وضعیت زنان در فرقه رجوی

وضعیت زنان در فرقه رجوی

کانون آوا، تلویزیون مردم تی وی، 07.03.2022

بانوان معینی و محمد نژاد دربرنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

وضعیت زنان در فرقه رجوی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

زهرا معینی حمیرا محمدنژاد - زنان در فرقه رجوی

خانمها زهرا معینی ، حمیرا محمدنژاد و آقای پارسا سربی

یکشنبه ششم مارس 2022 برابر با 15 اسفند ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت نیویورک، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران خانم ها زهرا معینی و حمیرا محمد نژاد ازکانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم از آلمان دررابطه با
– وضعیت زنان در فرقه رجوی
– بی آیندگی فرقه مجاهدین
بحث و تبادل نظر کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

وضعیت زنان در فرقه رجوی