ماهیت و وضعیت رجوی در ایستگاه آخر

ماهیت و وضعیت رجوی در ایستگاه آخر

در پایان، دردناک ترین لحظه ام از وضعیت سازمانی است که روزی ادعای انقلابی گری و عدالت، داشت و به این خاطر از همه چیز دست شسته و به آن پیوسته بودم به روزی افتاده است که وقتی یک خبرنگار خبرگذاری الجزیره توسط سربازان درنده خوی اسرائیل با ضرب گلوله آن هم دفاع از مردم فلسطین به شهادت می ‌رسد مسعود و مریم رجوی ملعون دم بر نیاورده و پیام واضحی ندادند. این است عاقبت اختاپوس صفتان و حیله گران روزگار که جز به قدرت خود نمی

جست و خیز میمون وار مریم رجوی

جست و خیز میمون وار مریم رجوی

واقعیت این است که شرایط بین المللی طوری شده است که چه خواسته و چه نخواسته، فرقه های تروریسم و وحشت آفرین و جنگ طلب دیگر نمی توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به حیات آزادانه و ننگین خود زیر سایه حمایتی سازمان های جاسوسی بعضی کشورها ارتزاق نمایند. دنیا از تک قطبی دارد به سمت چند قطبی پیش می ‌رود و یکه تازی و بحران آفرینی برای دیگران از ید قدرت مطلق آمریکای ظالم خارج می ‌شود. همین امر هم رهبری فرقه رجوی را سوزانده است و می داند که آینده ای برایش متصور نیست