جنگ اوکراین، شیادی و فرصت طلبی رجوی

جنگ اوکراین، شیادی و فرصت طلبی رجوی

جنگ اوکراین، شیادی و فرصت طلبی رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 27.02.2022

جنگ روسیه با اوکراین و عدم دخالت نظامی اربابان قدرت در جهان که چنین سرنوشتی را برای این کشور رقم زدند نشانه ضعف و رو به افول بودن قدرت آمریکا است. چه بخواهیم و چه نخواهیم سیر نزولی ابرقدرت جهان اجتناب ناپذیر است و این روند تا فروپاشی بلوک غرب هر روز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. نتیجه این بحران‌ها هم خود آمریکا و شرکای او هستند که باعث و بانی جنگ و کشتار بوده و مانع جهانی عاری از خشونت و جنگ می ‌باشند.

هیچکس جنگ روسیه بر علیه اوکراین را تأیید نمی کند. کشتار انسان‌ها محکوم است اما این را باید دانست که روسیه هم برای حفظ منافع و سرزمین خود دارای انتخاب بوده و روزی در سطح قدرت جهانی تصمیم گیری کرده است و طبیعی است که وقتی شاخ مقابل آن در پی گرفتن تنفس او بر آید، روسیه هم دست روی دست نخواهد گذاشت و دست به اقدام بازدارنده خواهد زد و این نتیجه آن است.

بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا سرمست از تک قطبی بودن جهان به هر سیاستی که منافع اش را در لحظه تأمین می کرد دست می زد و غرب هم با پیروی از این غول بی شاخ و دم شریک و حامی این استراتژی آمریکا بود. کلا رزق و برق ظاهر قضیه همه بلوک غرب و آمریکا را مدهوش خود کرده بود و با این سیاست تا امروز پیش رفته است که باعث ظهور قدرت روس و چین و حتی ایران در برابر استراتژی آمریکا و غرب شد و نتیجه قدرت گرفتن آنها بالطبع افول تک قطبی و روند ضعف و نزول قدرت آمریکا را در پی داشته و خواهد داشت.

کسانی که به آمریکا دل بسته و فریب ظاهر آن را خورده اند و کشور خود را زیر یوغ و سیطره آن قرار داده اند، مطمئنا روند فروپاشی کشور خود را رقم زده اند و به وعده حمایت آمریکا دل بستن نتیجه ای جز سر بزنگاه تنها رها شدن برایشان باقی نخواهد ماند و آخرین مورد آن کشور اوکراین است که با دل بستن به آمریکا و غرب و ناتو، روزگار خود را در تنهایی و ذلالت تجربه می ‌کند.

امیدواریم که این جنگ و کشتار هر چه سریعتر به پایان برسد و دو طرف با مذاکره مشکلات خود را حل و فصل نمایند به طوری که منافع ملت دو کشور تأمین شود.

موضع گیری ها طبیعتا ضد جنگ است و محکومیت هر گونه جنگی، اما در این بین فرقه رجوی باز خودش را نخود آش کرده و در رابطه با جنگ اوکراین اطلاعیه و پیام داده است و حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده است. کسی ضد این موضع گیری نیست اما باید دانست این فرقه و رهبری آن چنان خیانت کار ‌و حیله گر هستند که هر کس نفهمد شخص رجوی ضد جنگ و کشتار است و تجاوز به شأن کشورها و انسان‌ها را بر نمی تابد. در صورتی که این موضع گیری رجوی نشان از ذات پلید و چندگانه او می ‌دهد. رجوی که بعد از ارباب سابق اش دیکتاتور عراق، خود را به دامان اربابان جنگ طلب اش یعنی آمریکا و اسرائیل انداخت و به امید حمایت آن ها دارد نفس می کشد باید بداند که وقت بی وفایی ارباب خواهد رسید و گوشه ذلت و تسلیم برایش محیا خواهد شد. این سرنوشت محتوم دل بستن به غیر از ملت خود است.

حال اگر رجوی یک جو شرف در وجودش دارد و ادعا دارد طرف حق بوده به این سؤال‌ها پاسخ دهد.

  • حمله اربابت صدام حسین به کشور کویت و تصرف و ویران کردن آن کشور را چرا محکوم نکردید؟
  • حمله آمریکا به افغانستان را چرا محکوم نکردید؟
  • حمله آمریکا و غرب به کشور لیبی را چرا محکوم نکردید؟
  • حمله عربستان سعودی به کشور فقیر و مردم غیرتمند و پا برهنه یمن را چرا محکوم نکردید و بر عکس خواهان کشتار انسان‌ها هم بودید!؟
  • آقای رجوی، سیاه و سفید کردن دیگر دردی از شما دوا نخواهد کرد. جان انسان ها اهمیت دارد در هر کجای این سر زمین، از هر نژاد و زبان و رنگی . شما خود را در صف دشمنان انسانیت و وجدان قرار دادید، درس عبرت دل بستن به غیر از مردم و کشور خود را آویزه گوش کن تا روزی به همین زودی ها شما را از زبان رسانه ها بیابیم که در دام خیانت خود گرفتار و قانون بر شما حکم خواهد داد.
  • „پایان“