بگیرد. بنابر این منطق است که کار خود را پیش برده و واقعیت های خودش را به خوبی نشان می‌ دهد.

در جامعه ما ایران مسلما‌ً نارضایتی و فشار وجود داشته و دارد اما اکثریت مردم ایران شیوه تزریق سرنگونی «دراکولایی» که هیچ پشتوانه اخلاقی و منطقی و آینده داری که پشت آن باشد نمی بینند و به همین دلیل در برابر تحمیل آن بر جامعه به شیوه آن چه که دیده شد نمی پذیرند و نخواهند پذیرفت.

ملت بزرگ و شریف ایران خوب می دانند که بر سرنوشت کشورهای همسایه چی حاکم شده است و به همین دلیل هم، چه در برابر اغتشاش داخلی و چه در برابر زمزمه جنگ خارجی، یکپارچه تمامیت ارضی ایران عزیز را در نظر گرفته و به خبیثان چنین تئوریِ هایی و چنین تفکراتی نه گفته و دست رد بر سینه آن ها زده و حامیان و شعار دهندگان و دنبال کنندگان آنرا به حق مزدور بیگانه دانسته و از آن ها ابراز انزجار می ‌کنند.

چنین تئوری و تفکراتی جز از مغز پوسیده سران جانی مجاهدین خلق که تمام راه های خباثت و فریب و دریوزگی  را طی کردند که شاید چند صباحی بر عمر نحس شان بیفزایند، در نیامده است. واقعیت این است که نفرت مردم ایران از سران این جانیان به حدی است که بر هیچ ایرانی و حتی خارجی که مسائل ایران را دنبال می ‌کند، پوشیده نیست. لذا تنها نیرنگ و فتنه ای که بر علیه ملت ایران تست نکرده بودند با بسیج همگانی و توسط سالیان سرمایه گذاری روی لابی های دلار بگیر آن ها در هماهنگی با سازمان های جاسوسی کشورهاي شان و دول مرتجع منطقه به خصوص دولت محمد اره با ریخت و پاش دلارهای نجومی اذهان ایرانیان خارج کشور را به سمت این تئوری خباثت سوق داده و  گروه های سیاسی بی شماری در خارج ایران بنا نموده تا اهداف سران کثیف رجوی را تحقق بخشند، آن هم با وضعیت غیر انسانی و غیر اخلاقی که مردم ایران مطلقا از آن بیگانه بوده و در فرهنگ دیرین ایرانی‌ها نبوده و نمی گنجد. این نشان از عدم شناخت واقعیت مردم ایران را نشان می ‌دهد و این که نشان می ‌دهد چگونه سران خبیث مجاهدین با مهارت همه را  در راستای هدف شوم خود فریب می‌ دهند.

سران این سازمان مخوف و تروریستی سازمان یافته ترین فرقه را زیر لوای ایدئولوژی اسلام تشکیل داده اند و زیر لوای این سازماندهی و ایدئولوژی با فریب و شیطان گونه و اختاپوس وار با پول باد آورده با چهره ها و تفکرات در تیررس شان، اهداف خود را به کرسی نشانده و پیش می برند. هر چند به علت تنفر عمومی ملت ایران و حتی مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور جایگاهی در اذهان ندارند و مجبورند به چند تا وبلاگر یا سلبریتی تن دهند، اما باید دانست که تیر آخرشان به سنگ خورد و ملت ایران جواب آن ها را دادند و از این پس است که سران این فرقه چیزی در چنته نخواهند داشت و به زودی تاوان این همه خون های بناحق ریخته را پرداخت خواهند کرد و روزگار شاهد آن خواهد بود که سران رجوی بادی که کاشتند با آزادی تمام اسیران در بندشان طوفانی درو خواهند کرد که هستی شان را به فنا خواهد داد و دیگر هیچ خباثت و زد و بندی از طرف این فرقه رجوی بر علیه ملت ایران به خصوص رها شدگان از اسارت آن صورت نخواهد گرفت.

به امید آزادی دوستان جدا شده در آلبانی که با زد و بند فرقه رجوی در این کشور فقیر از خانواده و همسر خود بالاجبار جدا شده و در بلاتکلیفی در این کشور به سر می برند. نابود باد تروریسم در تمام اشکال آن.

„پایان“